Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 33 25 22 26
Dones 23 15 17 16
Homes 10 10 5 10
Crèdits matriculats 1.760 1.275 1.175 1.580
Crèdits matriculats per estudiant 53,33 51 53,41 60,77
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 29,33 21,25 19,58 26,33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,89 0,85 0,89 1,01
Estudiants matriculats a temps complet 27 15 20 26
Estudiants matriculats a temps parcial 6 10 2 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 78,79 80 86,36 92,31
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 67 59 44 62
Ràtio D/O 2,68 2,36 1,76 2,48
Matrícula de nou ingrés 27 21 18 26
Dones 17 12 15 16
Homes 10 9 3 10

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 85,84 87,78 82,75 92,77
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 87,21 88,64 85,49 92,77
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,43 99,04 96,79 100
% Crèdits matriculats per primer cop 98,17 99,15 96,08 97,02

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 10 25 13 19
Graduats en t o t+1 10 25 11 18
Taxa d'eficiència (%) 96,46 98,46 92,86 95,85
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,1 1,16 1,31 1,21
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 9 21 11 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 45 77,78 52,38 88,89
Graduats en t o t+1 13 21 13 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 65 77,78 61,9 88,89

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 5 8 2
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 5 8 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 2 3 1
Taxa d'abandonament (%) 25 18,52 38,1 5,56