Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 27 27 24 16
- Dones 12 15 9 11
- Homes 15 12 15 5
Crèdits matriculats 1.165 1.350 1.190 830
Crèdits matriculats per estudiant 43,15 50,00 49,58 51,88
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19,42 22,50 19,83 13,83
Ràtio EETC / Total matriculats 0,72 0,83 0,83 0,86
Estudiants matriculats a temps complet 15 17 17 12
Estudiants matriculats a temps parcial 12 10 7 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 66,67 74,07 70,83 87,50
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 51 52 49 64
Ràtio D/O 1,70 1,73 1,63 2,13
Matrícula de nou ingrés 20 21 19 15
- Dones 11 12 7 10
- Homes 9 9 12 5

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,70 93,99 90,74 82,35
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,08 94,85 90,74 83,61
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,36 99,10 100,00 98,49
% Crèdits matriculats per primer cop 99,60 100,00 96,30 98,32

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 15 18 19 17
Graduats en t o t+1 15 18 19 16
Taxa d'eficiència (%) 98,02 100,00 100,00 97,19
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,20 1,28 1,21 1,41
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 12 13 15 12
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 54,55 65,00 71,43 63,16
Graduats en t o t+1 17 17 19 12
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 77,27 85,00 90,48 63,16

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 4 3 3 4
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 4 3 2 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 0 1 4
Taxa d'abandonament (%) 18,18 15,00 9,52 21,05