Degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, des del 29 de maig de 2021.

Membre de la Comissió de Política Lingüística de la UPF, des del 15 de febrer de 2022.

Cap d'estudis de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, des de l'1 de gener de 2018 fins a 28 de maig de 2021

Membre de la Junta de Facultat de la Facultat de Traducció i Ciències del llenguatge, des del 2013 fins a l'actualitat

Vicedegana de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, des del 20 de juny de 2013 fins al 31 d'agost de 2016

Cap d'estudis de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF, des del 21 de setembre de 2012 fins al 19 de juny de 2013

Membre de la Comissió de Docència del Departament de Traducció i Ciències del llenguatge de la UPF, 2012-abril 2013

Membre de la Comissió de Docència de l'Institut Universitari de Lingüíistica Aplicada de la UPF, 2007-2010