Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 370 359 353 361
Dones 256 245 247 253
Homes 114 114 106 108
Crèdits matriculats 21.634 21.274 20.348 20.453
Crèdits matriculats per estudiant 58,47 59,26 57,64 56,66
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 360,57 354,57 339,13 340,88
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,99 0,96 0,94
Nou ingrés 71 64 66 70
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 404 837 397 364
Ràtio D/O 6,73 13,95 6,62 6,07
Nota de tall juny PAU 12,62 12,84 12,704 12,648
Nou ingrés a 1r curs 65 53 59 57
Dones 42 39 47 43
Homes 23 14 12 14
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,7 84,9 86,4 86
Nota mitjana d'accés 12,246 12,497 12,285 12,484
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 97,8

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95 95,72 96,03 94,74
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,2 99,01 98,37 97,99
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,74 96,68 97,63 96,69
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,75 96,94 96,86 97,93
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  93,77 100 94,66 88,18
Taxa d'èxit a 1r curs 93,53 97,69 97,88 94,77
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 88,67 97,97 93,89 86,04
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,94 97,99 95,95 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,17 98,45 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,86 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 58 61 61 50
Graduats en t o t+1 46 51 47 41
Taxa d'eficiència (%) 98,12 99,05 98,22 98,75
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,9 5,84 5,79 5,84
Curs de la cohort  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Graduats en t 43 50 46 41
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 82,69 79,37 79,31 56,94
Graduats en t o t+1 45 51 46 41
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 86,54 80,95 79,31 56,94

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 16 14 11 6
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 13 9 5 6
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 1 3 6
% no superen règim permanència a 1r curs 7,58 1,54 5,66 10,17
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0