Consell de Direcció

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica

 
Vicerector d’Ordenació Acadèmica
Sergi Torner Castells
 
Coordinador de les PAU
Àngel Gil Estallo

Secretari general

 
Pere Torra i Pla

Cap del Gabinet del Rectorat

 
Eulàlia Solé Tomàs