Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 28 24 26 26
Dones 11 12 11 10
Homes 17 12 15 16
Crèdits matriculats 1.465 1.265 1.330 1.280
Crèdits matriculats per estudiant 52,32 52,71 51,15 49,23
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 24,42 21,08 22,17 21,33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,87 0,88 0,85 0,82
Estudiants matriculats a temps complet 23 18 18 17
Estudiants matriculats a temps parcial 5 6 8 9
Estudiants estrangers matriculats (%) 64,29 62,5 61,54 69,23
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 49 63 76 57
Ràtio D/O 1,63 2,1 2,53 1,9
Matrícula de nou ingrés 26 21 24 22
Dones 11 11 10 9
Homes 15 10 14 13

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 81,93 88,4 97,63 85,34
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 82,33 88,74 97,63 85,34
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,51 99,62 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 96,79 98,63 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 15 20 21 17
Graduats en t o t+1 15 20 21 17
Taxa d'eficiència (%) 98,33 98,75 100 99,55
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,13 1,1 1,14 1,12
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 13 18 18 15
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 65 69,23 85,71 62,5
Graduats en t o t+1 15 21 20 15
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 75 80,77 95,24 62,5

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 6 5 1 4
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 5 1 4
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 3 3 1 4
Taxa d'abandonament (%) 25 19,23 4,76 16,67