Degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, des del 29 de maig de 2021 fins a l'actualitat

Membre de la Comissió de Recerca, Posgrau y Doctorat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, des del juliol de 2021 fins a l'actualitat

Membre de la Comissió de Política Lingüística de la UPF, des del 15 de febrer de 2022 fins a l'actualitat

Membre de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UPF, des del 9 de juny de 2021 fins a l'actualitat

Membre de la Comissió d'Ensenyament de la UPF, des del 9 de juny de 2021 fins a l'actualitat

Membre de la Junta de Facultat de la Facultat de Traducció i Ciències del llenguatge, des del 2013 fins a l'actualitat

Cap d'estudis de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, des de l'1 de gener de 2018 fins a 28 de maig de 2021

Vicedegana de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, des del 20 de juny de 2013 fins al 31 d'agost de 2016

Cap d'estudis de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, des del 21 de setembre de 2012 fins al 19 de juny de 2013

Membre de la Comissió de Docència del Departament de Traducció i Ciències del llenguatge de la UPF, 2012-abril 2013

Membre de la Comissió de Docència de l'Institut Universitari de Lingüíistica Aplicada de la UPF, 2007-2010