Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 386 394 402 366
Dones 266 263 263 227
Homes 120 131 139 139
Crèdits matriculats 19.594 21.245 21.216 19.586
Crèdits matriculats per estudiant 50,76 53,92 52,77 53,51
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 326,56 354,08 353,59 326,43
Ràtio EETC / Total matriculats 0,85 0,9 0,88 0,89
Nou ingrés 102 87 89 90
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 250 212 156 188
Ràtio D/O 3,13 2,65 1,95 2,35
Nota de tall juny PAU 11,79 11,762 11,494 11,564
Nou ingrés a 1r curs 100 87 87 90
Dones 66 51 54 53
Homes 34 36 33 37
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88 93,1 89,7 87,8
Nota mitjana d'accés 12,178 11,991 11,82 11,755
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,7 98,7 98,6 98,6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,4 95,29 89,33 87,51
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,7 96,28 97,98 97,37
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,66 98,97 91,17 89,88
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,92 98,32 98,26 98,64
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  96,62 94,73 96,79 96,17
Taxa d'èxit a 1r curs 98,22 97,96 87,46 87,05
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,9 92,94 84,66 82
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,32 98,75 96,37  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,21 96,97    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 87,61      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 74 81 77 98
Graduats en t o t+1 64 67 53 77
Taxa d'eficiència (%) 97,48 98,24 91,9 90,21
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,61 4,54 4,87 4,78
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 35 45 32 55
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 36,84 47,87 34,78 53,92
Graduats en t o t+1 56 64 57 56
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 58,95 68,09 61,96 54,9

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 23 18 19 4
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 20 11 20 18
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 4 7 5
% no superen règim permanència a 1r curs 5,26 4,26 7,61 4,9
Taxa d'abandonament (%) 21,05 11,7 21,74 17,65