Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 24 26 26 27
Dones 12 11 10 12
Homes 12 15 16 15
Crèdits matriculats 1.265 1.330 1.280 1.165
Crèdits matriculats per estudiant 52,71 51,15 49,23 43,15
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 21,08 22,17 21,33 19,42
Ràtio EETC / Total matriculats 0,88 0,85 0,82 0,72
Estudiants matriculats a temps complet 18 18 17 15
Estudiants matriculats a temps parcial 6 8 9 12
Estudiants estrangers matriculats (%) 62,5 61,54 69,23 70,37
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 63 76 57 51
Ràtio D/O 2,1 2,53 1,9 1,7
Matrícula de nou ingrés 21 24 22 20
Dones 11 10 9 11
Homes 10 14 13 9

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,4 97,63 85,34 86,33
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 88,74 97,63 85,34 88,67
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,62 100 100 97,36
% Crèdits matriculats per primer cop 98,63 100 100 99,61

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 20 21 17 15
Graduats en t o t+1 20 21 17 15
Taxa d'eficiència (%) 98,75 100 99,55 98,02
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,1 1,14 1,12 1,2
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 18 18 15 12
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 69,23 85,71 62,5 54,55
Graduats en t o t+1 21 20 18 12
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 80,77 95,24 75 54,55

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 1 5 2
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 1 5 2
No superen el règim de permanència a 1r curs 3 1 4 2
Taxa d'abandonament (%) 19,23 4,76 20,83 9,09