Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 287 315 298 294
Dones 32 41 46 48
Homes 255 274 252 246
Crèdits matriculats 15.024 17.723 16.040 15.671
Crèdits matriculats per estudiant 52,35 56,26 53,83 53,3
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 250,39 295,38 267,33 261,18
Ràtio EETC / Total matriculats 0,87 0,94 0,9 0,89
Nou ingrés 97 92 67 64
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 55 55
Demanda en 1a opció (D) 108 86 82 61
Ràtio D/O 1,44 1,15 1,49 1,11
Nota de tall juny PAU 8,15 8,518 9,064 9,798
Nou ingrés a 1r curs 92 87 59 55
Dones 12 17 15 12
Homes 80 70 44 43
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88 69 91,5 65,5
Nota mitjana d'accés 9,558 9,241 9,676 10,375
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 53,2 60,3 95,7 100

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 70,66 77,86 76,01 78,96
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,74 92,17 92,33 95,6
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 77,87 84,48 82,33 82,59
Crèdits matriculats per primer cop (%) 88,65 89,06 89,96 88,33
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  85,95 88,59 89,28 90,58
Taxa d'èxit a 1r curs 62,91 72,36 64,14 69,94
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 55,09 66,56 55,11 60,61
Taxa de rendiment del 2n any (%) 88,08 87,51 80,42  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,99 88,9    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 92,89      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 32 27 45 47
Graduats en t o t+1 13 10 25 26
Taxa d'eficiència (%) 84,97 82,39 81,32 79,47
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,5 5,93 5,11 5,21
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 6 4 13 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 7,69 4,94 13,98 15,56
Graduats en t o t+1 12 16 25 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 15,38 19,75 26,88 17,78

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 47 50 41 13
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 51 49 55 48
No superen el règim de permanència a 1r curs 34 31 47 35
% no superen règim permanència a 1r curs 43,59 38,27 50,54 38,89
Taxa d'abandonament (%) 64,1 60,49 59,14 53,33