Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 180

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 754 745 730 704
Dones 517 514 494 490
Homes 237 231 236 214
Crèdits matriculats 42.415 43.092 41.870 41.678
Crèdits matriculats per estudiant 56,25 57,84 57,36 59,2
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 706,92 718,2 697,83 694,63
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,96 0,96 0,99
Nou ingrés 196 189 187 188
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 180 180 180 180
Demanda en 1a opció (D) 149 167 176 142
Ràtio D/O 0,83 0,93 0,98 0,79
Nota de tall juny PAU 6,04 6,052 6,408 7,034
Nou ingrés a 1r curs 192 188 184 186
Dones 123 134 116 140
Homes 69 54 68 46
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89,6 94,1 93,5 86,6
Nota mitjana d'accés 7,303 7,529 7,844 8,182
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 12,5 11,3 21,5 20,5

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,72 87,42 86,34 90,91
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,05 95,25 95 96,04
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,24 91,78 90,89 94,66
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,23 93,01 93,48 93,93
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  92,22 93,8 92,11 92,72
Taxa d'èxit a 1r curs 90,45 88,77 89,54 93,99
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,69 83,4 81,42 85,53
Taxa de rendiment del 2n any (%) 90,26 89,27 94,55  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 91,68 91,74    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,33      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 139 148 151 169
Graduats en t o t+1 120 127 131 155
Taxa d'eficiència (%) 94,2 93,34 90,15 92,52
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,45 4,5 4,52 4,46
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 97 93 91 117
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,72 49,47 46,43 57,07
Graduats en t o t+1 131 133 128 121
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 71,2 70,74 65,31 59,02

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 69 53 49 16
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 41 39 54 51
No superen el règim de permanència a 1r curs 17 17 29 23
% no superen règim permanència a 1r curs 9,24 9,04 14,8 11,22
Taxa d'abandonament (%) 20,11 20,74 27,55 24,88