Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 736 730 715 674 644
- Dones 503 507 504 481 461
- Homes 233 223 211 193 183
Crèdits matriculats 38.377 37.824 37.447 34.268 30.559
Crèdits matriculats per estudiant 52,14 51,81 52,37 50,84 47,45
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 639,62 630,39 624,12 571,13 509,32
Ràtio EETC / Total matriculats 0,87 0,86 0,87 0,85 0,79
Estudiants de nou ingrés 193 197 179 173 172
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 127 162 127 126 131
Ràtio D/O 0,75 0,95 0,75 0,74 0,77
Nota de tall juny PAU 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Nou ingrés a 1r curs 180 182 165 152 161
- Dones 125 126 114 104 115
- Homes 55 56 51 48 46
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 86,1 93,4 89,1 88,8 95,7
Nota mitjana d'accés 9,038 9,455 9,479 9,638 9,186
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 58,2 55,7 55,9 64,6 57,8

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 85,97 79,98 85,19 82,93 78,24
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 91,61 90,30 90,98 90,92 88,29
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,85 88,57 93,63 91,21 88,62
Crèdits matriculats per primer cop (%) 92,21 94,25 94,32 94,98 92,72
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  90,80 83,78 84,93 82,39 81,17
Taxa d'èxit a 1r curs 92,93 83,62 87,82 83,44 83,08
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 85,08 67,18 75,84 71,46 70,39
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,83 87,52 86,42 79,76  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,57 91,15 84,28    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 89,63 85,54      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 74,42        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 102 112 128 123 101
Taxa d'eficiència (%) 92,71 89,93 93,13 95,50 95,03
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,92 4,79 4,89 4,63 4,65
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 27 44 52 69 45
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 15,08 24,86 29,71 37,70 25,00
Graduats en t o t+1 65 73 82 92 45
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 36,31 41,24 46,86 50,27 25,00

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 67 95 77 94 41
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 91 75 65 48 70
No superen el règim de permanència a 1r curs 39 36 30 23 40
% no superen règim permanència a 1r curs 21,79 20,34 17,14 12,57 22,22
Taxa d'abandonament (%) 49,16 41,24 37,14 26,23 38,89