Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2021
Durada del pla d'estudis (en anys) 6
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 370 359 353 361 373 372
- Dones 256 245 247 253 267 273
- Homes 114 114 106 108 106 99
Crèdits matriculats 21.634 21.274 21.583 20.947 22.042 21.645
Crèdits matriculats per estudiant 58,47 59,26 61,14 58,02 59,09 58,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 360,57 354,57 359,72 349,12 367,37 360,75
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,99 1,02 0,97 0,98 0,97
Estudiants de nou ingrés 71 64 66 70 83 64
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60 60 50
Demanda en 1a opció (D) 404 837 397 364 526 412
Ràtio D/O 6,73 13,95 6,62 6,07 8,77 8,24
Nota de tall juny PAU 12,620 12,840 12,704 12,648 13,042 13,098
Nou ingrés a 1r curs 65 53 59 56 73 64
- Dones 42 39 47 43 58 49
- Homes 23 14 12 13 15 15
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,7 84,9 86,4 87,5 61,6 78,1
Nota mitjana d'accés 12,261 12,495 12,500 12,459 12,656 12,897
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0 98,1

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,00 95,72 96,03 90,73 96,41 94,28
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,20 99,01 98,37 98,17 98,40 98,15
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,74 96,68 97,63 92,42 97,98 96,05
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,75 96,94 96,86 98,04 96,73 98,06
             
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  93,77 100,00 94,66 89,89 95,72 91,81
Taxa d'èxit a 1r curs 93,53 97,69 97,88 82,77 95,39 94,17
             
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 88,67 97,97 93,89 67,56 92,46 89,57
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,94 97,99 95,84 93,79 90,96  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,17 98,35 96,88 95,81    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,86 98,66 95,58      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 99,21 99,57        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 97,45          

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 58 61 61 50 56 57
Taxa d'eficiència (%) 98,12 99,05 98,22 95,08 97,86 97,62
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,90 5,84 5,79 5,84 5,98 6,16
             
Curs de la cohort  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 43 50 46 41 48 49
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 82,69 79,37 79,31 56,94 65,75 74,24
Graduats en t o t+1 45 51 46 46 50 49
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 86,54 80,95 79,31 63,89 68,49 74,24

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 16 14 11 13 15 7
             
Curs de la cohort  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Total abandonament 6 10 12 23 21 12
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 1 6 4 3 5
% no superen règim permanència a 1r curs 3,85 1,59 10,34 5,56 4,11 7,58
Taxa d'abandonament (%) 11,54 15,87 20,69 31,94 28,77 18,18