Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2021
Durada del pla d'estudis (en anys) 6
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 359 353 361 373 364 359
- Dones 245 247 253 267 267 269
- Homes 114 106 108 106 97 90
Crèdits matriculats 21.274 21.583 20.947 22.042 21.791 20.543
Crèdits matriculats per estudiant 59,26 61,14 58,02 59,09 58,87 57,22
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 354,57 359,72 349,12 367,37 363,18 342,38
Ràtio EETC / Total matriculats 0,99 1,02 0,97 0,98 1,00 0,95
Estudiants de nou ingrés 64 66 70 83 56 67
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60 50 60
Demanda en 1a opció (D) 837 397 364 526 412 462
Ràtio D/O 13,95 6,62 6,07 8,77 8,24 7,70
Nota de tall juny PAU 12,840 12,704 12,648 13,042 13,098 13,080
Nou ingrés a 1r curs 53 59 56 73 48 56
- Dones 39 47 43 58 37 40
- Homes 14 12 13 15 11 16
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 84,9 86,4 87,5 61,6 78,1 83,9
Nota mitjana d'accés 12,492 12,516 12,456 12,676 12,914 12,834
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,72 96,03 90,73 96,41 94,28 92,55
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,01 98,37 98,17 98,40 98,15 97,75
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,68 97,63 92,42 97,98 96,05 94,68
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,94 96,86 98,04 96,73 98,06 95,71
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  100,00 94,66 89,89 95,72 91,81 89,85
Taxa d'èxit a 1r curs 97,69 97,88 82,77 95,39 94,17 92,73
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 97,97 93,89 67,56 92,46 89,57 84,67
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,99 95,84 93,79 90,96 92,14  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,35 96,88 95,81 90,03    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 98,66 95,58 95,06      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 99,57 95,77        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 100,00          

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 61 61 50 56 57 68
Taxa d'eficiència (%) 99,05 98,22 95,08 97,86 97,62 98,77
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,84 5,79 5,84 5,98 6,16 5,88
             
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 50 46 41 48 49 53
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 79,37 79,31 56,94 65,75 74,24 81,54
Graduats en t o t+1 51 46 46 50 50 53
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 80,95 79,31 63,89 68,49 75,76 81,54

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 14 11 13 15 9 5
             
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 10 12 23 21 12 9
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 6 4 3 5 1
% no superen règim permanència a 1r curs 1,59 10,34 5,56 4,11 7,58 1,54
Taxa d'abandonament (%) 15,87 20,69 31,94 28,77 18,18 13,85