Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 705 736 735 715
Dones 482 503 510 503
Homes 223 233 225 212
Crèdits matriculats 35.484 38.377 39.700 38.133
Crèdits matriculats per estudiant 50,33 52,14 54,01 53,33
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 591,4 639,62 661,66 635,55
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 0,87 0,9 0,89
Nou ingrés 196 193 197 178
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 167 127 162 127
Ràtio D/O 0,98 0,75 0,95 0,75
Nota de tall juny PAU 5 5 5 5
Nou ingrés a 1r curs 183 180 182 165
Dones 136 125 126 114
Homes 47 55 56 51
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 90,2 86,1 93,4 89,1
Nota mitjana d'accés 9,609 9,052 9,326 9,166
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 68,8 58,2 55,7 56,3

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,47 85,97 79,98 80,92
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,27 91,61 90,3 91,23
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,36 93,85 88,57 88,69
Crèdits matriculats per primer cop (%) 91,47 92,21 94,25 94,58
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  89,83 90,8 83,78 84,66
Taxa d'èxit a 1r curs 88,04 92,93 83,62 84,71
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 80,54 85,08 67,18 67,96
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,02 89,83 86,26  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 88,25 89,8    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 89,18      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 118 102 112 127
Graduats en t o t+1 79 66 84 79
Taxa d'eficiència (%) 92,97 92,71 89,93 88,53
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,92 4,92 4,79 4,9
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 42 27 44 51
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 25,15 15,08 24,86 29,14
Graduats en t o t+1 80 65 73 54
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 47,9 36,31 41,24 30,86

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 80 67 95 46
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 75 88 73 61
No superen el règim de permanència a 1r curs 31 39 36 30
% no superen règim permanència a 1r curs 18,56 21,79 20,34 17,14
Taxa d'abandonament (%) 42,51 49,16 40,68 34,86