Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2012
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 28 26 22 18
Dones 14 14 12 7
Homes 14 12 10 11
Crèdits matriculats 1.560 1.475 1.230 1.290
Crèdits matriculats per estudiant 55,71 56,73 55,91 71,67
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 26 24,58 20,5 21,5
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,95 0,93 1,19
Estudiants matriculats a temps complet 27 22 22 18
Estudiants matriculats a temps parcial 1 4 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 89,29 88,46 90,91 66,67
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 61 72 69 48
Ràtio D/O 2,44 2,88 2,76 1,92
Matrícula de nou ingrés 24 25 19 18
Dones 14 14 12 7
Homes 10 11 7 11

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,36 93,27 93,22 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 91,67 93,59 93,22 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,66 99,66 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 99,69 100 97,63 100

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 19 22 17 21
Graduats en t o t+1 19 20 17 20
Taxa d'eficiència (%) 90,22 93,73 98,64 95,24
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,11 1,23 1 1,19
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 17 19 17 18
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 73,91 79,17 68 94,74
Graduats en t o t+1 18 19 19 18
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 78,26 79,17 76 94,74

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 7 4 7 0
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 4 6 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 0 0
Taxa d'abandonament (%) 21,74 16,67 24 0