Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 170

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 702 705 735 730
Dones 478 482 502 508
Homes 224 223 233 222
Crèdits matriculats 35.892 35.484 36.774 36.728
Crèdits matriculats per estudiant 51,13 50,33 50,03 50,31
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 598,2 591,4 612,9 612,13
Ràtio EETC / Total matriculats 0,85 0,84 0,83 0,84
Nou ingrés 196 196 193 197
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 170 170 170 170
Demanda en 1a opció (D) 162 167 127 162
Ràtio D/O 0,95 0,98 0,75 0,95
Nota de tall juny PAU 5 5 5 5
Nou ingrés a 1r curs 175 183 180 182
Dones 120 136 125 127
Homes 55 47 55 55
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 95,4 90,2 86,1 93,4
Nota mitjana d'accés 9,147 9,581 8,991 9,155
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 50,3 68,8 58,2 55,7

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 79,76 82,47 85,97 83,47
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 89,13 90,27 91,61 89,88
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 89,49 91,36 93,85 92,87
Crèdits matriculats per primer cop (%) 92,79 91,47 92,21 94
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  86,53 89,83 90,69 82,79
Taxa d'èxit a 1r curs 84,5 88,04 92,98 87,89
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 75,89 80,54 85,08 74,85
Taxa de rendiment del 2n any (%) 82,85 91,02 90,39 27,74
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,35 90,76 29,74 -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 86,25 30,92 - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 109 118 102 112
Graduats en t o t+1 69 79 66 84
Taxa d'eficiència (%) 93,67 92,97 92,71 94,15
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,69 4,92 4,92 4,79
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 35 42 27 44
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 19,77 25,15 15,08 24,86
Graduats en t o t+1 72 80 65 46
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 40,68 47,9 36,31 25,9

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 95 80 68 42
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 69 51 32 38
No superen el règim de permanència a 1r curs 36 30 23 38
% no superen règim permanència a 1r curs 20,34 17,14 12,57 21,11
Taxa d'abandonament (%) 38,98 0 0 0