1r. Aprovació de l’acta de la sessió de 10 de novembre del 2020.

2n. Informe de rector.

3r. Ordenació de la propera sessió del Claustre.

4t. Proposta d’aprovació del procediment per a la celebració telemàtica del Claustre universitari.

5è. Torn obert de paraules.