Membre de la Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera (SERCLE)

Membre de la Red de investigación sobre escritura académica en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad española (RIE-EA)

Membre de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM)