2009

Ressenya d' "A. Matamala, Interjecciosn i lexicografia. Anàlisi de les interjeccions d'un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica, (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2008, 472 pàg.)" Caplletra. Revista internacional de Filologia. 47. p. 240- 246. ISSN: 0214-8188

1994

Ressenya d' "A. Argemí, Sobirania i Submissió, (Mediterrània, Barcelona, 1993, 242 pàg.)" Anuari de Filologia. Secció C. Llengua i Literatura Catalanes, N. XVII V. C, p. 109 - 110 (1994)
ISSN: 1131-6888