Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 3
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 157 227 235 226
Dones 111 160 165 156
Homes 46 67 70 70
Crèdits matriculats 9.384 13.005 13.333 13.183
Crèdits matriculats per estudiant 59,77 57,29 56,74 58,33
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 156,4 216,74 222,22 219,72
Ràtio EETC / Total matriculats 1 0,95 0,95 0,97
Nou ingrés 86 73 70 80
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 156 154 115 153
Ràtio D/O 3,9 3,85 2,88 3,83
Nota de tall juny PAU 12,35 12,674 12,272 12,66
Nou ingrés a 1r curs 85 71 69 75
Dones 59 48 47 54
Homes 26 23 22 21
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 63,5 63,4 56,5 94,7
Nota mitjana d'accés 12,465 9,035 12,42 10,988
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 61,3 94,3 78,8

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,3 94,25 90,47 92,96
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,53 96,99 95,15 97,37
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,66 97,17 95,08 95,46
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,68 99,42 97,69 97,52
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  95,37 93,16 94,46 95,14
Taxa d'èxit a 1r curs 97,57 94,68 91,15 91,23
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,94 91,94 85,55 86,8
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,98 93,35 97,92  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,72 94,11    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 87,97      

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020
Total graduats 52 72
Graduats en t o t+1 46 72
Taxa d'eficiència (%) 91,47 94,98
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,06 3,15
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Graduats en t 46 61
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 65,71 71,76
Graduats en t o t+1 57 62
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 81,43 72,94

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 6 8 13 4
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 9 10 7 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 3 5 4
% no superen règim permanència a 1r curs 5,71 3,53 7,04 5,8
Taxa d'abandonament (%) 12,86 11,76 0 0