Degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, de del 29 de maig de 2021.

Cap d'estudis de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, des de l'1 de gener de 2018 fins a 28 de maig de 2021

Membre de la Junta de Facultat de la Facultat de Traducció i Ciències del llenguatge, des del 2013 fins a l'actualitat

Vicedegana de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, des del 20 de juny de 2013 fins al 31 d'agost de 2016

Cap d'estudis de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, des del 21 de setembre de 2012 fins al 19 de juny de 2013

Membre de la Comissió de Docència del Departament de Traducció i Ciències del llenguatge de la UPF, 2012-abril 2013

Membre de la Comissió de Docència de l'Institut Universitari de Lingüíistica Aplicada de la UPF, 2007-2010