Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 372 370 359 354
Dones 258 256 245 247
Homes 114 114 114 107
Crèdits matriculats 21.910 21.282 21.250 20.240
Crèdits matriculats per estudiant 58,9 57,52 59,19 57,18
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 365,17 354,7 354,17 337,33
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,96 0,99 0,95
Nou ingrés 67 71 64 67
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda en 1a opció (D) 513 404 837 397
Ràtio D/O 8,55 6,73 13,95 6,62
Nota de tall juny PAU 12,632 12,62 12,84 12,704
Nou ingrés a 1r curs 66 65 53 61
Dones 42 42 39 47
Homes 24 23 14 14
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,9 87,7 84,9 85,2
Nota mitjana d'accés 12,225 12,229 12,484 12,229
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 95,7 100 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,12 95 95,5 95,57
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,55 98,2 98,84 97,91
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,52 96,74 96,62 97,61
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,76 96,75 96,88 96,85
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  94,31 93,77 100 94,66
Taxa d'èxit a 1r curs 94,69 93,53 97,69 97,88
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 90,34 88,67 97,97 93,89
Taxa de rendiment del 2n any (%) 95,96 91,94 97,99 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,05 96,17 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,49 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 54 58 61 61
Graduats en t o t+1 50 46 51 47
Taxa d'eficiència (%) 98,9 98,12 99,05 98,22
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,87 5,9 5,84 5,79
Curs de la cohort  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Graduats en t 49 43 50 46
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 77,78 82,69 79,37 79,31
Graduats en t o t+1 52 45 51 46
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 82,54 86,54 80,95 79,31

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 19 16 14 4
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 20 11 8 3
No superen el règim de permanència a 1r curs 3 5 1 3
% no superen règim permanència a 1r curs 4,11 7,58 1,54 5,66
Taxa d'abandonament (%) 27,4 16,67 0 0