Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 3
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 234 227 244 257
- Dones 164 157 181 186
- Homes 70 70 63 71
Crèdits matriculats 13.056 13.004 13.753 13.003
Crèdits matriculats per estudiant 55,79 57,28 56,36 50,60
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 217,60 216,72 229,22 216,72
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,95 0,94 0,84
Estudiants de nou ingrés 70 80 82 86
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 115 153 119 110
Ràtio D/O 2,88 3,83 2,98 2,75
Nota de tall juny PAU 12,272 12,660 12,138 11,946
Nou ingrés a 1r curs 69 71 51 81
- Dones 47 52 39 56
- Homes 22 19 12 25
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 56,5 94,4 92,2 95,1
Nota mitjana d'accés 12,374 11,267 11,344 10,754
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 94,3 79,4 77,1 79,4

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,47 95,07 94,02 94,90
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,15 97,23 95,79 96,34
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,08 97,78 98,15 98,51
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,69 97,56 98,06 98,62
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  94,46 94,89 94,84 92,51
Taxa d'èxit a 1r curs 91,15 96,04 97,73 95,84
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 85,55 91,14 93,42 92,85
Taxa de rendiment del 2n any (%) 98,17 96,30 99,15  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 92,27 92,04    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 70,54      

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 52 75 62 54
Taxa d'eficiència (%) 91,47 97,14 96,09 96,58
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,06 3,16 3,21 3,31
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 46 63 47 40
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 65,71 74,12 66,20 57,97
Graduats en t o t+1 57 72 55 41
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 81,43 84,71 77,46 59,42

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 13 16 17 3
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 12 12 12 14
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 3 5 4
% no superen règim permanència a 1r curs 5,71 3,53 7,04 5,80
Taxa d'abandonament (%) 17,14 14,12 16,90 20,29