Durada Quatre cursos acadèmics
Preu 2.287,12 € (preu orientatiu per a estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places 60
Admissions Com accedir a aquests estudis
Branca de coneixement

Art i humanitats

Horaris
Tarda. Algunes optatives de tercer i quart curs es poden programar en horari de matí. En cas de complir els requisits establerts, es pot sol·licitar la dedicació a temps parcial
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60 (16 dels quals corresponen a una estada a l'estranger); assignatures obligatòries: 112; assignatures optatives: 60; treball de fi de grau: 8
Idiomes
Anglès (obligatori), francès, alemany o llengua de signes catalana. És recomanable tenir, almenys, un B1 d'anglès i un nivell A1+ de francès, alemany o llengua de signes catalana a l'inici de les classes
Lloc
Organització