Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 62 73 101 94
- Dones 43 55 73 66
- Homes 19 18 28 28
Crèdits matriculats 3.401 3.935 4.937 5.120
Crèdits matriculats per estudiant 54,85 53,90 48,88 54,46
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 56,68 65,58 82,28 85,33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,90 0,81 0,91
Estudiants matriculats a temps complet 56 63 89 86
Estudiants matriculats a temps parcial 6 10 12 8
Estudiants estrangers matriculats (%) 24,19 21,92 26,73 35,11
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda (D) 79 106 105 73
Ràtio D/O 1,98 2,65 2,63 1,83
Matrícula de nou ingrés 29 41 54 39
- Dones 23 30 38 27
- Homes 6 11 16 12

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,60 97,27 96,39 99,09
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,00 97,35 96,47 99,39
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,54 99,91 99,92 99,69
% Crèdits matriculats per primer cop 99,25 99,91 99,16 98,70

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 24 27 25 40
Graduats en t o t+1 24 27 25 40
Taxa d'eficiència (%) 96,58 99,78 99,20 99,25
Durada mitjana dels estudis (anys) 2,00 2,04 2,20 2,20
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 26 26 20 32
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 82,70 81,30 69,00 78,05
Graduats en t o t+1 31 31 28 32
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96,88 96,88 96,55 78,05

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 4 1 1 2
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 4 1 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 0 1 1
Taxa d'abandonament (%) 13,79 3,13 3,45 2,44