Docència de doctorat Docència de doctorat

Curs 2006-2007
Universitat Pompeu Fabra, Doctorat en ciències del llenguatge i lingüística aplicada

Estudis multidisciplinaris del discurs, 3r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 1


Curs 2005-2006
Universitat Pompeu Fabra, Doctorat en ciències del llenguatge i lingüística aplicada

Discurs especialitzat, 3r cicle, crèdits totals: 4; crèdits impartits: 1