Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006-2007
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 72 67 58 58
Dones 56 54 44 39
Homes 16 13 14 19
Crèdits matriculats 3.955 3.815 3.324 3.230
Crèdits matriculats per estudiant 54,93 56,94 57,3 55,69
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 65,92 63,58 55,39 53,83
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,95 0,96 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 71 65 58 54
Estudiants matriculats a temps parcial 1 2 0 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 41,67 38,81 34,48 27,59
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda (D) 61 107 97 106
Ràtio D/O 1,53 2,68 2,43 2,65
Matrícula de nou ingrés 39 30 29 32
Dones 32 23 21 20
Homes 7 7 8 12

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,25 98,27 98,7 95,41
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,61 98,5 98,7 95,41
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,64 99,77 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 98,88 98,98 98,74 99,68

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 22 32 35 28
Graduats en t o t+1 22 31 35 28
Taxa d'eficiència (%) 98,69 98,97 99,83 99,62
Durada mitjana dels estudis (anys) 2,18 2,13 2 2,04
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 29 35 27 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 90,63 92,11 93,1 0
Graduats en t o t+1 29 36 27 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 90,63 94,74 89,66 0

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 2 2 4 2
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 3 2 2
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 0 0 2
Taxa d'abandonament (%) 9,38 5,26 6,9 0