Docència de grau

Curs 2022-2023
Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció I Interpretació, Universitat Pompeu Fabra.

Grup gran Treball de fi de grau, 2n cicle.

Curs 2021-2022
Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció I Interpretació, Universitat Pompeu Fabra.

Grup gran Treball de fi de grau, 2n cicle.

Curs 2020-2021
Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
Universitat Pompeu Fabra

Ús comparat català-castellà, 1r cicle.

Grau en Llengües Aplicades, Universitat Pompeu Fabra.

Grup gran Treball de fi de grau, 2n cicle.

Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció I Interpretació, Universitat Pompeu Fabra.

Grup gran Treball de fi de grau, 2n cicle.

 

Curs 2019-2020
Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
Universitat Pompeu Fabra, Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades.

Idioma català 2, 1r cicle, HD totals: 60; HD impartides: 60.

Grau en Llengües Aplicades
Universitat Pompeu Fabra, Grau en Llengües Aplicades.

Treball de fi de grau, 2n cicle, HD totals: 67; HD impartides: 20.

 

Curs 2018-2019
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, HD totals: 80; HD impartides: 60

Curs 2017-2018
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, HD totals: 80; HD impartides: 60

Idioma Català 2, 1r cicle, HD totals: 40, impartides:40

Grau en Llengües Aplicades

Treball de fi de grau en Llengües Aplicades: Llengües en entorns socials. HD totals:30; HD impartides: 10

Curs 2016-2017
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, HD totals: 80; HD impartides: 60

Idioma Català 2, 1r cicle, HD totals: 40, impartides:40

Curs 2015-2016
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, HD totals: 80; HD impartides: 60

Idioma Català 2, 1r cicle, HD totals: 40, impartides:20

Grau en Llengües Aplicades

Treball de fi de grau en Llengües Aplicades: Llengües en entorns socials. HD totals:80; HD impartides: 20


Curs 2014-2015
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, HD totals: 120; HD impartides: 60

Treball de fi de grau en Llengües Aplicades: Llengües en entorns socials. HD totals:80; HD impartides: 10

Curs 2013-2014
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, crèdits totals: 8; crèdits impartits: 6

Idioma 1, 1r cicle, crèdits totals:8; crèdits impartits:4


Curs 2012-2013
Universitat Pompeu Fabra, Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, crèdits totals: 8; crèdits impartits: 6

Idioma 2, 1r cicle, crèdits totals:4; crèdits impartits:4

Ús comparat català-castellà, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 3


Curs 2011-2012
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, crèdits totals: 8; crèdits impartits: 6

Idioma 2, 1r cicle, crèdits totals:4; crèdits impartits:4

Ús comparat català-castellà, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 3

Documentació, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 3

Grau en Humanitats

Metodologia d'Estudi i Escriptura Acadèmica, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 2


Curs 2010-2011
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, crèdits totals: 8; crèdits impartits: 4

Grau en Traducció i Interpretació i Grau en Llengües Aplicades

Idioma 2, 1r cicle, crèdits totals:4; crèdits impartits:4

Llengües i cultures a l'Espanya actual

Llengua i cultura catalana I, 2n cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4


Curs 2009-2010
Grau en Llengües Aplicades

Llengua Catalana, 1r cicle, crèdits totals: 8; crèdits impartits: 4

Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, crèdits totals: 8; crèdits impartits: 8

Llengües i cultures a l'Espanya actual

Llengua i cultura catalana I, 2n cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4


Curs 2008-2009
Grau en Traducció i Interpretació

Llengua Catalana, 1r cicle, crèdits totals: 8; crèdits impartits: 2

Universitat Pompeu Fabra, Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Llengua D III (Català), 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4

Gramàtica i Anàlisi del Discurs A II, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 2

Llengües i cultures a l'Espanya actual

Llengua i cultura catalana I, 2n cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4


Curs 2007-2008
Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Llengua D III (Català), 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4

Gramàtica i Anàlisi del Discurs A2 I, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 2

Lingüística, 1r cicle, crèdits totals: 4, crèdits impartits: 2

Llengües i cultures a l'Espanya actual

Llengua i cultura catalana I, 2n cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4


Curs 2006-2007
Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Llengua D III (Català), 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4

Lingüística, 1r cicle, crèdits totals: 4, crèdits impartits: 2

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

Llengua Catalana I, 1r cicle, crèdits totals: 4, crèdits impartits: 1

Llengües i cultures a l'Espanya actual

Llengua i cultura catalana I, 2n cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4


Curs 2005-2006
Llicenciatura en Traducció i interpretació

Gramàtica i Anàlisi del Discurs A2 I, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 2

Gramàtica i Anàlisi del Discurs A II, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 2

Llengua D III (Català), 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 4

Gramàtica i Anàlisi del Discurs A2 II, 1r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 2