Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 36 34 33 32
Dones 24 22 23 25
Homes 12 12 10 7
Crèdits matriculats 2.125 2.040 1.980 1.920
Crèdits matriculats per estudiant 59,03 60 60 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 35,42 34 33 32
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 1 1 1
Estudiants matriculats a temps complet 36 34 33 32
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 5,56 2,94 0 0
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 30 25 35
Demanda (D) 156 214 178 169
Ràtio D/O 6,24 7,13 7,12 4,83
Matrícula de nou ingrés 35 34 33 32
Dones 24 22 23 25
Homes 11 12 10 7

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,39 100 100 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,39 100 100 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 98,59 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 30 36 34 33
Graduats en t o t+1 30 36 34 33
Taxa d'eficiència (%) 100 99,07 100 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,03 1 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 30 35 34 33
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 96,77 100 100 100
Graduats en t o t+1 31 35 34 33
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 100 100 100

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 0 0 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 0 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0