Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2012-2013
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 33 27 26 19
Dones 15 14 14 12
Homes 18 13 12 7
Crèdits matriculats 1.620 1.510 1.475 1.140
Crèdits matriculats per estudiant 49,09 55,93 56,73 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 27 25,17 24,58 19
Ràtio EETC / Total matriculats 0,82 0,93 0,95 1
Estudiants matriculats a temps complet 32 27 22 19
Estudiants matriculats a temps parcial 1 0 4 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 78,79 88,89 88,46 100
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 54 61 72 69
Ràtio D/O 2,16 2,44 2,88 2,76
Matrícula de nou ingrés 23 24 25 19
Dones 9 14 14 12
Homes 14 10 11 7

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,58 91,36 89,74 93,22
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 92,58 91,67 90,07 93,22
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 99,66 99,63 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 99,69 100 97,63

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 13 19 17 17
Graduats en t o t+1 12 19 16 17
Taxa d'eficiència (%) 91,2 90,22 97,38 98,64
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,15 1,11 1,12 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 12 17 16 17
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 60 73,91 66,67 68
Graduats en t o t+1 14 17 16 17
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 70 73,91 66,67 68

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 8 10 0
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 5 6 8 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 2 0
Taxa d'abandonament (%) 20 26,09 33,33 0