Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2012
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 22 14 17 15
- Dones 8 8 6 5
- Homes 14 6 11 10
Crèdits matriculats 1.410 600 885 860
Crèdits matriculats per estudiant 64,09 42,86 52,06 57,33
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 23,50 10,00 14,75 14,33
Ràtio EETC / Total matriculats 1,07 0,71 0,87 0,96
Estudiants matriculats a temps complet 22 11 17 14
Estudiants matriculats a temps parcial 0 3 0 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 54,55 85,71 64,71 66,67
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 35 35 35
Demanda (D) 48 37 51 51
Ràtio D/O 1,92 1,06 1,46 1,46
Matrícula de nou ingrés 18 11 12 14
- Dones 7 7 4 4
- Homes 11 4 8 10

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100,00 85,11 95,00 92,09
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 100,00 95,48
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 85,11 95,00 96,45
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 95,00 83,05

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 21 15 10 14
Graduats en t o t+1 20 11 8 9
Taxa d'eficiència (%) 95,24 91,11 86,67 82,14
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,19 1,67 2,00 1,71
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 18 11 7 9
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 94,74 61,11 63,64 75,00
Graduats en t o t+1 18 12 7 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 94,74 66,67 63,64 75,00

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 1 4 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 1 4 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 1
Taxa d'abandonament (%) 0,00 5,56 36,36 8,33