Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 394 381 359 355 355
- Dones 263 248 223 221 218
- Homes 131 133 136 134 137
Crèdits matriculats 21.245 19.454 18.771 18.638 19.782
Crèdits matriculats per estudiant 53,92 51,06 52,29 52,50 55,72
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 354,08 324,23 312,85 310,63 329,69
Ràtio EETC / Total matriculats 0,90 0,85 0,87 0,88 0,93
Estudiants de nou ingrés 87 89 90 91 96
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 212 156 188 190 188
Ràtio D/O 2,65 1,95 2,35 2,38 2,35
Nota de tall juny PAU 11,762 11,494 11,564 11,654 11,566
Nou ingrés a 1r curs 87 87 90 91 88
- Dones 51 54 53 54 54
- Homes 36 33 37 37 34
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 93,1 89,7 87,8 89,0 98,9
Nota mitjana d'accés 12,014 11,843 11,840 12,031 11,915
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,7 98,6 98,6 100,0 97,5

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,29 89,33 96,30 95,01 93,62
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,28 97,98 97,10 96,46 95,43
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,97 91,17 99,18 98,50 98,10
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,32 98,26 98,59 98,50 97,86
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  94,73 96,79 95,69 95,46 93,49
Taxa d'èxit a 1r curs 97,96 87,46 98,41 96,58 95,73
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,94 84,66 94,29 92,91 90,75
Taxa de rendiment del 2n any (%) 98,75 96,37 97,45 97,37  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,88 94,63 94,05    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 98,16 92,99      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 95,97        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 81 77 102 84 75
Taxa d'eficiència (%) 98,24 91,90 97,33 97,23 97,73
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,54 4,87 4,75 4,77 4,67
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 45 32 59 49 42
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 47,87 34,78 57,84 49,00 48,28
Graduats en t o t+1 64 57 71 70 44
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 68,09 61,96 69,61 70,00 50,57

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 18 17 11 22 6
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 12 18 21 23 11
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 7 5 6 4
% no superen règim permanència a 1r curs 4,26 7,61 4,90 6,00 4,60
Taxa d'abandonament (%) 11,70 19,57 20,59 23,00 12,64