Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2012
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 26 22 22 12
Dones 14 12 8 8
Homes 12 10 14 4
Crèdits matriculats 1.475 1.230 1.410 670
Crèdits matriculats per estudiant 56,73 55,91 64,09 55,83
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 24,58 20,5 23,5 11,17
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,93 1,07 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 22 22 22 9
Estudiants matriculats a temps parcial 4 0 0 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 88,46 90,91 54,55 83,33
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 35
Demanda (D) 72 69 48 37
Ràtio D/O 2,88 2,76 1,92 1,06
Matrícula de nou ingrés 25 19 18 11
Dones 14 12 7 7
Homes 11 7 11 4

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,27 93,22 100 85,11
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,59 93,22 100 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,66 100 100 85,11
% Crèdits matriculats per primer cop 100 97,63 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 22 17 21 15
Graduats en t o t+1 20 17 20 11
Taxa d'eficiència (%) 93,73 98,64 95,24 91,11
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,23 1 1,19 1,67
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 19 17 18 11
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 79,17 68 94,74 61,11
Graduats en t o t+1 19 19 18 11
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 79,17 76 94,74 61,11

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 5 1 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 4 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 16,67 16 5,26 0