Línies de recerca

Anàlisi del discurs
Marcadors discursius
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües
Lingüística Aplicada

Membre d'activitats científiques

Membre del grup de recerca GR@EL, grup de recerca consolidat.
Membre del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.
Membre fundadora de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM).
Membre de la Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera (SERCLE)

 

Responsabilitats científiques

Editora de la revista RESERCLE. Revista de la Societat d’Ensenyament i Recerca del català com a llengua estrangera

Membre del Comitè Organitzador de la I Jornada d'Implantació de la Normativa (Avalnorm), Barcelona, 6 de juny de 2013.

Membre del Comitè Organitzador del VI Simposio Internacional de Terminología. Literalidad y dinamicidad en el discurso econónico, Barcelona, 9 al 12 de juliol de 2007.

Membre del Comitè Organitzador del V Simposio Internacional de Terminología. Terminología y derecho: Complejidad de la comunicación multilingüe, Barcelona, 11 al 14 de juliol de 2005.

Membre del Comitè Organitzador del IX Simposi Iberoamericà de Terminologia: La terminologia al segle XXI: Contribució a la cultura de la pau, la diversitat i la sostenibilitat. Barcelona, 29 de novembre 2004 - 2 de desembre 2004.

Coordinació en el Projecte Corpus Especialitzat de la part de processament lingüístic dels textos especialitzats i de la confecció i manteniment permanent dels diccionaris màquina català i castellà, imprescindibles per al tractament automàtic de la informació, (setembre 1996 - juny 2004 ).

Coordinació en el Projecte GENOMA HUMÀ de l'entrada de dades del corpus textual i del seu processament lingüístic, (2001-2004).

Coordinació (juntament amb Jaume Martí) de la I Jornada Internacional sobre la Investigació en Terminologia i Coneixement especialitzat. Aquesta activitat es va realitzar en el marc de les activitats d'estiu 2001 del grup IULATERM (IULA; UPF).