Guardó d'honor

Màxima distinció honorífica de la Universitat Pompeu Fabra, es concedeix per acord del Consell de Govern a aquelles persones o institucions que sobresurten per la seva especial col·laboració amb la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

El guardó d'honor és una escultura en bronze d'Emili Armengol realitzada en exclusiva per a la UPF.

Guardonats:

 • Curs 2022-2023: El Consell de Govern, a proposta de la rectora, acorda concedir el Guardó d’Honor de la UPF, la màxima distinció honorífica de la Universitat, al professor Oriol Amat i Salas en agraïment a la seva tasca al capdavant de la institució entre els anys 2021 i 2023, en reconeixement de les actuacions dutes a terme durant el seu mandat, i del seu compromís amb una universitat pública i de qualitat, exigent i rigorosa, arrelada al país i oberta al món.

 • Curs 2021-2022: El Consell de Govern, a proposta del rector, va acordar concedir el Guardó d’Honor de la UPF, la màxima distinció honorífica de la Universitat, al professor Jaume Casals Pons en agraïment a la seva tasca al capdavant de la institució entre els anys 2013 i 2021. Durant els seus mandats com a rector, la UPF ha fet explícit el seu compromís com a institució universitària de contribuir a la cerca de solucions dels grans desafiaments globals, i ha definit projectes estratègics a l’entorn de la docència, la recerca, la cultura o l’humanisme que acompanyaran aquesta institució en els propers anys.

 • Curs 2018-2019: El Consell de Govern va acordar concedir, a proposta del rector, el Guardó d'Honor a la Sra. Nuria Basi Moré, que ha estat presidenta del Consell Social entre els anys 2008 i 2019, en agraïment a la seva dedicació i màxima col·laboració amb tota la comunitat universitària i amb els diferents equips de govern, contribuint a la reflexió estratègica de futur de la UPF i procurant la màxima participació de tots els representants de la societat integrants del Consell Social.

 • Curs 2012-2013: El Consell de Govern va aprovar, a proposta del rector, la concessió del Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra al professor Josep Joan Moreso Mateos, en agraïment per haver dirigit la universitat entre els anys 2005 i 2013 i en reconeixement del seu encert en les actuacions dutes a terme durant el seu mandat com a rector, assumint un grau de compromís personal admirable per fer de la UPF una universitat excel·lent, de gran qualitat des de múltiples punts de vista, exigent, amical i internacionalment reconeguda.

 • Curs 2012-2013: el Consell de Govern, a proposta del rector, va aprovar la concessió del Guardó d'Honor de la UPF, a títol pòstum, al professor Francisco Fernández Buey per la seva contribució a la UPF des de la fundació de la universitat, pel relleu acadèmic i social dels seus estudis en l'àmbit de la història de les idees, la filosofia política i moral i els moviments socials contemporanis i per la seva tasca docent, de guia i d'exemple intel·lectual i moral enormement celebrada per generacions i generacions d'estudiants i també de col·legues joves i de companys de tota condició.
   
 • Curs 2007-2008: El Consell de Govern va aprovar, a proposta del rector i per unanimitat, atorgar, a títol pòstum, el Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra a Mercè Sala i Schnorkowski, presidenta del Consell Social de la UPF entre els anys 2004 i 2008, en reconeixement al seu compromís amb la Universitat i a la tasca i els projectes desenvolupats durant els darrers quatre anys de la seva vida, que han estat essencials per assentar el present i projectar el futur de la nostra universitat. A proposta del rector i per unanimitat, també es va aprovar concedir la màxima distinció de la UPF al professor Jordi Sopena Gil, exsíndic de Greuges de la UPF, que ha desenvolupat la seva tasca amb dedicació i entusiasme durant el període 2004-2008.

 • Curs 2004-2005: Llorenç Gomis, exsíndic de Greuges de la UPF, i Joan Guitart, expresident del Consell Social, van rebre el 8 de març del 2005 el Guardó d'Honor de la UPF, en reconeixement a la dedicació amb què van desenvolupar la seva tasca durant el seu mandat dins de la institució. M. Rosa Virós i Galtier, en agraïment a la seva tasca com a rectora entre els anys 2001 i 2005 i en reconeixement de les actuacions dutes a terme durant el seu mandat, i del seu compromís amb una universitat pública i de qualitat, exigent i rigorosa, arrelada al país i oberta al món.

 • Curs 2001-2002: El Consell de Govern provisional de la Universitat Pompeu Fabra en la seva sessió de 18 de juliol del 2002 va acordar, a proposta de l'equip de govern, la concessió del Guardó d'Honor de la UPF al professor Enric Argullol i Murgadas qui ha estat el fundador i primer rector de la UPF, com a agraïment a la seva dedicació i a la tasca desenvolupada durant els onze anys que ha estat al front de la Universitat.

 • Curs 2000-2001: Joan Albaigés i Riera, comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya entre els anys 1995 i 1999, va rebre el 30 d'octubre del 2000 el Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra per la seva especial col·laboració en la consolidació de la UPF.

 • Curs 1997-1998: L'expresident del Consell Social de la UPF, Joan Echevarría, l'exconseller d'Ensenyament i excomissionat per a Universitats i Recerca, Josep Laporte, i el pintor Antoni Tàpies, van rebre el 29 d'octubre de 1997 el Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra per la seva especial col·laboració amb la UPF des dels inicis de la seva creació.

Medalla de la UPF

Destinada a aquelles persones naturals o jurídiques, nacionals o estrangeres que, d'alguna manera, s'hagin destacat per les seves relacions de col·laboració o servei a la UPF o en els àmbits de l'ensenyament, la investigació científica, l'art o la cultura.

Guardonats:

 • Curs 2023-2024: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF al professor Josep Lluís Martí Màrmol, vicerector per a l'Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat (2017); secretari general (2017); vicerector encarregat de la Direcció de projectes d'innovació (2017-2021), i comissionat per al Benestar Planetari (2021-2023). La concessió d’aquesta medalla se suma a la de les onze medalles aprovades a la sessió del Consell de Govern de 19 de juliol de 2023.

 • Curs 2022-2023: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF a les persones següents: Josep M. Casasús i Guri, síndic de greuges de la UPF (2015-2022), Josep M. Castellà Lidon, degà de la Facultat d’Humanitats (2013-2023), Joaquim Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (2011-2023), Manel Jiménez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació (2021-2023), Antoni Luna García, vicerector d’Internacionalització (2021-2023), Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat (2021-2023), David Sancho Royo, vicerector adjunt al rector (2021-2022) i vicerector adjunt al rector i d’Organització i Grup UPF (2022-2023), Pere Torra Pla, secretari general (2017-2023), Davinia Hernández Leo, comissionada per a la Recerca en Innovació Educativa (2021- 2023), Maria Pilar Medina Bravo, comissionada del Projecte EDvolució (2021-2023), i Mireia Trenchs Parera, comissionada de Política Lingüística (2021-2023).

 • Curs 2021-2022: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF als professors David Comas Martínez, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (2016-2022); Josep Maria Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats (2016- 2022); Joan Picó Junoy, director del Departament de Dret (2019-2022); Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials  (2016-2022) i Pelegrí Viader Canals, secretari general (2013-2017), vicerector adjunt al rector (2017-2019), vicerector adjunt al rector i per al projecte d'universitats europees (Eutòpia) (2019-2021) i comissionat per al projecte EUTOPIA (2021-2022).

 • Curs 2020-2021Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF als professors Jose Fernandez Cavia, director del Departament de Comunicació (2014-2021); Sergi Jordà, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2018-2021); Enric Peig, director de l’Escola d’Enginyeria (2011-2021) i Javier Aparicio, delegat de cultura (2013-2017 / 2018-2021) i impulsor de nombroses iniciatives en desplegament del programa de Cultura. També s'acorda concedir la Medalla de la UPF als següents professors que han deixat d’ocupar un càrrec en l’equip de govern de la UPF: Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció (2013-2017) i vicerectora per a la Projectes per al compromís social i la igualtat (2017-2021); Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la Direcció de Projectes en l’àmbit del Professorat (2017-2019) i vicerectora per a la Direcció de política de captació i retenció de talent (2019-2021); Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora per a la Direcció de projectes per a la docència (2017-2021); Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals i vicerectora (2013-2017) i vicerectora per a la Direcció de projectes per a la internacionalització (2017-2021); Ramon Villanova Fortuny, vicerector per a la Direcció de projectes per a la comunitat universitària (2018-2021).

 • Curs 2018-2019: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF als professors Xavier Freixas Dargallo, director del Departament d’Economia i Empresa (2017-2018), Vanesa Daza Fernández, directora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2018) i Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret (2016-2019) en agraïment a la seva tasca i especial dedicació a la Universitat des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic.

 • Curs 2017-2018: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF als professors Carles Singla Casellas, degà de la Facultat de Comunicació (2014-2018), Àlexandre Alsina Keith, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (2011-2018) i Miquel Oliver Riera, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2016-2018) en agraïment a la seva tasca i especial dedicació a la Universitat des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic.

 • Curs 2016-2017: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF als professors Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret (2010-2016), Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica (2013-2017), Josep Ferrer Riba, vicerector de Relacions Internacionals (2010-2015) i vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals (2015-2017), Louise McNally Seifert, vicerectora de Professorat (2013-2015) i vicerectora per a l'Organització i el Projecte Acadèmic de la Universitat (2015-2017), Àngel Lozano Solsona, vicerector de Recerca (2011-2015); vicerector de Recerca i Doctorat (2015-2017), Ramon Villanova Fortuny, vicerector de Comunitat Universitària (2016-2017) i Jose Garcia Montalvo, director del Departament d'Economia i Empresa (2015-2017) en agraïment a la seva tasca i especial dedicació a la Universitat.

 • Curs 2015-2016: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF als professors M. Paz Battaner Arias, síndica de Greuges de la UPF (2008-2015), Anton Bosch Domènech, vicerector d'Economia i Projectes Estratègics (2013-2015), Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2011-2015), Xavier Freixas Dargallo, director del Departament d'Economia i Empresa (2012-2015), Arcadi Navarro Cuartiella, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (2013-2016), Emilio Suarez de la Torre, director del Departament d'Humanitats (2014-2016), Jose Alejandro Saiz Arnaiz, director del Departament de Dret (2007-2016), Xavier Binefa Valls, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2010-2016), Clara Riba Romeva, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials (2007-2016), M. Dolors Cañada Pujols, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació (2013-2016), M. Victoria Cirlot Valenzuela, directora de l'Institut Universitari de Cultura (2014-2016), Janet Ann Decesaris Ward, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (2013-2016) i M. Concepció Janue Miret, directora de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vivens i Vives (2013-2016) en agraïment a la seva tasca i especial dedicació a la Universitat.

 • Curs 2014-2015: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF als professors Francisco Javier Ruiz Collantes, degà de la Facultat de Comunicació (2011-2014), Antonio Luna García, director del Departament d'Humanitats (2010-2014), Miguel Rodrigo Alsina, director del Departament de Comunicació (2008-2014), Maria Estela Ocampo Siquier, directora de l'Institut Universitari de Cultura (2008-2014) i Mercè Lorente Casafont, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (2006-2013) en agraïment a la seva tasca i especial dedicació a la Universitat des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic.

 • Curs 2013-2014: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF, a títol pòstum, al professor Vicent Caselles, catedràtic de Matemàtica Aplicada de la UPF, per la seva dilatada i brillant trajectòria acadèmica; i al professor Joaquim Albareda Salvado, director de l'Institut d'Història Jaume Vicens i Vives (2007-2013) en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació a la Universitat des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic.

 • Curs 2012-2013: Aprovació de la concessió de la Medalla de la UPF als professors Josep Eladi Baños, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica (2005-2013); Olga Valverde, vicerectora de Postgrau i Doctorat (2009-2013); Emma Rodero, vicerectora d'Estudiants (2009-2013); Miquel Oliver, vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional (2008-2013); José García Montalvo, vicerector de Política Científica (2011-2013); Daniel Serra de la Figuera, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals (2001-2013); Josep Fargas, secretari general (2009-2013) i Cristina Gelpí, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació (2010-2013) en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació a la Universitat. També se n’aprova la concessió, per una dilatada trajectòria acadèmica, als catedràtics Josep Fontana Lázaro, Jordi Pericot Canaleta i Vicente López Martínez, aquest darrer a títol pòstum, i al Sr. Pau Verrié Ainaud en agraïment a la seva tasca al capdavant de l'Institut Universitari d'Educació Contínua (IDEC-UPF).

 • Curs 2011-2012: En reconeixement per haver exercit un càrrec de responsabilitat acadèmica, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra als professors Antoni Bosch Domènech, director del Departament d'Economia i Empresa (2010-2011); Josep M. Casasús Guri, degà de la Facultat de Comunicació (2008-2011); Teresa García-Milà Lloveras, vicerectora de Política Científica (2009-2011); Jordi Guiu Payà, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (2003-2011); Jordi Pérez Sánchez, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (1999-2011), Enric Vallduví Botet, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (2005-2011), Josep M. Micó, vicerector de Professorat (2009-2011); Albert Carreras, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2008-2011), i Alejandro Frangi, director de l'Escola Superior Politènica (2007-2011). Finalment, també a proposta del rector, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a Enric Satué Llop per haver creat l'any 1990 la marca originària de la UPF, un disseny que ha representat encertadament el projecte d'excel·lència i modernitat de la UPF, i en agraïment de la tasca desenvolupada amb dedicació i entusiasme com a professor dels Estudis de Periodisme entre els anys 1993 i 2012.

 • Curs 2010-2011En reconeixement per haver exercit un càrrec de responsabilitat acadèmica, es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra als professors, Elena Larrauri Pijoan, vicerectora de Relacions Internacionals (gener del 2010 - setemebre del 2010); Jorge Ibáñez Fanés, director del Departament d'Humanitats (2008-2010); José Angel Blat Gimeno, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2007-2010); Joaquin Tena Millan, director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials (2002-2010); Consuelo Chacartegui Jávega, directora de l'Escola Universitària de Relacions Laborals (2008-2010); José García Montalvo, director del Departament d'Economia i Empresa (2007-2010) i Luis Pejenaute Rodríguez, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació (2004-2010). També es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Jordi Llovet Pomar, en agraïment per la donació a la universitat de la seva biblioteca particular, integrada per més de 20.000 volums de gran valor bibliogràfic.

 • Curs 2009-2010: Li fou concedida la Medalla de la UPF al professor Paul Verschure, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director de l'Insitut Universitari de l'Audiovisual entre els anys 2007 i 2008. En reconeixement per haver exercit un càrrec de responsabilitat acadèmica, es va aprovar també la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora María Morrás, vicerectora de Potgrau, Doctorat i Relacions Internacionals (2005-2009) i vicerectora de Relacions Internacionals (2009). Finalment, també li fou concedida la medalla de la UPF al professor Sergi Schaaff Casals, per la seva contribució a la posada en marxa de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual.

 • Curs 2008-2009: El Consell de Govern va aprovar concedir, a títol pòstum, la Medalla de la UPF al professor Juan Miquel, catedràtic emèrit de la UPF, en reconeixement a la seva dilatada vida acadèmica dedicada a la docència i la investigació en l'àmbit del Dret Romà i de la tasca desenvolupada amb dedicació i entusiasme durant el període 2000-2003 com a degà de la Facultat de Dret de la UPF. Es va aprovar també la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a aquells professors i professores que van deixar d'exercir, entre els mesos de desembre del 2007 i desembre del 2008, el càrrec de vicerector/a, degà/degana i director/a de centre o d'estudi, i director/a de departament o d'institut. Els guardonats amb aquest reconeixement per haver servit la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic han estat: Salvador Alsius Clavera (degà dels Estudis de Periodisme, 2005-2008); Rafael Argullol Murgadas (director de l'Institut Universitari de Cultura, 2002-2009; Coloma Ballester Nicolau (directora dels Estudis d'Informàtica, 2004-2008); Miquel Berga Bagué (degà de la Facultat d'Humanitats, 2001-2008); Gosta Esping Andersen (degà dels Estudis de Ciències del Treball, 2001-2008); Domènec Font Blanch (degà dels Estudis de Comunicació Audiovisual, 2004-2008); Xavier Freixas Dargallo (degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 2004-2008); Lluís Riudor Gorgas (director del Departament d'Humanitats, 2005-2008); i Pelegrí Viader Canals (vicerector de Comunitat Universitària, 2005-2008). També es va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a aquells professors i professores que van deixar d'exercir, en el primer mandat del rector Moreso, el càrrec de vicerector/a, degà/degana i director/a de centre o d'estudi, i director/a de departament o d'institut. Els guardonats amb aquest reconeixement per haver servit la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic han estat: Jaume Casals Pons (vicerector de Professorat, 2005-2009); Tomàs de Montagut Estragués (vicerector de Relacions Institucionals i Secretari General, 2005-2009); Jaume Guillamet Lloveras (vicerector d'Infraestructures i Fundacions, 2005- 2009); Carmen Pérez Vidal (vicerectora de Promoció Lingüística, 2005-2009); Ferran Sanz Carreras (vicerector de Política Científica, 2005-2009).

 • Curs 2007-2008: A proposta del rector, el Consell de Govern va aprovar la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a aquelles persones que, amb independència de quan van ser nomenades, han deixat d'exercir, durant el mandat del rector Josep Joan Moreso, el càrrec de vicerector/a, degà/degana i director/a de centre o d'estudi, i director/a de departament o d'institut. Aquest reconeixement envers aquests professors i professores que han servit la UPF des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic i que, per tant, amb el seu esforç han contribuït al bon govern de la Universitat, ajudarà a fer important la governança com a element clau del futur de la universitat. Els guardonats han estat: Antònia Agulló Agüero (degana de la Facultat de Dret entre els anys 2004 i 2006); Antoni Badia Cardús (director del Departament de Traducció i Filologia, 2000-2005); Xavier Calsamiglia (director del Departament d'Economia i Empresa, 2005-2007); Montserrat Cuchillo Foix (directora del Departament de Dret, 2001-2007); Fernándo Giráldez Orgaz (director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, 2004-2007); Carles Ramió Matas (vicerector de Planificació, Avaluació i Recursos de la Informació, 2005-2007); Francesc Xavier Serra Casals (director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, 2004-2007); Mariano Torcal Loriente (director del Departament de Ciències Polítiques i Socials, 2004-2007); Jaume Torras Elias (director de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, 2002-2007); i Maria Teresa Turell Julià (directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2004-2006).

 • Curs 2005-2006: La Universitat va atorgar aquest guardó a quatre persones per la seva especial vinculació amb l'IDEC-UPF. A Antoni Negre, en agraïment a la seva tasca i especial dedicació com a vicepresident de l'IDEC entre els anys 1993 i 2001, i com a membre del Consell d'Estudis des del 2002 fins al 2005, en què va ajudar a consolidar l'Institut com a nexe entre universitat i societat. Per la seva banda, Albert Serratosa, Marisa Florensa i Antoni Zabalza han estat guardonats en reconeixement de les actuacions d'assessorament i avaluació de la programació acadèmica impulsades durant el seu mandat com a presidents del Consell d'Estudis de l'IDEC, que van exercir entre els anys 1994-1996, 1996-2000 i 2000-2005, respectivament.

 • Curs 2002-2003: Per acord unànime del Consell de Govern de la Universitat i a proposta de l'Institut Universitari de Cultura, el professor emèrit de la Universitat de Zuric Alois M. Haas és distingit amb la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra pels seus mèrits rellevants i per la seva important col·laboració amb la Universitat mitjançant la donació de la seva biblioteca privada. La Medalla li és atorgada el 12 de maig del 2003, coincidint amb els actes oficials d'inauguració de la Biblioteca Alois M. Haas d'Història de les Religions de la UPF.

 • Curs 2000-2001: La Universitat va atorgar, a títol pòstum, la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al catedràtic de Filosofia del Dret i membre fundador de la Universitat, Albert Calsamiglia i Blancafort, desaparegut el 21 de juliol del 2000. La seva vídua, Sílvia Mendlewidz, va recollir la distinció durant l'acte que es va celebrar en la seva memòria el 8 de novembre del 2000 a l'auditori de l'àgora Jordi Rubió i Balaguer.

 • Curs 1997-1998: El jurista i historiador del dret català Josep M. Pons i Guri va rebre el 28 de gener de 1998 la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra en un acte celebrat al Rectorat. El 31 de març de 1998 es va lliurar la Medalla de la UPF a Miquel À. Marín Luna, alt funcionari de les Nacions Unides i una destacada personalitat en l'àmbit de la docència universitària del dret internacional públic. Ambdues medalles es van atorgar per la seva important col·laboració amb la Universitat fent donació de la seva biblioteca per millorar i engrandir el fons bibliogràfic de la UPF.