Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 58 58 62 75
Dones 44 39 43 57
Homes 14 19 19 18
Crèdits matriculats 3.324 3.407 3.509 4.004
Crèdits matriculats per estudiant 57,3 58,73 56,6 53,38
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 55,39 56,78 58,48 66,73
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,98 0,94 0,89
Estudiants matriculats a temps complet 58 54 56 65
Estudiants matriculats a temps parcial 0 4 6 10
Estudiants estrangers matriculats (%) 34,48 25,86 24,19 21,33
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda (D) 97 106 79 106
Ràtio D/O 2,43 2,65 1,98 2,65
Matrícula de nou ingrés 29 32 29 41
Dones 21 20 23 30
Homes 8 12 6 11

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,7 95,41 93,6 94,26
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,7 95,41 99 97,44
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 94,54 96,74
% Crèdits matriculats per primer cop 98,74 99,68 99,25 99,91

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 35 28 24 27
Graduats en t o t+1 35 28 24 27
Taxa d'eficiència (%) 99,83 99,62 96,58 96,21
Durada mitjana dels estudis (anys) 2 2,04 2 2,04
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 35 27 24 26
Graduats en t o t+1 36 27 25 28

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 4 1 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 3 3 4 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 2 0