Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2007-2008
Any del pla d'estudis vigent 2007-2008
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 33 31 36 34
Dones 22 20 24 22
Homes 11 11 12 12
Crèdits matriculats 1.980 1.860 2.125 2.040
Crèdits matriculats per estudiant 60 60 59,03 60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 33 31 35,42 34
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 0,98 1
Estudiants matriculats a temps complet 33 31 36 34
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 3,03 3,23 5,56 2,94
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 25 30
Demanda (D) 194 147 156 214
Ràtio D/O 6,47 4,9 6,24 7,13
Matrícula de nou ingrés 33 31 35 34
Dones 22 20 24 22
Homes 11 11 11 12

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 100 98,39 100
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 100 98,39 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 100 98,59

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 31 33 30 36
Graduats en t o t+1 30 33 30 36
Taxa d'eficiència (%) 99,75 100 100 99,07
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,16 1 1 1,03
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 30 33 30 35
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100 100 96,77 100
Graduats en t o t+1 30 33 31 35
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 100 100 100

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 0 0 0
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 0 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0