Mosaic

 

El Grup de Recerca en Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (o [email protected]) aglutina la investigació en el camp de la lingüística aplicada a l'ensenyament-aprenentatge lingüístic, de la didàctica de la llengua o de la metodologia en l'aprenentatge verbal. Les llengües de treball `són diverses (català, castellà, anglès, alemany, francès), com també els contextos (llengua materna, idioma estranger, llengua ambiental, espanyol com a llengua estrangera, plurilingüisme, etc.) i els nivells (inicial, avanÇcat) o els aprenents (nens, joves, adults, atenció a la diversitat, etc.). L'atenció del grup se centra també tant en els contextos formals o escolars com en l'aprenentatge informal, en situacions d'oci o en contextos vernacles. Els seus principals àmbits de recerca són:

  • Anàlisi i crítica de diversos enfocaments i propostes per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües
  • Descripció i anàlisis dels processos d'aprenentatge a l'aula
  • Anàlisis dels discursos a l'aula
  • Anàlisis i crítica de materials didàctics analògics i digitals per a l'aprenentatge formal
  • Documentació, descripció i anàlisis de les pràctiques lletrades vernacles i escolars
  • Descripció de gèneres acadèmics i anàlisis de les seves pràctiques d'ensenyament i d'apropiació
  • Introducció de Tecnologies de la Informació en l'ensenyament de llengües


Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona