Ponències convidades

2024

Sinergies de recerca en Sociolingüística. Taula 5: Llengües, noves tecnologies i educació. Societat Catalana de Sociolingüística, Institut d'Estudis Catalans, 02 de maig de 2024.

2022

Variación retórica en los resúmenes de los trabajos de fin de grado: rasgos discursivos y necesidades formativas. II Jornadas sobre escritura académica y discurso especializado. Delegación de Chile de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED) Chile, 25 de novembre de 2022.

2021

Les converses de whatsapp: un nou gènere entre l’oral i l’escrit?, amb Joan Costa. Seminari de sociolingüística i política lingüística del CUSC-UB. Barcelona, 28 de maig de 2021.

2020

Taula rodona "Les definicions dels termes al diccionari general i a l'especialitzat". XVII Jornada de la SCATERM. Barcelona, 22 d'octubre de 2020.

2019

Cultura, multiculturalitat i ensenyament de llengües. I Jornades Internacionals en Didàctica de CLE com a L2. València, 20 i 21 de setembre de 2019.

Enseñar a escribir e interpretar textos desde los géneros. Aula Aberta Projeto Protextos. Unidade curricular de Teoria do Texto. Departamento de Línguas e Culturas de Universidade de Aveiro (Portugal), 9 de maig de 2019.

2018

Les converses de whatsap en català: un gènere discursiu entre l’oral i l’escrit? IV Jornades “La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana”. Xarxa CRUSCAT. Instituts d'Estudis Catalans. Barcelona. 14 i 15 de juny de 2018.

2017

Los procesos de construcción de textos de géneros académicos y profesionales realizados por estudiantes plurilingües catalán-español. V Seminario Iberoamericano "Investigación sobre la didáctica de la escritura académica y profesional". Madrid: Universidad Complutense de Madrid, del 19 al 20 d'octubre. (amb Carmen López-Ferrero)

La evaluación en la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación profesional. 
4ª edició del Seminari científic de la Red de investigación sobre escritura académica en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad española (RIEA-EA): "La investigación española sobre escritura en las universidades en el contexto internacional. Fortalezas y debilidades", Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 28-29 de juny de 2017. (amb Carmen López-Ferrero)

Nuevos géneros discursivos de la era digital: una nueva forma de escritura. Conferència d'obertura de la Journée d'étude " Discours, constructions identitaires et médias sociaux ". Équipe d'accueil Héritages et Constructions (EA 4249). Département d'études ibériques et ibéro-américaines, Université Bretagne Sud. Lorient, 23 de març de 2017.

Nous gèneres discursius de l'era digital: El sorgiment del col·loquial escrit. II Taula Rodona: "L'anàlisi dels col·loquials reals al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge". Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 14 de març de 2017.

 

2016

El cat a les XS: 1 Ktastrofe?? III Jornades “La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana”. Xarxa CRUSCAT. Instituts d'Estudis Catalans. Barcelona. 31 de maig-1 de juny de 2016, (amb Joan Costa).

Percepció i realitat del (des)coneixement de la normativa de la llengua catalana en arribar a la universitat. III Jornades “La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana”. Xarxa CRUSCAT. Instituts d'Estudis Catalans. Barcelona. 31 de maig-1 de juny de 2016, (amb Elisenda Bernal).

Els whatsapps: un col·loquial escrit? Taula Rodona: "L'anàlisi dels col·loquials reals al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge". Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, 1 de març de 2016.

2012

La escritura académica en un máster profesionalizador: habilidades comunicativas en las cartas de motivación. Seminario científico “La investigación sobre escritura académica en la educación superior en España”, Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de la Universitat Ramon Llull, 14-15 de juny de 2012, (amb Carmen López-Ferrero).

1998

Tratamiento lexicográfico de los conectores reformulativos. Conferència convidada a Clases de vocabulario, tipos de tratamiento lexicográfico, Augsburg.

Participació en congressos

2024

Necesidades de aprendizaje de los géneros ocultos de la universidad: motivación y creencias sobre el español lengua adicional por parte de estudiantes germanófonos amb Alba Delgado.  34 Congrés Internacional de ASELE. Universitat de Edimburg (Escòcia), del 16 al 20 de juliol, 2024.

2023

Millora del procés d'aprenentatge d'estudiants de llengües addicionals. L'ús complementari de recursos de microaprenentatge a partir de l'anàlisi de corpus amb Anna Joan-Casademont i Nancy Gagné. XII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Universitat de Lleida (Espanya), del 04 al 06 de juliol, 2023.

Analyzing the contribution of microlearning capsules and automatic feedback to third and additional language learning. Amb amb Anna Joan-Casademont, Nancy Gagné, Albert Morales i Èric Viladrich-Castellanas. 1st International Conference on Written Corrective Feedback in L1 and L2. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Vic: 14-15 d’abril de 2023

Necessitats formatives entorn de la concordança de gènere i nombre en aprenents francòfons i anglòfons de català LA: proposta de retroalimentació metalingüística amb Anna Joan-Casademont i Èric Viladrich-Castellanas. IV Congrés Internacional sobre l'ensenyament de la gramàtica. València, 25-28 de gener de 2023.

2022

Tradició i innovació en l’ensenyament de català com a LA a anglòfons. De les necessitats formatives en la concordança de gènere i nombre a la creació de capsules didàctiques en contextos híbrids d'aprenentatge, amb Anna Joan-Casademont. XIX Col·loqui Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Vic, 29 de juny-2 de juliol de 2022.

2021

Analyse des besoins formatifs à partir de corpus et création de capsules didactiques en ligne : l’accord de genre et nombre en Catalan LA, amb Anna Joan-Casademont i Èric Viladrich-Castellanes. 2º Congresso Internacional Inovação e Tecnologia no Ensino de Línguas. Universidade Aberta. Portugal, del 29 de novembre al 3 de desembre, 2021.

De la detección de interferencias léxicas en los aprendices de catalán como lengua adicional a las cápsulas didácticas en línea, amb Anna Joan-Casademont i Èric Viladrich-Castellanes. VII Congreso Internacional del Interaccionismo Socio-discursivo (ISD): El lenguaje como actividad: investigaciones y prácticas didácticas en un mundo multilingüe. Donosti, del 5 al 7 de juliol, 2021.

La docència en temps de pandèmia: percepció i valoració per part dels estudiants, amb Monserrat Cunillera, Sergi Torner, Gemma Barberà, Marta Marfany i Maria Wirf. . XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Universitat Oberta de Catalunya (Espanya), del 29 de juny al 02 de juliol, 2021.

De l’anàlisi de necessitats formatives a les càpsules didàctiques autocorrectives en línia: El projecte NAFICAT, una experiència bilateral Quebec-Catalunya, amb Anna Joan-Casademont i Èric Viladrich-Castellanes. XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Universitat Oberta de Catalunya (Espanya), del 29 de juny al 02 de juliol, 2021.

El aprendizaje de catalán en entornos digitales por parte de estudiantes de postgrado chinos en Cataluña, amb Ruochen Ning. Simposio Lenguas, Literaturas y aprendizajes en línea dentro y fuera del aula. Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento 2021. En línia, del 28 d'abril al 30 d'abril, 2021.

Herramientas digitales para evaluar la competencia discursiva plurilingüe: oportunidades y riesgos, amb Carmen López-Ferrero. 38 Congreso Internacional AESLA: Lingüística y Inteligencia artificial: oportunidades y riesgos. En línia, del 14 al 16 d'abril, 2021.

2020

L’anàlisi de necessitats formatives a partir de corpus: càpsules didàctiques autocorrectives en línia per als estudiants de català com a llengua addicional, amb Anna Joan-Casademont i Èric Viladrich-Castellanes. Baby-Talc2020. Corpus pour l'apprentisage-enseignement des langues : prise en compte des données, méthodologies et applications. Perpinyà, octubre de 2020.

Uso de los marcadores metadiscursivos interaccionales en los abstracts de TFG, amb Maria Dolors Cañada. Stance (inter)subjectivity and Identity. Universitat Complutense de Madrid, setembre de 2020.

2019

Wg1 workshop, Enet-Collect. European Network for Combining Language Learning wiht Crowdsourcint Techniques. Coímbra (Portuga), 5 i 6 de desembre de 2019.

Variación retórica en los abstracts de Trabajo de Fin de Grado, amb M. Dolors Cañada. III Conferencia Internacional sobre análisis de corpus del discurso académico. Castelló, 14-15 de novembre de 2019.

From “a newbie” to a professional crafter: digital identity and foreign language literacy development of a brony fan, amb Liudmila Shafirova. Approaches to Multimodal Digital Environments: from theories to practices, A- Mode International Conference, Roma (Itàlia), 20-22 de juny de 2019.

Incidència de la reflexió metadiscursiva en la qualitat dels textos autoreferencials en català. III Congrés Internacional sobre Ensenyament de la Gramàtica. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona (Espanya), 23-25 de gener de 2019.

2018

El abstract del Trabajo de fin de grado (TFG) y el desarrollo de competencias transversales, amb M. Dolors Cañada. Congreso Internacional de Orientación Universitaria. Universidad de Zaragoza, Saragossa (Espanya), 05-07 de setiembre, 2018.

Avaluació de la competència comunicativa interdisciplinària en estudis de diferents àmbits: el gènere exposició oral en grup, amb Carmen López-Ferrero i Ernesto Martín Perís. X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Universitat de Girona, Girona (Espanya), 04-06 de juliol, 2018.

 

2017

La apropiación del género académico dentro de una secuencia didáctica y el desarrollo de la autonomía de los estudiantes universitarios. XVIII Congreso Internacional de la SEDLL "Pasado, presente y futuro de la Didáctica de la Lengua y la Literatura". Ciudad Real, del 29 de novembre a l'1 de desembre. (amb Aina Obis i M. Dolors Cañada)

Towards a categorization of endophoric metadiscourse markers. When referring entails no longer mere repetition. 5th International Conference Discourse Markers in Romance Languages: Boundaries and Interfaces (DISROM2017). Louvain: Université catholique de Louvain, del 8 al 10 de novembre. (amb Aina Obis i M. Dolors Cañada)

Detecting learners' discourse needs in everyday life written texts: The evaluation of discourse competence. International Association for Dialogue Analysis (IADA) Conference: "Dialogue, Interaction and Culture: Multidisciplinary perspectives on language use in everyday life". Bologna: Universitá di Bologna, de l'11 al 14 d'octubre. (amb Carmen López-Ferrero)

La atenuación por medio del marcador discursivo conversacional como en el habla adultojoven del español de ChileIII Simposi Internacional EDISO: Desigulats i nous discursos socials. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, del 28 al 30 de juny. (amb Lissette Mondaca)

Twitter como herramienta de empoderamiento: estrategias argumentativas en las marchas contra la “Ley Pulpín”  III Simposi Internacional EDISO: Desigulats i nous discursos socials. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, del 28 al 30 de juny. (amb Eduardo Muro-Ampuero)

 

2016

Nous gèneres discursius de l'era digital: una qüestió de variació lingüística. Quatrième Congrès International dédié à la variation linguistique dans la Romania. Universität Zürich, Zürich (Suïssa), del 12 al 14 de setembre.

2015

Delimitación del concepto de marcador discursivo. Algunas reflexiones de estudiantes de 1º de grado universitario al XVI Congrés Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Universitat d'Alacant, Alacant (Espanya), del 10 al 12 de desembre. Amb Aina Obis.

2014

La digitalización de la escuela secundaria en Cataluña: Explorando el punto de vista de las familias. XV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
Universitat Politècnica de València, València (Espanya), 19-21 novembre, 2014

2013

Participació com a moderadora en el VI Col·loqui Internacional sobre la història dels Llenguatges Iberoromànics d'Especialitat (CIHLIE): la ciència com a diàleg entre teories, textos i llengües. Barcelona 23 i 24 de maigde 2013.

2012

Los marcadores de cortesía en tutorías académicas universitarias. Congreso Internacional Interdisciplinar Cortesia: olhares e (re)invençoes. Universidade Aberta, Lisboa (Portugal), 5-7 setembre, 2012 

La escritura académica en un máster profesionalizador: habilidades comunicativas en las cartas de motivación 
(juntament amb López Ferrero, Carmen).
Seminario científico sobre La investigación sobre escritura académica en la educación superior en España 
Facultat de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport; Universitat Ramon Llull, Barcelona (Espanya), 14-15 de juny, 2012

2011

Habilidades comunicativas en el discurso académico y profesional: necesidades y nivel de competencia (juntament amb López Ferrero, Carmen). 
XVI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina. Proyecto Estudio de la lengua escrita 
(ALFAL), Alcalá de Henares (Espanya), 6-9 de juny, 2011

2010

Los marcadores discursivos formados sobre la raíz fin. Estudio contrastivo español-catalán
Coloquio Internacional Marcadores del discurso en las lenguas románicas: un enfoque contrastivo
Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid (Espanya), 5-7 de maig

 

2009

Description and Evaluation of a Definition Extraction System for Spanish language (juntament amb Alarcón, R.; Sierra, G.).
1st International Workshop on Definition Extraction
International Conference RANLP (Recent advances in Natural Language Processing), Borovets, Bulgaria

 

Comparación de algunas características lingüísticas del discurso especializado frente al discurso general: El caso del discurso económico (juntament amb M. Teresa Cabré, Iria Da Cunha, Albert Morales i Jordi Vivaldi).
XXVII Congreso Internacional de Aesla
Asociación Española de Lingüística Aplicada, Ciudad Real (Espanya)

2008

Idealización del discurso científico: concisión y precisión (juntament amb Jaume Martí).
VII Congreso Internacional Anual de AELFE. Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos, La Manga del Mar Menor, Espanya

ECODE: A Pattern Based Approach for Definitonal Knowledge Extraction (juntament amb Rodrigo Alarcón i Gerardo Sierra).
Pòster a XIII EURALEX International Congress. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, Espanya

2007

Developing a Definitional Knowledge Extraction System (juntament amb Gerardo Sierra i Rodrigo Alarcón). Comunicació a 3rd Language & Technology Conference. Poznan, Polònia

2006

Extracción de contextos definitorios en textos especializados: Hacia la elaboración de una herramienta de ayuda terminográfica (juntament amb Gerardo Sierra i Rodrigo Alarcón). Comunicació a XXVI Congreso de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid

La caracterización lingüística del discurso especializado (juntament amb M. Teresa Cabré, Josep M. Castellà i Jaume Martí). Comunicació a XXIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, Madrid

Création et fixation de nouvelle terminologie. Comunicació a MACL: Conference on Multilingualism & Applied Comparative Linguistics, Brussel·les

2004

The GENOMA-KB project: towards the integration of concepts, terms, textual corpora and entities (juntament amb M. T. Cabré, R. Estopà, J. Feliu, G. Martínez i J. Vivaldi). Comunicació a LREC 2004 (Language, Resources and Evaluation), Lisboa

2002

La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual (juntament amb A. Matamala). Comunicació a I Simposi Internacional de Lexicografia, Barcelona.

La variación denominativo-conceptual en la traducción científico-técnica: el papel de la reformulación (juntament amb M. Suárez). Comunicació a 
II Congrés Internacional de Traducció Especialitzada: "Traduir ciència", Barcelona

2001

ALCOR: Aplicació lexicogràfica per als connectors reformulatius. Comunicació a III Jornada de la Xarxa temàtica Coneixement, Llenguatge i Discurs especialitzat, Barcelona.

2000

La reformulació com a operació de negociació en els textos especialitzats. Comunicació a I Jornada de la Xarxa temàtica Coneixement, Llenguatge i Discurs especialitzat, Barcelona

Equivalencia conceptual y reformulación parafrástica en terminología (juntament amb Freixa, J. i Suárez, M. M.). Comunicació a VII Simposio ibero-americano de terminología. Red Iberoamericana de Terminología, Lisboa

Ambilic, el desambiguador lingüístico del corpus del IULA (juntament amb Yzaguirre, Ll., Matamala, A., Castillo, N., Ustrell, E.). Comunicació a 
XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, Barcelona

1999

La reformulació en els textos d'especialitat: Un mecanisme per a la divulgació de la ciència. Comunicació a 
II Col·loqui Internacional d'història dels llenguatges iberoromànics d'especialitat: La divulgació de la ciència, Barcelona

1998

Tratamiento lexicográfico de los conectores reformulativos. Conferència convidada a Clases de vocabulario, tipos de tratamiento lexicográfico, Augsburg

De la paràfrasi a la invalidació. Els connectors reformulatius: punts de confluència i divergència. Comunicació a XXIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Brussel·les

Mecanismos de reformulación parafrástica del catalán. Estudio de los conectores reformulativos parafrásticos "és a dir" (es decir), "més ben dit/millor dit" (mejor dicho) y "dit d'una altra manera" (dicho de otro modo). Comunicació a XVI Congreso Nacional de Lingüística Aplicada, Logroño

Coherencia tipológica en los conectores reformulativos del catalán. Comunicació a I Simposio Internacional de Análisis del Discurso, 
Madrid

1997

Algunos vacíos y asistematicidades en las representaciones lexicográficas: el género gramatical y los conectores reformulativos parafrásticos. 
Comunicació a XV Congreso Nacional de Lingüística Aplicada, Zaragoza

1996

Reformular: una operació que depèn del sexe? Ús de la peça lèxica és a dir en els homes i les dones. Comunicació a XIV Congreso Nacional de Lingüística Aplicada, Tarragona

1995

Reformular: ¿una operación argumentativa aséptica? Análisis de un corpus de conectores en catalán. Comunicació a Congreso Nacional sobre Lingüística del Texto y Enseñanza de la Lengua. La Coruña