Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 403 386 379 381
Dones 281 266 249 247
Homes 122 120 130 134
Crèdits matriculats 19.990 19.594 19.672 19.200
Crèdits matriculats per estudiant 49,6 50,76 51,9 50,39
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 333,17 326,56 327,86 319,99
Ràtio EETC / Total matriculats 0,83 0,85 0,87 0,84
Nou ingrés 102 102 87 89
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 271 250 212 156
Ràtio D/O 3,39 3,13 2,65 1,95
Nota de tall juny PAU 11,678 11,79 11,762 11,494
Nou ingrés a 1r curs 102 100 87 87
Dones 70 66 51 54
Homes 32 34 36 33
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,3 88 93,1 89,7
Nota mitjana d'accés 12,057 12,153 11,971 11,747
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,7 98,7 98,7 98,6

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,4 95,4 95,29 96,62
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,91 96,7 96,28 97,81
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,43 98,66 98,97 98,79
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,05 97,92 98,32 98,2
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  92,32 96,62 94,72 96,02
Taxa d'èxit a 1r curs 97,22 98,22 98,21 97,23
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,68 94,9 92,94 93,91
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,85 97,32 99,02 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,95 98 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,73 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 49 74 81 77
Graduats en t o t+1 40 64 67 53
Taxa d'eficiència (%) 97,7 97,48 98,24 97,62
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,57 4,61 4,54 4,87
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 26 35 45 32
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 30,95 36,84 47,87 34,78
Graduats en t o t+1 55 56 64 33
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 65,48 58,95 68,09 35,87

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 18 23 24 4
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 16 15 11 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 7 5 6 4
% no superen règim permanència a 1r curs 7,61 4,9 6 4,6
Taxa d'abandonament (%) 17,39 0 0 0