Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent

2016

A partir del curs 2024-2025 hi haurà un nou pla d'estudis

Durada del pla d'estudis

3 anys fins a la cohort 2023-2024

4 anys a partir de la cohort 2024-2025

Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 227 244 258 261
- Dones 157 181 186 192
- Homes 70 63 72 69
Crèdits matriculats 13.004 13.753 14.226 14.011
Crèdits matriculats per estudiant 57,28 56,36 55,14 53,68
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 216,72 229,22 237,09 233,51
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,94 0,92 0,89
Estudiants de nou ingrés 80 82 86 94
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 153 119 110 94
Ràtio D/O 3,83 2,98 2,75 2,35
Nota de tall juny PAU 12,660 12,138 11,946 10,640
Nou ingrés a 1r curs 71 51 69 77
- Dones 52 39 47 56
- Homes 19 12 22 21
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,4 92,2 94,2 94,8
Nota mitjana d'accés 10,891 11,361 10,893 10,400
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 79,4 77,1 78,6 78,8

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,07 94,02 94,90 91,97
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,23 95,79 96,34 95,16
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,78 98,15 98,51 96,65
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,56 98,06 98,62 98,26
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  94,89 94,84 93,72 91,68
Taxa d'èxit a 1r curs 96,04 97,73 95,90 93,40
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 91,14 93,42 92,85 88,03
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,30 99,15 96,43  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,04 91,91    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 80,17      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 75 62 54 72
Taxa d'eficiència (%) 97,14 96,09 96,58 97,08
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,16 3,21 3,31 3,13
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 63 47 40 49
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 74.12 66.20 57.97 69.01
Graduats en t o t+1 72 55 47 50
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 84.71 77.46 68.12 70.42

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 16 17 20 8
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 12 16 19 7
No superen el règim de permanència a 1r curs 3 5 4 4
% no superen règim permanència a 1r curs 3.53 7.04 5.80 5.63
Taxa d'abandonament (%) 14.12 22.54 27.54 9.86