• CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  • CQUID  
  •  

La Universitat Pompeu Fabra ha formulat el Pla Estratègic 2016-25 que pretén redefinir les missions tradicionals de la institució universitària per adaptar-se als nous reptes. En aquest marc esdevé imprescindible adaptar les estructures que donen un suport directe al procés d'ensenyament-aprenentatge com una de les funcions essencials de la institució, als nous requeriments.

El CQUID creat el 2007 i anteriorment el PQE creat el 2002, han estat instruments clau al servei de la renovació docent. Amb la creació del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement (CLIK), per acord de Consell de Govern de 17 de febrer del 2016, la Universitat afronta un nou escenari que ha de contribuir a la transformació del model d'aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l'assessorament pedagògic i al pla d'acció tutorial, entre altres.

El CLIK té com a missió la definició i actualització del model educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotant-lo de personalitat i singularitzant-lo per mitjà de l'impuls de la innovació de la docència, la promoció de la transformació dels processos de docència-aprenentatge i de la incorporació de les eines, recursos i tendències que han de suposar una optimització pedagògica.

Ben aviat ens retrobarem a la nova web del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement.

Actualitat

18.07.2016
Innovació Social al Campus Júnior de la UPF

"Universitat i Tu" és una experiència interdisciplinar, d'acció comunitària i social, realitzada de l'11 al 15 de juliol en el marc del Campus Júnior. Aquesta iniciativa s'adreça a nois i noies de 3r i 4rt de l'ESO amb manca de referents universitaris al seu entorn, procedents  d'instituts de Ciutat Vella i Nou Barris. 

La iniciativa s'orienta a facilitar contextos propers i vivencials del que pot ser aprendre a la universitat, a fomentar la relació UPF amb l'entorn i a impulsar la implicació de la comunitat UPF en la preservació i desenvolupament del talent de nois i noies, tot promovent una pedagogia de la referència en la construcció d'expectatives i itineraris de futur.

13.07.2016
Cloenda Programa FIDU, Formació Inicial en Docència Universitària
El dia 13 de juliol tindrà lloc l'acte de cloenda del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU).
08.07.2016
Prova pilot de la Nova Aula Global pel curs 2016-2017
Prova pilot de la Nova Aula Global, que tindrà lloc durant el curs 2016-2017 amb els professors i les assignatures dels graus següents: Ciències Polítiques i de l'Administració; Enginyeria de Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació; Enginyeria de Telemàtica; Enginyeria en Informàtica; Global Studies, i Humanitats. La Nova Aula Global incorpora moltes millores i permetrà un salt qualitatiu en l'ús de les aules en línia i de la docència virtual. 
04.07.2016
IX Congrés Internacional de Docència Universitària (CIDUI)
Els dies 5, 6 i 7 de juliol tindrà lloc el IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) al campus de la UAB
Més notícies »

Contacte

Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Tel.: (+34) 935 422 427

clik@upf.edu

Formulari de contacte

Com s'hi arriba?

on som

 

Destaquem

Webs vinculades

Enllaços d'interès