Durada Cinc cursos acadèmics
Preu 2.895,21 € (preu orientatiu per a estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places 15 places
Admissions

Com accedir a aquests estudis

Accés per la via d'anglès: Prova d'Aptitud Personal

Branca de coneixement
Art i humanitats
Horaris

En general, l'estudiant haurà de cursar les assignatures del grau en Traducció i Interpretació en horari de matí i les assignatures del grau en Llengües Aplicades en horari de tarda

Calendari
De setembre a juny
Crèdits
480 crèdits ECTS
Idiomes
Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un nivell B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, d'alemany o de llengua de signes catalana a l'inici dels estudis
Lloc
Organització