Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011-2012
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 22 33 25 22
Dones 18 23 15 17
Homes 4 10 10 5
Crèdits matriculats 1.095 1.760 1.195 1.145
Crèdits matriculats per estudiant 49,77 53,33 47,8 52,05
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 18,25 29,33 19,92 19,08
Ràtio EETC / Total matriculats 0,83 0,89 0,8 0,87
Estudiants matriculats a temps complet 16 27 15 20
Estudiants matriculats a temps parcial 6 6 10 2
Estudiants estrangers matriculats (%) 63,64 78,79 80 86,36
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 20 25 25 25
Demanda (D) 45 67 59 44
Ràtio D/O 2,25 2,68 2,36 1,76
Matrícula de nou ingrés 20 27 21 18
Dones 17 17 12 15
Homes 3 10 9 3

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,24 85,84 72,73 79,5
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,31 87,21 74,72 82,43
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,7 98,43 97,34 96,45
% Crèdits matriculats per primer cop 97,92 98,17 99,15 95,82

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 19 10 13 9
Graduats en t o t+1 19 10 13 7
Taxa d'eficiència (%) 97,98 96,46 100 93,1
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,05 1,1 1,31 1,44
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 18 9 9 7
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 78,26 45 33,33 33,33
Graduats en t o t+1 19 13 9 7
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 82,61 65 33,33 33,33

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 4 5 18 3
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 4 6 16 3
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 1 3 3
Taxa d'abandonament (%) 17,39 30 59,26 14,29