Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 287 315 298 295 260
- Dones 32 41 46 48 53
- Homes 255 274 252 247 207
Crèdits matriculats 15.024 17.723 15.377 15.404 13.189
Crèdits matriculats per estudiant 52,35 56,26 51,60 52,22 50,73
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 250,39 295,38 256,28 256,73 219,82
Ràtio EETC / Total matriculats 0,87 0,94 0,86 0,87 0,85
Estudiants de nou ingrés 97 92 67 63 69
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 55 55 55
Demanda en 1a opció (D) 108 86 82 61 57
Ràtio D/O 1,44 1,15 1,49 1,11 1,04
Nota de tall juny PAU 8,150 8,518 9,064 9,798 9,966
Nou ingrés a 1r curs 92 87 59 55 62
- Dones 12 17 15 12 15
- Homes 80 70 44 43 47
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88,0 69,0 91,5 65,5 74,2
Nota mitjana d'accés 9,575 9,331 9,749 10,502 10,299
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 53,2 60,3 95,7 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 70,66 77,86 76,01 82,49 78,56
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,74 92,17 92,33 95,62 92,61
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 77,87 84,48 82,33 86,27 84,83
Crèdits matriculats per primer cop (%) 88,65 89,06 89,96 87,83 87,51
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  85,95 88,59 89,19 93,47 95,83
Taxa d'èxit a 1r curs 62,91 72,36 64,14 71,65 80,69
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 55,09 66,56 55,11 70,41 76,43
Taxa de rendiment del 2n any (%) 88,08 87,51 80,65 71,95  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,99 88,90 75,72    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 92,89 86,14      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 87,94        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 32 27 45 47 70
Taxa d'eficiència (%) 84,97 82,39 81,32 82,37 87,98
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,50 5,93 5,11 5,21 5,01
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 6 4 13 14 27
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 7,69 4,94 13,98 15,56 29,35
Graduats en t o t+1 12 16 25 34 27
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 15,38 19,75 26,88 37,78 29,35

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 47 50 41 21 6
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 51 49 56 47 34
No superen el règim de permanència a 1r curs 34 31 47 35 23
% no superen règim permanència a 1r curs 43,59 38,27 50,54 38,89 25,00
Taxa d'abandonament (%) 64,10 60,49 60,22 52,22 36,96