L’impuls a la igualtat efectiva de dones i homes per part d’organismes internacionals i del marc normatiu català, estatal i internacional implica que la demanda de professionals especialistes en gènere va en augment. La formació impartida en aquest mínor permetrà a l’alumnat adquirir eines i habilitats per incorporar la perspectiva de gènere en les seves activitats acadèmiques i professionals futures, i evitar així la ceguesa al gènere encara predominant. Aquesta ceguesa es tradueix en una manca de reconeixement dels rols i responsabilitats que s’atribueixen a les dones i als homes en contextos socials, culturals, econòmics i polítics específics, fet que contribueix a reproduir la desigualtat existent.

L'objectiu del mínor en Estudis de Gènere és proporcionar una formació especialitzada de caràcter interdisciplinari i transdisciplinari en diferents àmbits de les ciències socials i jurídiques i de les humanitats que consideren el gènere com una variable analítica i explicativa clau.

Els continguts temàtics inclosos en el mínor parteixen de les contribucions teòriques i empíriques feministes. Aquestes contribucions posen de relleu com el gènere és un element constitutiu de les relacions i estructures socials que, a través de discursos i ideologies, imposa diferents normes socials, estereotips i rols sobre la feminitat, la masculinitat, la sexualitat i la identitat i l’expressió de gènere. 

D’aquesta manera, el mínor desenvolupa la capacitat per avaluar les desigualtats per raó de sexe, gènere i diversitat sexual, i per dissenyar solucions, tenint en compte la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat (classe social, etnicitat, racialització, diversitat funcional, etc.).