Cerca de professors, investigadors i personal

Nom
Cognoms

Avís legal
Les dades d’aquest directori de la Universitat Pompeu Fabra només poden ser utilitzades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l’enviament massiu de correu (SPAM).

Punt d'Informació a l'Estudiant

Si vols estudiar a la UPF o tens preguntes concretes sobre els estudis de grau, els màsters universitaris o els programes de doctorat, informa't sobre els requisits d'accés, l'oferta de places, les notes de tall, els horaris, els plans d'estudis...

Telèfon: (34) 93 542 22 28

CAU d'atenció acadèmica a l'estudiant

Web: upf.edu/web/biblioteca-informatica/punt-informacio-estudiant

 

Canals de comunicació amb la UPF

Vies de comunicació que la Universitat posa a disposició de la comunitat universitària i la ciutadania en general per contactar amb la institució: bústia de suggeriments, queixes i felicitacions; Línia ètica; accés a informació pública; Síndica de greuges...

Web: www.upf.edu/canals-comunicacio-amb-upf

 

Per temes

Carreres professionals:

Telèfon: (34) 93 542 24 29
C/e: [email protected]
Web: upf.edu/web/carreres-professionals/

Idiomes UPF:
Formació i certificació en llengües; servei adreçat als membres de la comunitat universitària, a empreses i institucions i al públic en general.

Telèfon: (34) 93 542 19 21
C/e:  [email protected]
Web: upf.edu/web/idiomesupf

Mitjans de comunicació:

Telèfon: (34) 93 542 21 00
C/e: [email protected]

Recursos per a periodistes

Recursos humans:

Telèfon: (34) 93 542 20 00
C/e: [email protected]
Web: upf.edu/web/personal

Registre General:
En el registre es presenten els escrits i les comunicacions adreçats als òrgans i unitats de la Universitat.

Telèfon: (34) 93 542 20 00
Web: upf.edu/web/registre-general

Relacions internacionals i mobilitat:
Si estàs interessat en les aliances i xarxes internacionals de la UPF o en els programes de mobilitat i cooperació internacional d'estudiants, PDI i PAS, adreça't al Servei de Relacions Internacionals.

Telèfon: (34) 93 542 29 72
C/e:  [email protected]
Web: upf.edu/web/international/

Servei Atenció telefònica (SAT)

Telèfon: (34) 93 542 20 00

telesor
Servei per a persones amb discapacitat auditiva i de parla

Administrador de la web:

Per incidències i peticions sobre webs de la UPF, contacta amb Informàtica i Serveis Web.

Directoris de la UPF

Universitat Pompeu Fabra

Edifici Mercè
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona

 (+34) 93 542 20 00
 (+34) 93 542 20 02

telesorServei Telesor

Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Tel.: (+34) 93 542 20 00
Fax: (+34) 93 542 20 02
 
Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona
Tel.: (+34) 93 542 20 00
Fax: (+34) 93 542 20 02
 
Doctor Aiguader, 80 - 08003 Barcelona
Tel.: (+34) 93 316 35 01
Fax: (+34) 93 316 09 01