Beques competitives

Beca de Formació de Personal Investigador en el programa d'àrees prioritàries, CIRIT, Generalitat de Catalunya, 1996-1999.
Des de: 01.01.1996 fins a: 31.12.1999

Avaluació d'articles d'investigació per a revistes i congressos

Articles de didàctica de la llengua i la literatura, ISSN: 2014-4636
Bellaterra Journal Teaching & Learning Language and Literature. ISSN: 2013-6196
Carnets d'Atelier de Sociolinguistique, ISSN: 1958-3532
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, ISSN: 1576-4737
Cultura, Lenguaje y representación, ISSN: 2340-4981 
Debate Terminológico, ISSN: 1813-1867
Estudios Románicos, ISSN: 1989-614X
Íkaka, ISSN: 0123-3432
Intercultural Pragmatics, ISSN: 1612-295X
Journal of Writing Research, ISSN: 22943307
Ocnos: Revista de estudios sobre lectura, ISSN: 2254-9099
Plos One, ISNN: 1932-6203
Revista de lenguas y literaturas Catalana, Gallega y Vasca, ISSN: 1130-8508
Revista de Lingüística i Literatura, ISNN: 0120-5587
Revista de Llengua, Societat i Comunicació, ISNN: 1697-5928 
Rasal Lingüística. Revista de la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos, ISSN: 2250-7353
Revista Lenguaje, ISSN: 2539-3804; ISSN (en línia) 0120-3479
Signa, Revista de la Asociación Española de Semiótica, ISSN: 1133-3634
Sintagma, ISSN: 0214-9141
Signos. Estudios de Lingüística, ISSN: 0718-0934
Treballs de Sociolingüística Catalana, ISSN: 0211-0784

Estudios lingüísticos de jóvenes investigadores. Selección de los trabajos presentados en el XXXIII Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. Ediciones de la Universidad de Castilla-la Mancha
Congrés de l’Asociación Española de Lingüística Aplicada 2010, 2012

Certificat de reconeixement

Segons l’ informe del Vicerectorat de Postgrau i Doctorat de l'any 2009 la tesi de Carme Bach ha estat la segona més consultada de la Universitat Pompeu Fabra a la base de dades TDX durant el curs acadèmic 2008-2009.

Activitats de caràcter científic o professional anteriors a la situació actual

Professora associada contractada a temps parcial, setembre 2005-abril 2012.

Professora de Llengua Catalana al CQUID de la UNED, setembre 2009-abril 2012.

Investigadora, contractada a càrrec de projecte. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, a temps parcial, gener 2008-setembre-2008.

Personal de Suport a la Recerca per al projecte TEXTERMII a temps complet. IULA. 2004-2007

Investigadora. Fundació Universitat Pompeu Fabra. 2004

Tècnic especialista de suport a la recerca. DURSI. Universitat Pompeu Fabra. 2002-2004

Becària d'investigació postdoctoral. CREL. 2001-2002

Becària de formació predoctoral. CREL. 2000-2001

Beca de Formació de Personal Investigador en el programa d'àrees prioritàries, CIRIT, Generalitat de Catalunya, 1996-1999

Becària predoctoral. Institut Universitari de Lingüística Aplicada.1995

Becària del servei de lexicometria. Universitat de Barcelona. 1994

Col·laboració en la confecció i l'edició del volum XVI, secció C (Llengua i literatura catalanes, número 4, de l'Anuari de Filologia. Curs 1993.1994

Col·laboració en la confecció i l'edició del volum XVII, secció C (Llengua i literatura catalanes, número 5, de l'Anuari de Filologia. Curs 1994-1995