Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 6
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 372 370 359 353 361 373
Dones 258 256 245 247 253 267
Homes 114 114 114 106 108 106
Crèdits matriculats 21.910 21.634 21.274 21.583 22.215 22.252
Crèdits matriculats per estudiant 58,9 58,47 59,26 61,14 61,54 59,66
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 365,17 360,57 354,57 359,72 370,25 370,87
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,97 0,99 1,02 1,03 0,99
Nou ingrés 67 71 64 66 70 83
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 513 404 837 397 364 526
Ràtio D/O 8,55 6,73 13,95 6,62 6,07 8,77
Nota de tall juny PAU 12,632 12,62 12,84 12,704 12,648 13,042
Nou ingrés a 1r curs 66 65 53 59 56 73
Dones 42 42 39 47 43 58
Homes 24 23 14 12 13 15
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,9 87,7 84,9 86,4 87,5 61,6
Nota mitjana d'accés 12,325 12,255 12,496 12,429 12,466 12,669
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 95,7 100 100 100 97,8 100

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,12 95 95,72 96,03 90,73 90,91
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,55 98,2 99,01 98,37 98,17 98,49
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,52 96,74 96,68 97,63 92,42 92,3
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,76 96,75 96,94 96,86 98,04 96,85
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  94,31 93,77 100 94,66 89,89 95,76
Taxa d'èxit a 1r curs 94,69 93,53 97,69 97,88 82,77 94,57
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 90,34 88,67 97,97 93,89 67,56 70,96
Taxa de rendiment del 2n any (%) 95,96 91,94 97,99 95,84 90,99  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,05 96,17 98,35 96,88    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,49 95,86 97,53      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 97,47 99,21        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 99,56          

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 54 58 61 61 50 56
Graduats en t o t+1 50 46 51 47 41 53
Taxa d'eficiència (%) 98,9 98,12 99,05 98,22 95,08 96,5
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,87 5,9 5,84 5,79 5,84 5,98
Curs de la cohort  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 49 43 50 46 41 48
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 77,78 82,69 79,37 79,31 56,94 65,75
Graduats en t o t+1 52 45 51 46 46 48
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 82,54 86,54 80,95 79,31 63,89 65,75

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 19 16 14 11 13 3
Curs de la cohort  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Total abandonament 11 6 11 12 22 21
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 2 1 6 4 3
% no superen règim permanència a 1r curs 7,94 3,85 1,59 10,34 5,56 4,11
Taxa d'abandonament (%) 17,46 11,54 15,87 20,69 30,56 28,77