Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 180

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 745 729 702 712 693
- Dones 514 493 489 499 471
- Homes 231 236 213 213 222
Crèdits matriculats 43.092 41.229 41.217 41.189 39.854
Crèdits matriculats per estudiant 57,84 56,56 58,71 57,85 57,51
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 718,20 687,15 686,95 686,48 664,23
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,94 0,98 0,96 0,96
Estudiants de nou ingrés 189 187 188 189 191
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 180 180 180 180 180
Demanda en 1a opció (D) 167 176 142 149 173
Ràtio D/O 0,93 0,98 0,79 0,83 0,96
Nota de tall juny PAU 6,052 6,408 7,034 7,536 7,678
Nou ingrés a 1r curs 188 184 186 166 164
- Dones 134 116 140 123 106
- Homes 54 68 46 43 58
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,1 93,5 86,6 88,0 89,0
Nota mitjana d'accés 7,498 7,883 8,172 8,728 8,666
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 11,3 21,5 20,5 34,7 29,8

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,42 86,34 92,32 91,17 85,71
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,25 95,00 95,98 95,44 95,62
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,78 90,89 96,19 95,52 89,65
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,01 93,48 93,83 96,71 96,21
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  93,80 92,11 93,34 92,43 92,68
Taxa d'èxit a 1r curs 88,77 89,54 96,00 94,44 80,69
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,40 81,42 89,91 87,41 76,06
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,27 94,66 93,97 88,51  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 91,74 96,01 90,35    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 89,99 91,86      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 75,07        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 148 151 169 135 145
Taxa d'eficiència (%) 93,34 90,15 93,14 95,33 95,02
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,50 4,52 4,46 4,36 4,26
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 93 91 117 103 118
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 49,47 46,43 57,07 53,65 62,77
Graduats en t o t+1 133 128 139 118 119
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 70,74 65,31 67,80 61,46 63,30

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 53 49 44 55 31
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 41 59 57 53 35
No superen el règim de permanència a 1r curs 17 29 23 23 20
% no superen règim permanència a 1r curs 9,04 14,80 11,22 11,98 10,64
Taxa d'abandonament (%) 20,74 28,57 27,80 27,60 18,62