Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013-2014
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 23 28 24 26
Dones 5 11 12 11
Homes 18 17 12 15
Crèdits matriculats 1.245 1.465 1.265 1.330
Crèdits matriculats per estudiant 54,13 52,32 52,71 51,15
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 20,75 24,42 21,08 22,17
Ràtio EETC / Total matriculats 0,9 0,87 0,88 0,85
Estudiants matriculats a temps complet 21 23 18 18
Estudiants matriculats a temps parcial 2 5 6 8
Estudiants estrangers matriculats (%) 47,83 64,29 62,5 61,54
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 35 49 63 76
Ràtio D/O 1,17 1,63 2,1 2,53
Matrícula de nou ingrés 20 26 21 24
Dones 4 11 11 10
Homes 16 15 10 14

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,89 81,93 88,4 97,63
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 89,26 82,33 88,74 97,63
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,59 99,51 99,62 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 96,79 98,63 100

 Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 19 15 20 21
Graduats en t o t+1 19 15 20 21
Taxa d'eficiència (%) 100 98,33 98,75 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,11 1,13 1,1 1,14
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 17 13 18 18
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 77,27 65 69,23 85,71
Graduats en t o t+1 19 15 21 18
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 86,36 75 80,77 85,71

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 2 6 5 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 5 5 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 1 2 1
Taxa d'abandonament (%) 13,64 25 19,23 4,76