Grados

Model docent semipresencial a causa de la Covid-19 Model docent semipresencial a causa de la Covid-19

El curs 2020-21, per fer front a la crisi sanitària causada per la Covid-19, la Facultat de Traducció i Ciències de Llenguatge ha adoptat un model docent semipresencial. D’aquesta manera, totes les assignatures de grau tenen prevista una part de la docència que es farà presencialment, vetllant sempre perquè es compleixi la recomanació sanitària de no sobrepassar el 40% d’ocupació a les aules, que es complementarà amb una part de docència que s’impartirà de manera virtual.

La Facultat ha planificat, doncs, un model mixt de docència que contempla la combinació de continguts que s’imparteixen de manera presencial i no presencial. En concret, totes les assignatures distribueixen la docència setmanal en una sessió de grup gran amb el conjunt de l’alumnat i diverses sessions de seminari en grup reduït. Segons la planificació prevista, es faran de manera virtual els grups grans (sigui a través de videoconferència, gravació de vídeos, materials escrits, etc.) i es faran presencialment els seminaris de totes les assignatures. A més, es faran també presencialment algunes sessions de grup gran d’assignatures de primer i de segon curs. Per facilitar la mobilitat dels estudiants, la docència virtual es concentrarà els dos primers dies de la setmana, mentre que la docència presencial es farà dimecres, dijous i divendres.

Aquest model híbrid de docència es mantindrà mentre no canviïn les mesures sanitàries que el justifiquen, però pot patir modificacions en funció de l’evolució la pandèmia en cada moment, ja que la Facultat anirà modulant la seva resposta per adaptar-se a la situació. En cas que es produeixin canvis en les condicions de presencialitat, s’informarà convenientment els estudiants.

Indicacions de docència. Calendari acadèmic curs 2021-2022

Grado en Traducción e Interpretación

Grado en Traducción e Interpretación

 

Grado en Lenguas Aplicadas

Grado en Lenguas Aplicadas

 

Doble grado en Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas

Doble grado en Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas