Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2012
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 22 22 14 12
- Dones 12 8 8 4
- Homes 10 14 6 8
Crèdits matriculats 1.230 1.410 600 750
Crèdits matriculats per estudiant 55,91 64,09 42,86 62,50
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 20,50 23,50 10,00 12,50
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 1,07 0,71 1,04
Estudiants matriculats a temps complet 22 22 11 12
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 3 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 90,91 54,55 85,71 66,67
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 35 35
Demanda (D) 69 48 37 51
Ràtio D/O 2,76 1,92 1,06 1,46
Matrícula de nou ingrés 19 18 11 12
- Dones 12 7 7 4
- Homes 7 11 4 8

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,22 100,00 85,11 95,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,22 100,00 100,00 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 85,11 95,00
% Crèdits matriculats per primer cop 97,63 100,00 100,00 95,00

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 17 21 15 10
Graduats en t o t+1 17 20 11 8
Taxa d'eficiència (%) 98,64 95,24 91,11 86,67
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,00 1,19 1,67 2,00
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 17 18 11 7
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 68,00 94,74 61,11 63,64
Graduats en t o t+1 19 18 12 7
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 76,00 94,74 66,67 63,64

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 5 0 6 0
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 4 0 6 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 16,00 0,00 33,33 0,00