Norma de creació

Creat per Acord del Consell de Govern de 13 d'octubre del 2010, modificat per Acord del Consell de Govern de 10 de juliol del 2013 i 26 d'abril del 2023.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de 13 d'octubre del 2010.

 

  • El Jurat actua com a òrgan de resolució, que, a més d'assegurar el compliment de les bases ha de resoldre qualsevol qüestió complementària que pugui sorgir.