Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2019-20
Any del pla d'estudis vigent 2019
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021
Total matriculats 13 20
Dones 9 17
Homes 4 3
Crèdits matriculats 750 1.110
Crèdits matriculats per estudiant 57,69 55,5
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 12,5 18,5
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 12 17
Estudiants matriculats a temps parcial 1 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 92,31 95
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 20 25
Demanda (D) 69 65
Ràtio D/O 3,45 2,6
Matrícula de nou ingrés 13 19
Dones 9 16
Homes 4 3

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020
Total graduats 12
Graduats en t o t+1 12
Taxa d'eficiència (%) 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1
Curs de la cohort  2019-2020
Graduats en t 12
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 92,31
Graduats en t o t+1 12
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 92,31

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020
Total abandonament 0
Curs de la cohort  2019-2020
Total abandonament 0
No superen el règim de permanència a 1r curs  0
Taxa d'abandonament (%) 0