Canvi d'idiomes

Nivell d’idioma de les assignatures

Reconeixement de crèdits per idiomes

Acreditació del nivell d’idioma

Acreditació del nivell C2 de català

Llengua de docència

Proves d'adscripció lingüística