Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2019-20
Any del pla d'estudis vigent 2019
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 13 20 23 8
- Dones 9 17 19 4
- Homes 4 3 4 4
Crèdits matriculats 750 1.110 1.275 450
Crèdits matriculats per estudiant 57,69 55,50 55,43 56,25
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 12,50 18,50 21,25 7,50
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,93 0,92 0,94
Estudiants matriculats a temps complet 12 17 21 7
Estudiants matriculats a temps parcial 1 3 2 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 92,31 90,00 95,65 87,50
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 20 25 25 25
Demanda (D) 69 65 91 80
Ràtio D/O 3,45 2,60 3,64 3,20
Matrícula de nou ingrés 13 19 21 7
- Dones 9 16 18 4
- Homes 4 3 3 3

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100,00 92,34 100,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 94,59 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 97,62 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 99,22

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 12 16 22
Graduats en t o t+1 12 16 22
Taxa d'eficiència (%) 100,00 100,00 99,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,00 1,06 1,09
       
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 12 15 20
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 92,31 78,95 95,24
Graduats en t o t+1 13 17 20
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100,00 89,47 95,24

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 2 0
       
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 2 0
Taxa d'abandonament (%) 0,00 10,53 0,00