Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 55

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 315 298 295 262 266
- Dones 41 46 48 52 49
- Homes 274 252 247 210 217
Crèdits matriculats 17.723 15.377 15.404 13.679 13.813
Crèdits matriculats per estudiant 56,26 51,60 52,22 52,21 51,93
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 295,38 256,28 256,73 227,98 330,22
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,86 0,87 0,87 0,87
Estudiants de nou ingrés 92 67 63 69 77
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 75 55 55 55 55
Demanda en 1a opció (D) 86 82 61 57 85
Ràtio D/O 1,15 1,49 1,11 1,04 1,55
Nota de tall juny PAU 8,518 9,064 9,798 9,966 10,352
Nou ingrés a 1r curs 87 59 55 54 64
- Dones 17 15 12 13 9
- Homes 70 44 43 41 55
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 69,0 91,5 65,5 72,2 76,6
Nota mitjana d'accés 9,356 9,801 10,557 10,391 10,696
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 60,3 95,7 100,0 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 77,86 76,01 82,49 78,56 75,41
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 92,17 92,33 95,62 92,61 90,29
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 84,48 82,33 86,27 84,83 83,52
Crèdits matriculats per primer cop (%) 89,06 89,96 87,83 87,51 86,18
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  88,59 89,19 93,47 95,83 87,68
Taxa d'èxit a 1r curs 72,36 64,14 71,65 80,69 74,06
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 66,56 55,11 70,41 76,43 70,48
Taxa de rendiment del 2n any (%) 87,51 80,65 71,95 76,11  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 88,90 75,72 78,20    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 86,14 82,63      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 71,18        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 27 45 47 70 42
Taxa d'eficiència (%) 82,39 81,32 82,37 87,98 87,83
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,93 5,11 5,21 5,01 5,02
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 4 13 14 27 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 4,94 13,98 15,56 29,35 16,09
Graduats en t o t+1 16 25 34 41 14
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 19,75 26,88 37,78 44,57 16,09

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 50 41 21 32 20
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 49 56 48 38 41
No superen el règim de permanència a 1r curs 31 47 35 23 24
% no superen règim permanència a 1r curs 38,27 50,54 38,89 25,00 27,59
Taxa d'abandonament (%) 60,49 60,22 52,22 41,30 47,13