Vinculació acadèmica

Professora agregada Serra Húnter
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Universitat Pompeu Fabra)
Membre del grup GR@EL
Degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge (Universitat Pompeu Fabra)

Formació acadèmica

Títols acadèmics

 • Doctora en Lingüística, Universitat Pompeu Fabra, 2001.
 • Llicenciada en Filologia Catalana, Universitat de Barcelona,1994.

Altres dades acadèmiques

 • Curs d'especialització en Anàlisi del discurs: Enfocaments teòrics i aplicacions, Universitat Pompeu Fabra, 1996.
 • Certificat d'Aptitud de francès, Generalitat de Catalunya.
 • Certificat d'aptitud pedagògica, UB.

Acreditació per part d'agències avaluadores

 • Acreditació com a professora titular, desembre 2010, ANECA.
 • Acreditació com a agregada, gener 2008, AQU.
 • Acreditació com a lectora,  desembre 2004, AQU.
 • Acreditació com a col·laboradora, desembre 2004, AQU.
 • Trams de recerca, 2013, 2018 i 2024, AQU.
 • Trams de docència, 2013, 2016 i 2021, AQU.
 • Tram de gestió, 2022.

Actualitzat: juliol de 2024

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 935 422 391

[email protected]

Google ScholarORCIDPPC - Portal de Producció CientíficaPublonsScopus Author IDAcademia.edu