Diccionario de partículas discursivas del español

Resultat d'un projecte d'investigació subvencionat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia al 2000 (BFF2000/1438) i renovat posteriorment al 2004 (HUM2004-01453). Col·laboració externa en la redacció d'entrades.