Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 26 30 36 24
- Dones 16 20 29 20
- Homes 10 10 7 4
Crèdits matriculats 1.580 1.475 1.735 1.355
Crèdits matriculats per estudiant 60,77 49,17 48,19 56,45
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 26,33 24,58 28,92 22,58
Ràtio EETC / Total matriculats 1,01 0,82 0,80 0,94
Estudiants matriculats a temps complet 26 27 32 22
Estudiants matriculats a temps parcial 0 3 3 2
Estudiants estrangers matriculats (%) 92,31 66,67 75,00 91,67
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 35 35 35
Demanda (D) 62 62 72 62
Ràtio D/O 2,48 1,77 2,06 1,77
Matrícula de nou ingrés 26 24 24 22
- Dones 16 16 21 18
- Homes 10 8 3 4

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,00 84,18 85,42 83,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,00 99,68 93,56 93,66
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 84,44 91,30 88,62
% Crèdits matriculats per primer cop 97,12 100,00 90,51 90,20

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 21 15 17 24
Graduats en t o t+1 20 15 17 24
Taxa d'eficiència (%) 95,51 100,00 90,72 91,69
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,29 1,00 1,29 1,42
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 16 15 12 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 88,89 57,69 50,00 58,33
Graduats en t o t+1 16 20 22 14
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 88,89 76,92 91,67 58,33

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 4 2 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 5 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0 1
Taxa d'abandonament (%) 11,11 19,23 4,17 4,17