Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 26 27 27 23
- Dones 10 12 15 9
- Homes 16 15 12 14
Crèdits matriculats 1.260 1.165 1.350 1.200
Crèdits matriculats per estudiant 48,46 43,15 50,00 52,17
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 21,00 19,42 22,50 20,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,81 0,72 0,83 0,87
Estudiants matriculats a temps complet 17 15 17 17
Estudiants matriculats a temps parcial 9 12 10 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 69,23 66,67 74,07 73,91
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 57 51 52 49
Ràtio D/O 1,90 1,70 1,73 1,63
Matrícula de nou ingrés 22 20 21 19
- Dones 9 11 12 7
- Homes 13 9 9 12

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 85,34 87,70 93,99 90,74
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 85,34 90,08 94,85 90,74
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 97,36 99,10 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 99,60 100,00 96,30

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 17 15 18 19
Graduats en t o t+1 17 15 18 19
Taxa d'eficiència (%) 99,55 98,02 100,00 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,12 1,20 1,28 1,21
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 15 12 13 15
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 62,50 54,55 65,00 71,43
Graduats en t o t+1 18 17 17 15
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 75,00 77,27 85,00 71,43

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 5 4 3 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 6 4 2 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 2 0 1
Taxa d'abandonament (%) 25,00 18,18 10,00 4,76