Per on començo?

Recomanacions per a la docència no presencial

 • Comunica’t amb els estudiants amb la mateixa freqüència que ho faries presencialment. Si tens classe un cop per setmana, fes activitat en línia un cop per setmana. 
 • Fes classe com la fas normalment, però a través d’una pantalla d’ordinador. No tens els estudiants davant, però són darrere la pantalla. No siguis un simple administrador d’una aula global; els estudiants esperen un professor, no un administrador. 
 • Utilitza els recursos que millor s’adaptin a la teva assignatura. Si necessites recursos multimèdia fes-los servir, però no oblidis els materials impresos (lectures, activitats de comprensió i de producció escrites, etc.). 
 • Fes explícit el pla d’aprenentatge que tindrà l’estudiant. Si utilitzes regularment l’aula global ja ho estàs fent (perquè programes l’activitat que farà l’estudiant cada setmana, o penges materials a l’aula també setmanalment). L’estudiant ha de poder llegir o escoltar quin itinerari formatiu té (igual com quan comences la classe fas explícit quin contingut tractaràs en aquella sessió, en format no presencial fas el mateix però per escrit o amb un vídeo). 
 • Procura respondre les consultes de l’estudiant en un període màxim de 48 hores. Si l’estudiant no pot veure’t a classe i necessita tutoria l’únic canal que té per contactar amb tu és el correu electrònic o els fòrums que hagis establert com a sistema de comunicació.
 • Recorda que pots fer a distància la majoria d’activitats d’avaluació continuada i que amb les eines que tens disponibles pots fer el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant.

A les seccions métodes docents i modalitats docents et suggerim alternatives en línia per portar a terme les diferents activitats docents i t'indiquem quines eines tens a la teva disposició per a cada activitat.

Métodes docents Modalitats docents

Els mètodes fan referència a les estratègies metodològiques, per exemple lliçó magistral o estudis de casos.

Les modalitats fan referència als diversos processos d’ensenyament-aprenentatge, per exemple classes teòriques o tallers.

Recomanacions per a l'avaluació no presencial

La majoria d’experts en avaluació docent recomanen aplicar, entre d’altres, estratègies com les següents :

 • Cercar l’equilibri entre l’avaluació formativa, que permet a l’estudiant detectar durant el trimestre les possibles dificultats i corregir-les, i l’avaluació sumativa, que valora els resultats obtinguts al final d’un procés.
 • Considerar diverses formes de presentació dels treballs: infografies, mapes mentals, pòsters, presentacions narrades amb veu, podcasts o vídeos i considerar també la possibilitat de coavaluar, professor i estudiants o l’avaluació entre els mateixos estudiants.
 • En la mesura del possible, replicar aspectes del treball de pràctiques o de laboratori, mitjançant simulacions per exemple en vídeo, oferint als estudiants casos, problemes o dades que han d’interpretar.
 • Ajornar o reprogramar els terminis de lliurament, que permetin als estudiants disposar de més temps per completar la tasca o activitat proposada, fet que evidentment també incidirà en el temps en què podreu fer la retroalimentació, atès que les circumstàncies ens afecten a tots. És important, tanmateix, comunicar als estudiants tant la reprogramació com el temps de devolució de feedback.  
 • Enregistrar missatges d'àudio per donar feedback per optimitzar el temps.
 • Establir un horari de tutoria en línia.  
 • Mostrar-nos pacients i flexibles. Recordar que estem treballant de forma diferent a l’habitual i que la situació actual també afecta a la salut i a d’altres condicionants.

Als apartats d'avaluació i de competències et detallem les eines que pots utilitzar per a cada activitat:

Avaluació Competències

Materials:

Per saber-ne més Per saber-ne més

De dilluns a divendres, de 09.00 a 19.00 h

Tel.: 935 421 959

Assistència per videoconferència

CLIK

De dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 h

[email protected]
Tel.: 935 422 427