1r. Aprovació de l’acta de la sessió de 12 de novembre del 2019.

2n. Funcionament del Claustre universitari en el període excepcional.

3r. Torn obert de paraules.

 

Funcionament del Claustre universitari en el període excepcional
(Data de publicació dels acords: 4 de novembre del 2020)

Atès que es constata la impossibilitat de mantenir una reunió del Claustre aquesta primavera, com a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19; la Mesa del Claustre acorda, per unanimitat, proposar al rector que, si les condicions ho permeten, el Claustre de la UPF es reuneixi aquesta tardor.

Així mateix, la Mesa del Claustre acorda plantejar a la direcció de la UPF la conveniència que la reunió del Claustre afavoreixi la màxima participació dels representants de la comunitat universitària, encara que no hi puguin assistir físicament, per la qual cosa proposa adoptar els instruments necessaris perquè la reunió pugui tenir lloc, almenys, de forma híbrida, amb assistents connectats per mitjans telemàtics.