Robert Solow

Investidura: 29 de febrer del 2008
Padrí: Andreu Mas-Colell

 

Nomenament

El Consell de Govern de la UPF va aprovar concedir el doctorat honoris causa a l'eminent acadèmic, a proposta del Departament d'Economia i Empresa "per les seves aportacions decisives en diversos àmbits de la ciència econòmica, que han constituït un punt de partida de la moderna teoria econòmica del creixement, i en reconeixement al conjunt de la seva dilatada i alhora intensa trajectòria acadèmica i intel·lectual".

Notícia de l'acte

Robert M. Solow, professor emèrit del Massachusetts Institute of Technology (MIT) i premi Nobel d'economia l'any 1987, va ser investit doctor honoris causa per la UPF el 29 de febrer en una cerimònia acadèmica que va tenir lloc a les 12.00 hores a l'auditori del campus de la Ciutadella de la UPF.

El padrí de Robert M. Solow va ser Andreu Mas-Colell, professor del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat, i l'elogi del doctorand va anar a càrrec de Jaume Ventura, professor del mateix departament i investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).

Més informació a la notícia de l'acte

Documents:

Breu biografia

La dilatada i alhora intensa trajectòria acadèmica i intel·lectual de Robert M. Solow, professor emèrit del MIT (institució a la qual està vinculat des de 1949) el converteixen sens dubte en un dels pilars fonamentals de la ciència econòmica moderna.

Robert M. Solow va néixer a Brooklyn, Nova York, el 1924. De pares immigrants, pertany a la primera generació de la seva família que va poder anar a la universitat. Després d'educar-se a les escoles públiques de la seva ciutat natal, el 1940 va ingressar a Harvard amb una beca i va estudiar-hi, entre altres matèries, sociologia, antropologia i economia. A finals de 1942 es va allistar a l'exèrcit i va servir al nord d'Àfrica, a Sicília i a Itàlia durant la Segona Guerra Mundial. Quan va tornar a Harvard, el 1945, va decidir continuar els seus estudis d'economia amb Wassily Leontief, el seu mestre, amic i guia, a qui va ajudar en els càlculs del primer conjunt de coeficients tècnics de les taules input-output.

Robert M. Solow ha fet aportacions decisives en diversos àmbits de la ciència econòmica, que arrenquen el 1956 amb la publicació de l'article titulat "Una contribució a la teoria del creixement econòmic". En aquest article fonamental, Robert Solow desenvolupava un model matemàtic, sota la forma d'una equació diferencial, que establia la relació de l'increment de l'estoc de capital amb els augments de la producció per càpita. Aquesta aportació, i treballs seus posteriors, han constituït el punt de partida de la moderna teoria econòmica del creixement, posant de relleu la importància del coneixement com a variable clau del creixement econòmic. El 1987, la Reial Acadèmia Sueca de Ciències va distingir Robert M. Solow amb el premi Nobel d'economia, precisament "per les seves aportacions en el camp de la teoria del creixement econòmic". Posteriorment, entre d'altres reconeixements, va obtenir la National Medal of Science (1999), atorgada per l'aleshores president dels Estats Units, Bill Clinton.

Actualment, Robert Solow és president de la Junta de Directors de la Manpower Demonstrations Research Corporation, una organització sense ànim de lucre que ha realitzat treballs pioners en l'experimentació i la valoració de polítiques per facilitar l'ocupació i millorar els ingressos de determinats grups desfavorits, com ara el dels alumnes amb fracàs escolar a secundària. Membre del Comitè Científic de la Barcelona Graduate School of Economics, recentment ha col·laborat amb la Fundació Russell Sage en un estudi sobre els resultats extraordinaris de l'economia nord-americana durant el període 1995-2000, que ha donat lloc al llibre, The Roaring Nineties.