Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 35

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 32 34 33 36
- Dones 25 22 23 26
- Homes 7 12 10 10
Crèdits matriculats 1.920 2.040 1.980 2.160
Crèdits matriculats per estudiant 60,00 60,00 60,00 60,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 32,00 34,00 33,00 36,00
Ràtio EETC / Total matriculats 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiants matriculats a temps complet 32 34 33 36
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 0,00 5,88 3,03 11,11
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 35
Demanda (D) 169 235 260 239
Ràtio D/O 4,83 6,71 7,43 6,83
Matrícula de nou ingrés 32 34 33 36
- Dones 25 22 23 26
- Homes 7 12 10 10

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 100,00 100,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 100,00 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 33 32 34 33
Graduats en t o t+1 33 32 34 33
Taxa d'eficiència (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,00 1,00 1,00 1,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 33 32 34 33
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Graduats en t o t+1 33 32 34 33
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 0 0 0 0
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 0 0 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0,00 0,00 0,00 0,00