Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 22 24 19 20
Dones 6 5 3 6
Homes 16 19 16 14
Crèdits matriculats 1.296 1.389 1.086 1.190
Crèdits matriculats per estudiant 58,91 57,88 57,16 59,5
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 21,6 23,15 18,1 19,83
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,96 0,95 0,99
Estudiants matriculats a temps complet 18 22 17 19
Estudiants matriculats a temps parcial 4 2 2 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 77,27 95,83 68,42 75
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 25 25 25
Demanda (D) 19 25 180 168
Ràtio D/O 0,63 1 7,2 6,72
Matrícula de nou ingrés 19 22 17 19
Dones 5 4 3 6
Homes 14 18 14 13

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,48 95,45 98,92 99,45
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,48 96,84 99,35 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 98,57 99,57 99,45
% Crèdits matriculats per primer cop 99,35 100 99,78 99,45

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 21 19 22 18
Graduats en t o t+1 21 19 22 18
Taxa d'eficiència (%) 96,79 93,62 96,62 96,36
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,05 1,16 1,09 1,11
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 20 16 20 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 76,92 84,21 90,91 94,12
Graduats en t o t+1 23 18 22 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 88,46 94,74 100 94,12

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 3 1 0 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 3 1 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 0 0
Taxa d'abandonament (%) 11,54 5,26 0 0