Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 25 24 26 24
Dones 15 19 16 16
Homes 10 5 10 8
Crèdits matriculats 1.275 1.215 1.580 1.355
Crèdits matriculats per estudiant 51 50,63 60,77 56,46
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 21,25 20,25 26,33 22,58
Ràtio EETC / Total matriculats 0,85 0,84 1,01 0,94
Estudiants matriculats a temps complet 15 20 26 21
Estudiants matriculats a temps parcial 10 4 0 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 80 87,5 92,31 58,33
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 35
Demanda (D) 59 44 62 62
Ràtio D/O 2,36 1,76 2,48 1,77
Matrícula de nou ingrés 21 18 26 24
Dones 12 15 16 16
Homes 9 3 10 8

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,78 82,75 93 84,18
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 88,64 85,49 93 98,42
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,04 96,79 100 85,53
% Crèdits matriculats per primer cop 99,15 96,08 97,12 100

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 25 13 21 15
Graduats en t o t+1 25 11 20 15
Taxa d'eficiència (%) 98,46 92,86 95,51 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,16 1,31 1,29 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 21 11 16 15
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 77,78 52,38 88,89 57,69
Graduats en t o t+1 21 15 16 15
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 77,78 71,43 88,89 57,69

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 6 3 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 6 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 3 1 0
Taxa d'abandonament (%) 18,52 28,57 11,11 0