Participació en contractes d'investigació i transferència de tecnologia d'especial rellevància amb empreses i/o administracions

TÍTOL DEL CONTRACTE: Contracte programa del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística de la Generalitat de Catalunya 1996-2000
EMPRESA/ADMINISTRACIÓ FINANÇADORA: Generalitat de Catalunya
PAÍS: Espanya
DURADA: DES DE/D' 1996 FINS A 2000
INVESTIGADOR RESPONSABLE: M. Teresa Cabré Castellví

Formació en RRI (Recerca i Innovació responsables)

Curs per a formadors "Reflexionando sobre Investigació e Innovación Responsables". Curs adreçat a persones amb interès per reflexionar i ensenyar sobre el concepte i les tècniques de RRI en el marc universitari (entorns docents, de formació de personal de recerca i de personal de suport a la recerca i de gestió, 21 de novembre de 2017, PPRB, UPF.