Coincidint amb la celebració durant el curs 2009-2010 del vintè aniversari de la seva creació, la UPF pretén consolidar el seu projecte diferenciat, que es basa, d'una banda, en la proximitat als estudiants i en la qualitat docent i, de l'altra, en una recerca amb gran projecció internacional. En els àmbits que li són propis -les ciències biomèdiques, les ciències i tecnologies de la comunicació i les ciències socials i humanes-, la UPF s'està configurant com un pol de creació i de transmissió del coneixement i, per tant, d'atracció de talent al sud d'Europa.

Per consolidar i enfortir aquest projecte en un context de globalització creixent, el document estratègic "UPF 25 Anys", elaborat pel Consell de Direcció, defineix un seguit d'objectius i d'accions a realitzar prenent com a horitzó l'any 2015, en què la UPF celebrarà el seu 25è. aniversari.

"UPF 25 anys" aspira a esdevenir el full de ruta per a la nova etapa. Una etapa definida pels grans eixos de treball que estructuren el document (creació, transmissió, transferència i internacionalització del coneixement), immersos en un context de governança i de gestió altament eficients, i que es despleguen en 25 programes d'actuacions.

Aquests eixos formen part d'una estratègia conjunta, que compta amb el compromís dels centres, departaments i instituts de la Universitat, així com de les diverses institucions que envolten la Universitat i s'articulen en el Grup UPF. Alhora, en la definició d'aquest marc estratègic s'ha comptat amb la participació dels principals agents: els estudiants, a través dels seus representants; els antics alumnes de la UPF; els principals ocupadors, a través del Consell Social, i els responsables públics del finançament universitari.

Document estratègic "UPF 25 anys"