Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 180

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 754 745 729 702 712
- Dones 517 514 493 489 499
- Homes 237 231 236 213 213
Crèdits matriculats 42.415 43.092 41.229 41.217 40.772
Crèdits matriculats per estudiant 56,25 57,84 56,56 58,71 57,26
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 706,92 718,20 687,15 686,95 679,53
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,96 0,94 0,98 0,95
Estudiants de nou ingrés 196 189 187 188 189
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 180 180 180 180 180
Demanda en 1a opció (D) 149 167 176 142 149
Ràtio D/O 0,83 0,93 0,98 0,79 0,83
Nota de tall juny PAU 6,040 6,052 6,408 7,034 7,536
Nou ingrés a 1r curs 192 188 184 186 186
- Dones 123 134 116 140 136
- Homes 69 54 68 46 50
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89,6 94,1 93,5 86,6 87,6
Nota mitjana d'accés 7,203 7,544 7,867 8,173 8,697
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 12,5 11,3 21,5 20,5 34,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,72 87,42 86,34 92,32 91,17
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,05 95,25 95,00 95,98 95,44
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,24 91,78 90,89 96,19 95,52
Crèdits matriculats per primer cop (%) 93,23 93,01 93,48 93,83 96,71
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  92,22 93,80 92,11 93,34 92,15
Taxa d'èxit a 1r curs 90,45 88,77 89,54 96,00 94,49
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,69 83,40 81,42 89,91 87,41
Taxa de rendiment del 2n any (%) 90,26 89,27 94,66 93,97  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 91,68 91,74 96,01    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,33 89,99      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 84,74        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 139 148 151 169 135
Taxa d'eficiència (%) 94,20 93,34 90,15 93,14 95,33
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,45 4,50 4,52 4,46 4,36
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 97 93 91 117 103
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,72 49,47 46,43 57,07 53,65
Graduats en t o t+1 131 133 128 139 103
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 71,20 70,74 65,31 67,80 53,65

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 69 53 49 44 20
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 41 41 56 55 43
No superen el règim de permanència a 1r curs 17 17 29 23 23
% no superen règim permanència a 1r curs 9,24 9,04 14,80 11,22 11,98
Taxa d'abandonament (%) 20,11 20,74 28,57 26,83 22,40