Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 33 32 34 33
- Dones 23 25 22 23
- Homes 10 7 12 10
Crèdits matriculats 1.980 1.920 2.040 1.980
Crèdits matriculats per estudiant 60,00 60,00 60,00 60,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 33,00 32,00 34,00 33,00
Ràtio EETC / Total matriculats 1,00 1,00 1,00 1,00
Estudiants matriculats a temps complet 33 32 34 33
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 0,00 0,00 5,88 3,03
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 35 35 35
Demanda (D) 178 169 235 260
Ràtio D/O 7,12 4,83 6,71 7,43
Matrícula de nou ingrés 33 32 34 33
- Dones 23 25 22 23
- Homes 10 7 12 10

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 100,00 100,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100,00 100,00 100,00 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 100,00 100,00 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 34 33 32 34
Graduats en t o t+1 34 33 32 34
Taxa d'eficiència (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,00 1,00 1,00 1,00
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 34 33 32 34
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Graduats en t o t+1 34 33 32 34
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100,00 100,00 100,00 100,00

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 0 0 0
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 0 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0,00 0,00 0,00 0,00