Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2021
Durada del pla d'estudis (en anys) 6
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 353 361 373 364 358 369
- Dones 247 253 267 267 268 282
- Homes 106 108 106 97 90 87
Crèdits matriculats 22 21 22 22 21 21
Crèdits matriculats per estudiant 61.14 58.02 59.09 59.87 59.31 58.03
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 359.72 349.12 367.37 363.18 353.90 356.88
Ràtio EETC / Total matriculats 1.02 0.97 0.98 1.00 0.99 0.97
Estudiants de nou ingrés 66 70 83 56 66 77
             
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 50 60 64
Demanda en 1a opció (D) 397 364 526 412 462 536
Ràtio D/O 6.62 6.07 8.77 8.24 7.70 8.38
Nota de tall juny PAU 12.704 12.648 13.042 13.098 13.080 12.980
Nou ingrés a 1r curs 59,00 56,00 73,00 48,00 49,00 55,00
- Dones 47,00 43,00 58,00 37,00 34,00 39,00
- Homes 12,00 13,00 15,00 11,00 15,00 16,00
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 86.4 87.5 61.6 75.0 81.6 96.4
Nota mitjana d'accés 12.527 12.451 12.687 12.926 12.875 12.495
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 97.4

 

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 96.03 90.73 96.41 94.28 92.55 91.46
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98.37 98.17 98.40 98.15 97.75 97.21
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97.63 92.42 97.98 96.05 94.68 94.08
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96.86 98.04 96.73 98.06 95.71 94.09
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  94.66 89.99 95.72 93.85 89.85 88.13
Taxa d'èxit a 1r curs 97.88 82.39 95.39 94.00 92.73 85.97
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 93.89 67.56 92.46 89.57 84.67 82.05
Taxa de rendiment del 2n any (%) 95.84 93.79 90.96 92.14 93.63  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96.88 95.81 90.03 89.94    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95.58 95.06 92.91      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 95.77 96.21        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 99.38          

 

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 61 50 56 57 68 53
Taxa d'eficiència (%) 98.22 95.08 97.86 97.62 98.77 97.61
Durada mitjana dels estudis (anys) 5.79 5.84 5.98 6.16 5.88 5.94
             
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 46 41 48 49 53 42
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 79.31 56.94 65.75 74.24 81.54 79.25
Graduats en t o t+1 46 46 50 50 56 42
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 79.31 63.89 68.49 75.76 86.15 79.25

 

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 11 13 15 9 8 7
             
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 12 23 21 13 9 7
No superen el règim de permanència a 1r curs 6 4 3 5 1 3
% no superen règim permanència a 1r curs 10.34 5.56 4.11 7.58 1.54 5.66
Taxa d'abandonament (%) 20.69 31.94 28.77 18.18 13.85 13.21