Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 67 58 58 62
Dones 54 44 39 43
Homes 13 14 19 19
Crèdits matriculats 3.815 3.324 3.223 3.440
Crèdits matriculats per estudiant 56,94 57,3 55,56 55,48
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 63,58 55,39 53,71 57,33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,96 0,93 0,92
Estudiants matriculats a temps complet 65 58 54 56
Estudiants matriculats a temps parcial 2 0 4 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 38,81 34,48 25,86 24,19
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda (D) 107 97 106 79
Ràtio D/O 2,68 2,43 2,65 1,98
Matrícula de nou ingrés 30 29 32 29
Dones 23 21 20 23
Homes 7 8 12 6

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,27 98,7 95,41 98,85
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,5 98,7 95,41 98,85
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,77 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 98,98 98,74 99,68 99,21

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 32 35 28 23
Graduats en t o t+1 31 35 28 23
Taxa d'eficiència (%) 98,97 99,83 99,62 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 2,13 2 2,04 2
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 29 35 27 23
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 90,63 175 90 230
Graduats en t o t+1 29 36 27 23
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 90,63 0 33,33 0

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 2 4 4 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 3 3 4
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 0 0 2
Taxa d'abandonament (%) 9,38 100 66,67 0