Participació en contractes d'investigació i transferència de tecnologia d'especial rellevància amb administracions

Contracte programa del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística de la Generalitat de Catalunya 1996-2000
Administració finançadora: Generalitat de Catalunya, Espanya
Durada: 01.01.2000 – 17.03.2002.
Investigadora responsable: Cabré, M. Teresa

Formació en RRI (Recerca i Innovació responsables)

Curs per a formadors: “Reflexionant sobre Investigació i Innovació Responsables”. Curs adreçat a persones amb interès per reflexionar i ensenyar sobre el concepte i les tècniques de RRI en el marc universitari (entorns docents, de formació de personal de recerca i de personal de suport a la recerca i de gestió). 21 de novembre de 2017, PPRB, Universitat Pompeu Fabra

Assessoria com a membre de tribunals de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Tribunal dels Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2023), Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Tribunal dels Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2021), Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya

Creació de recursos digitals

Disseny i creació de material didàctic en línia per a l'ensenyament de català com a LA, fruit de la recerca en corpus d'aprenents de les necessitats formatives dels estudiants de català LA. Les càpsules didàctiques estan disponibles per a tota la comunitat educativa a la plataforma h5p.cat, que permet la integració a diverses plataformes com ara les aules moodle, entre d'altres.

Publicacions divulgatives

Bach, Carme; Joan, Anna; Viladrich, Èric “De l'anàlisi de necessitats formatives a les càpsules didàctiques autocorrectives en línia: El projecte NAFICAT, una experiència bilateral Quebec-Catalunya”, Revista del CIDUI, 5.

Cunillera-Domènech, Montserrat; Torner, Sergi; Bach, Carme; Barberà, Gemma; Marfany, Marta; Naro Wirf, Maria. “La docència en temps de pandèmia: percepció i valoració per part dels estudiants”. Revista del CIDUI 2021; 5.

Bach, Carme (2018). “Mediterraneidad”. Entrada del Martes Neológico. Centro Virtual Cervantes: Instituto Cervantes. 30.10.2018.

Bach, Carme (2012). “Enlazar ideas y cohesionar textos”. Iuris. Actualidad y práctica del derecho, 170. Madrid: La ley. Pàg. 22-25. ISSN 1137-2435.

Bach, Carme; Martí, Jaume (2003). (ed.) I Jornada Internacional sobre la investigación en Terminología y Conocimiento Especializado. Barcelona, 9 de juliol de 2001.