Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 386 394 381 359 354
- Dones 266 263 248 223 220
- Homes 120 131 133 136 134
Crèdits matriculats 19.594 21.245 19.454 18.771 18.097
Crèdits matriculats per estudiant 50,76 53,92 51,06 52,29 51,12
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 326,56 354,08 324,23 312,85 301,62
Ràtio EETC / Total matriculats 0,85 0,90 0,85 0,87 0,85
Estudiants de nou ingrés 102 87 89 90 91
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 250 212 156 188 190
Ràtio D/O 3,13 2,65 1,95 2,35 2,38
Nota de tall juny PAU 11,790 11,762 11,494 11,564 11,654
Nou ingrés a 1r curs 100 87 87 90 91
- Dones 66 51 54 53 54
- Homes 34 36 33 37 37
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88,0 93,1 89,7 87,8 89,0
Nota mitjana d'accés 12,191 12,014 11,843 11,840 12,031
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,7 98,7 98,6 98,6 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,40 95,29 89,33 96,30 95,01
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,70 96,28 97,98 97,10 96,46
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,66 98,97 91,17 99,18 98,50
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,92 98,32 98,26 98,59 98,50
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  96,62 94,73 96,79 95,69 94,98
Taxa d'èxit a 1r curs 98,22 97,96 87,46 98,41 96,88
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,90 92,94 84,66 94,29 92,91
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,32 98,75 96,37 97,45  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,21 98,88 94,63    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,35 98,16      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 93,07        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 74 81 77 102 84
Taxa d'eficiència (%) 97,48 98,24 91,90 97,33 97,23
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,61 4,54 4,87 4,75 4,77
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 35 45 32 59 49
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 36,84 47,87 34,78 57,84 49,00
Graduats en t o t+1 56 64 57 71 56
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 58,95 68,09 61,96 69,61 56,00

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 23 18 17 15 5
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 21 12 19 23 14
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 4 7 5 6
% no superen règim permanència a 1r curs 5,26 4,26 7,61 4,90 6,00
Taxa d'abandonament (%) 21,05 11,70 20,65 22,55 14,00