Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 26 26 27 27
- Dones 11 10 12 15
- Homes 15 16 15 12
Crèdits matriculats 1.330 1.260 1.165 1.350
Crèdits matriculats per estudiant 51,15 48,46 43,15 50,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 22,17 21,00 19,42 22,50
Ràtio EETC / Total matriculats 0,85 0,81 0,72 0,83
Estudiants matriculats a temps complet 18 17 15 17
Estudiants matriculats a temps parcial 8 9 12 10
Estudiants estrangers matriculats (%) 61,54 69,23 66,67 74,07
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 76 57 51 52
Ràtio D/O 2,53 1,90 1,70 1,73
Matrícula de nou ingrés 24 22 20 21
- Dones 10 9 11 12
- Homes 14 13 9 9

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,63 85,34 87,70 93,99
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,63 85,34 90,08 94,85
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 97,36 99,10
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 99,60 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 21 17 15 18
Graduats en t o t+1 21 17 15 18
Taxa d'eficiència (%) 100,00 99,55 98,02 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,14 1,12 1,20 1,28
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 18 15 12 13
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 85,71 62,50 54,55 65,00
Graduats en t o t+1 20 18 17 13
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 95,24 75,00 77,27 65,00

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 1 5 4 0
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 1 6 3 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 4 2 0
Taxa d'abandonament (%) 4,76 25,00 13,64 0,00