Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 269 287 314 298
Dones 29 32 41 46
Homes 240 255 273 252
Crèdits matriculats 13.354 15.024 17.049 14.928
Crèdits matriculats per estudiant 49,64 52,35 54,29 50,09
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 222,57 250,39 284,14 248,8
Ràtio EETC / Total matriculats 0,83 0,87 0,9 0,83
Nou ingrés 96 97 92 67
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 75 55
Demanda en 1a opció (D) 91 108 86 82
Ràtio D/O 1,21 1,44 1,15 1,49
Nota de tall juny PAU 7,468 8,15 8,518 9,064
Nou ingrés a 1r curs 90 92 87 59
Dones 8 12 17 15
Homes 82 80 70 44
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 94,4 88 69 91,5
Nota mitjana d'accés 8,891 9,502 9,123 9,67
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 37,3 53,2 60,3 95,7

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 63,2 70,66 77,86 78,7
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 86,43 90,74 92,17 91,75
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 73,12 77,87 84,48 85,78
Crèdits matriculats per primer cop (%) 82,93 88,65 89,06 89,56
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  81,93 85,95 88,59 85,17
Taxa d'èxit a 1r curs 56,49 62,91 72,36 67,28
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 42,81 55,09 66,56 60,79
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,07 88,08 87,42 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,8 89,03 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 90,69 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 41 32 27 45
Graduats en t o t+1 24 13 10 25
Taxa d'eficiència (%) 86,25 84,97 82,39 88,71
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,2 5,5 5,93 5,11
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 11 6 4 13
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 15,28 7,69 4,94 13,98
Graduats en t o t+1 18 12 16 13
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 25 15,38 19,75 13,98

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 78 47 50 23
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 56 45 28 23
No superen el règim de permanència a 1r curs 47 35 23 23
% no superen règim permanència a 1r curs 50,54 38,89 25 26,44
Taxa d'abandonament (%) 60,22 0 0 0