Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 705 736 730 715 674
- Dones 482 503 507 504 482
- Homes 223 233 223 211 192
Crèdits matriculats 35.484 38.377 37.824 37.447 33.278
Crèdits matriculats per estudiant 50,33 52,14 51,81 52,37 49,37
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 591,40 639,62 630,39 624,12 554,63
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 0,87 0,86 0,87 0,82
Estudiants de nou ingrés 196 193 197 179 174
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 167 127 162 127 126
Ràtio D/O 0,98 0,75 0,95 0,75 0,74
Nota de tall juny PAU 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Nou ingrés a 1r curs 183 180 182 165 167
- Dones 136 125 126 114 115
- Homes 47 55 56 51 52
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 90,2 86,1 93,4 89,1 88,6
Nota mitjana d'accés 9,545 9,112 9,389 9,356 9,333
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 68,8 58,2 55,7 55,9 64,6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,47 85,97 79,98 85,19 82,93
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,27 91,61 90,30 90,98 90,92
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,36 93,85 88,57 93,63 91,21
Crèdits matriculats per primer cop (%) 91,47 92,21 94,25 94,32 94,98
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  89,83 90,80 83,78 84,93 82,12
Taxa d'èxit a 1r curs 88,04 92,93 83,62 87,82 83,93
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 80,54 85,08 67,18 75,84 71,46
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,02 89,83 87,52 86,42  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 88,25 92,57 91,15    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 91,20 89,63      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 83,33        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 118 102 112 128 123
Taxa d'eficiència (%) 92,97 92,71 89,93 93,13 95,50
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,92 4,92 4,79 4,89 4,63
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 42 27 44 52 69
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 25,15 15,08 24,86 29,71 37,70
Graduats en t o t+1 80 65 73 82 69
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 47,90 36,31 41,24 46,86 37,70

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 80 67 95 77 44
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 75 91 73 64 44
No superen el règim de permanència a 1r curs 31 39 36 30 23
% no superen règim permanència a 1r curs 18,56 21,79 20,34 17,14 12,57
Taxa d'abandonament (%) 42,51 49,16 41,24 36,57 24,04