Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 180

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 758 754 741 729
Dones 522 517 511 493
Homes 236 237 230 236
Crèdits matriculats 43.461 42.415 42.410 40.963
Crèdits matriculats per estudiant 57,34 56,25 57,23 56,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 724,35 706,92 706,83 682,72
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,94 0,95 0,94
Nou ingrés 205 196 189 187
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 180 180 180 180
Demanda en 1a opció (D) 172 149 167 176
Ràtio D/O 0,96 0,83 0,93 0,98
Nota de tall juny PAU 5,948 6,04 6,052 6,408
Nou ingrés a 1r curs 205 192 188 184
Dones 149 123 134 116
Homes 56 69 54 68
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89,3 89,6 94,1 93,5
Nota mitjana d'accés 7,146 7,294 7,5 7,821
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 8,6 12,5 11,3 21,5

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,54 86,72 87,42 87,73
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,1 95,05 95,25 94,92
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 92,05 91,24 91,78 92,43
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,65 93,23 93,01 93,38
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  89,72 92,22 93,8 91,07
Taxa d'èxit a 1r curs 90,01 90,45 88,77 91,8
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 81,13 83,69 83,4 84,42
Taxa de rendiment del 2n any (%) 85,58 90,26 89,36 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 88,52 91,68 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 88,01 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 138 139 148 151
Graduats en t o t+1 118 120 127 131
Taxa d'eficiència (%) 94,43 94,2 93,34 92,56
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,38 4,45 4,5 4,52
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 99 97 93 91
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 54,1 52,72 49,47 46,43
Graduats en t o t+1 122 131 133 97
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 66,67 71,2 70,74 49,49

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 49 69 53 23
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 49 49 31 20
No superen el règim de permanència a 1r curs 29 23 23 20
% no superen règim permanència a 1r curs 14,8 11,22 11,98 10,64
Taxa d'abandonament (%) 25 0 0 0