Treball Final de grau: L'alternança de codi en els whatsapps: estudi de forma, funció i percepció d'estudiants universitaris
Alumna: Célia Fenollosa Romaní
Curs acadèmic: 2017-2018
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: La neologia en els programes electorals del 21D: tendències i orientacions
Alumna: Elena Vergés Simón
Curs acadèmic: 2017-2018
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: Les aules d'acollida a secundària: un espai d'intercanvi cultural?
Alumna: Núria Sospedra Ribas
Curs acadèmic: 2017-2018
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: L'àrab marroquí de les noies de Catalunya: el perquè d'una realitat sociolingüística heterogènia
Alumna: Amal Chugri Zaiotouni Meddane
Premi Nou talent en sociolingüística 2018, otorgat per la Societat Catalana en Sociolingüística, de l'Institut d'Estudis Catalans

Curs acadèmic: 2017-2018
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: El gènere en el discurs de la CUP 
Alumna: Mireia Tomàs 
Curs acadèmic: 2015-2016 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: El doblatge en català. Quina percepció en tenen els parlants?
Alumna: Elena Codina 
Curs acadèmic: 2015-2016 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: La cortesia. Un concepte interlingüístic? 
Alumna: Cristina Costa 
Curs acadèmic: 2015-2016 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: El xat. Una ruptura amb la normativa?
Alumna: Natàlia Casals 
Curs acadèmic: 2015-2016 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: Una aproximació al català col·loquial actual
Alumna: Joana Camps 
Curs acadèmic: 2015-2016 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: De nom de marca registrada a nom comú: el procés de generalització
Alumna: Maria Allés 
Curs acadèmic: 2015-2016 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: Contraste lingüístico generacional en los chats
Alumna: Madga Barrera 
Curs acadèmic: 2015-2016 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: Usos lingüístics del turisme a la Garrotxa
Alumna: Mireia Berga 
Curs acadèmic: 2015-2016 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: El poliedre de les aules d'acollida: anàlisi sociolingüística 
Alumna: Berta González Solà 
Curs acadèmic: 2014-2015 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: Representació de les varietats dialectals en els mitjans de comunicació audiovisuals en català 
Alumne: David Ramos Arcos
Curs acadèmic: 2014-2015 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: Anàlisi de les interferències lingüístiques dels alumnes d'ESO. Una correlació amb les dades d'ús sociolingüístic? 
Alumna: Alba Callejas Martínez 
Curs acadèmic: 2014-2015 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball Final de grau: Anàlisi de les estratègies de cortesia en correus electrònics professor-alumne de la promoció 2011-2015 de Llengües Aplicades, de la Universitat Pompeu Fabra. 
Alumna: Patricia Martínez Rojas 
Curs acadèmic: 2014-2015 
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball de Recerca de Llicenciatura: L'ús de la reformulació al Corpus 92
Alumna: Judit Vilajuan Vinuesa
Curs acadèmic: 2006-2007
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)

Treball de Recerca de Llicenciatura: Análisis del discurso publicitario sexista
Alumna: Mar Lozoya Fontanals
Curs acadèmic: 2006-2007
Institució: Facultat de Traducció i interpretació (UPF)