Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2015
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 31 36 34 33
Dones 20 24 22 23
Homes 11 12 12 10
Crèdits matriculats 1.860 2.125 2.040 1.980
Crèdits matriculats per estudiant 60 59,03 60 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 31 35,42 34 33
Ràtio EETC / Total matriculats 1 0,98 1 1
Estudiants matriculats a temps complet 31 36 34 33
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 3,23 5,56 2,94 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 25 30 25
Demanda (D) 147 156 214 178
Ràtio D/O 4,9 6,24 7,13 7,12
Matrícula de nou ingrés 31 35 34 33
Dones 20 24 22 23
Homes 11 11 12 10

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 98,39 100 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 98,39 100 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 98,59 100

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 33 30 36 34
Graduats en t o t+1 33 30 36 34
Taxa d'eficiència (%) 100 100 99,07 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1 1,03 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 33 30 35 34
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100 96,77 100 100
Graduats en t o t+1 33 31 35 34
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 100 100 100

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 0 0 0
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 0 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0