Norma de creació

Prevista a l'article 5 de la normativa de Premi Extraordinari de Fi d'Estudis,  aprovada per acord del Consell del Govern de 13 de desembre del 2006, modificat per acord del Consell de Govern de 7 d'octubre del 2009, acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012 i acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2006.

  • L'adjudicació del premi.
  • Correspon al Jurat resoldre tot allò que no estigui previst en la Normativa del premi extraordinari de Fi d'Estudis de la Universitat Pompeu Fabra.