Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 40

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 73 101 104 79
- Dones 55 73 71 53
- Homes 18 28 33 26
Crèdits matriculats 3.935 4.937 5.189 4.252
Crèdits matriculats per estudiant 53,90 48,88 49,89 53,82
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 65,58 82,28 86,47 70,86
Ràtio EETC / Total matriculats 0,90 0,81 0,83 0,90
Estudiants matriculats a temps complet 63 89 93 71
Estudiants matriculats a temps parcial 10 12 11 8
Estudiants estrangers matriculats (%) 21,92 26,73 32,69 32,91
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda (D) 106 105 73 93
Ràtio D/O 2,65 2,63 1,83 2,33
Matrícula de nou ingrés 41 54 46 31
- Dones 30 38 31 22
- Homes 11 16 15 9

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,27 96,39 99,09 98,91
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,35 96,47 99,39 99,37
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,91 99,92 99,69 99,53
% Crèdits matriculats per primer cop 99,91 99,16 98,70 99,54

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 27 25 40 46
Graduats en t o t+1 27 25 40 45
Taxa d'eficiència (%) 99,78 99,20 99,25 99,65
Durada mitjana dels estudis (anys) 2,04 2,20 2,20 2,20
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 26 20 32 39
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 81.25 68.97 78.05 72.22
Graduats en t o t+1 31 28 38 39
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96.88 96.55 92.68 72.22

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 1 1 5 0
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 1 2 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 1 0
Taxa d'abandonament (%) 0.00 3.45 4.88 7.41