Vés enrere Estratègies per desenvolupar la competència digital docent del professorat universitari

Estratègies per desenvolupar la competència digital docent del professorat universitari

Jornada: 22 de maig del 2024

Continuem el Cicle de Reflexió i Debat sobre Docència Universitària de la UPF amb una jornada dedicada a la competència digital docent.

24.04.2024

Imatge inicial

La competència digital docent (CDD) és una competència complexa, ja que està integrada per quatre alfabetitzacions: informacional, comunicativa, multimèdia i tecnològica. La CDD es pot treballar a partir de les vessants tecnològica o metodològica. La tendència general és fer-ho des de la perspectiva tecnològica, opció que impossibilita assolir la competència d’una manera completa. Per això, una part important del professorat no acaba de desenvolupar la seva CD professionalment.

L’anàlisi de la CDD per nivells educatius revela que, d’una banda, hi ha poques evidències de recerca pel que fa al sector del professorat universitari. D’altra banda, aquestes evidències mostren un nivell més aviat baix de competència digital en aquest col·lectiu. És per aquesta raó que les universitats han de dissenyar programes i estratègies per promoure-la i desenvolupar-la des de diferents perspectives: política universitària (recerca, docència i gestió), programes de formació permanent, projectes d’innovació en l’aplicació de la tecnologia digital a l’aula... D’aquesta manera es podrà aconseguir un bon nivell de CDD entre el professorat i els estudiants, orientat a formar no només professionals sinó, també, ciutadans digitals.

   dimecres, 22 de maig del 2024

   d'11.00 a 13.00 h

  Sala Nau (51.100) del Campus del Poblenou 

  Activitat adreçada al personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Pompeu Fabra, oberta a altres docents i professionals de l’àmbit de l’educació, als estudiants, així com també al personal tècnic, de gestió, i d’administració i serveis (PTGAS) de la UPF que hi estigui interessat.

  S'emetrà un certificat de participació com a activitat docent.

Programa de la jornada:

D'11.00 a 11.10 h: Benvinguda i presentació a càrrec de Patricia Santos Rodríguez, professora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra
D'11.10 a 12.10 h: Conferència “Estratègies per a desenvolupar la competència digital docent del professorat universitari” impartida per Mercè Gisbert Cervera, especialista en Tecnologies aplicades a l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili
De 12.10 a 12.55 h: Debat obert amb el públic assistent
De 12.55 a 13.00 h: Cloenda a càrrec de la professora Patricia Santos Rodríguez

 


Mercè Gisbert Cervera és doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona; catedràtica de Tecnologia Educativa del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, i especialista en tecnologies aplicades a l’educació. Com investigadora principal del grup de recerca ARGET: Applied Research Group in Education and Technology, lidera projectes de recerca i de transferència, tant nacionals com internacionals, centrats en la tecnologia educativa. Com a docent universitària i des dels diferents càrrecs de gestió desenvolupats, ha promogut la interrelació entre docència, innovació i recerca per poder definir i dissenyar projectes i models que permetin evolucionar la institució situant les persones i les seves necessitats al centre.

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Mercè Gisbert Cervera

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact