Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 295 262 267 273
- Dones 48 52 48 50
- Homes 247 210 219 223
Crèdits matriculats 15.404 13.679 14.333 14.213
Crèdits matriculats per estudiant 52,22 52,21 53,68 52,06
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 256,73 227,98 238,88 236,88
Ràtio EETC / Total matriculats 0,87 0,87 0,89 0,87
Estudiants de nou ingrés 63 69 77 69
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 55 55 55 55
Demanda en 1a opció (D) 61 57 85 97
Ràtio D/O 1,11 1,04 1,55 1,76
Nota de tall juny PAU 9,798 9,966 10,352 10,342
Nou ingrés a 1r curs 55 54 64 56
- Dones 12 13 9 14
- Homes 43 41 55 42
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 65,5 72,2 76,6 76,8
Nota mitjana d'accés 10,598 10,451 10,707 10,941
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 98,1

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,49 78,56 75,41 80,56
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,62 92,61 90,29 93,04
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 86,27 84,83 83,52 86,59
Crèdits matriculats per primer cop (%) 87,83 87,51 86,18 87,13
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  93,16 96,32 88,78 97,16
Taxa d'èxit a 1r curs 71,87 80,13 74,10 82,23
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 70,41 76,43 70,48 79,03
Taxa de rendiment del 2n any (%) 71,95 76,11 79,40  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 78,20 84,44    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 85,68      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 47 70 42 45
Taxa d'eficiència (%) 82,37 87,98 87,83 91,24
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,21 5,01 5,02 4,53
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 14 27 14 15
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 15.56 29.35 16.09 25.42
Graduats en t o t+1 34 41 28 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 37.78 44.57 32.18 27.12

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 21 32 30 8
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 48 41 42 26
No superen el règim de permanència a 1r curs 35 23 24 12
% no superen règim permanència a 1r curs 38.89 25.00 27.59 20.34
Taxa d'abandonament (%) 52.22 41.30 48.28 44.07