Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 294 270 287 312
Dones 31 29 32 41
Homes 263 241 255 271
Crèdits matriculats 14.577 13.350 15.024 16.469
Crèdits matriculats per estudiant 49,58 49,44 52,35 52,79
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 242,95 222,5 250,39 274,48
Ràtio EETC / Total matriculats 0,83 0,82 0,87 0,88
Nou ingrés 96 96 97 92
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 75 75 75 75
Demanda en 1a opció (D) 103 91 108 86
Ràtio D/O 1,37 1,21 1,44 1,15
Nota de tall juny PAU 7,072 7,468 8,15 8,518
Nou ingrés a 1r curs 93 90 92 87
Dones 7 8 12 17
Homes 86 82 80 70
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 73,1 94,4 88 69
Nota mitjana d'accés 8,597 8,847 9,404 8,956
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 30,2 37,3 53,2 60,9

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 67,95 63,09 70,41 77,86
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 90,94 86,32 90,5 92,17
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 74,72 73,09 77,8 84,48
Crèdits matriculats per primer cop (%) 86,36 82,93 88,64 89,06
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  84,19 81,98 85,95 87,07
Taxa d'èxit a 1r curs 54,33 56,66 62,91 72,96
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 50,69 42,81 55,09 66,56
Taxa de rendiment del 2n any (%) 59,93 89,07 88,08 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 68,97 86,8 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 80,66 0,26    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 31 41 32 27
Graduats en t o t+1 22 24 13 10
Taxa d'eficiència (%) 90,6 86,25 84,97 82,39
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,84 5,2 5,5 5,93
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 9 11 6 4
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 10,47 15,28 7,69 4,94
Graduats en t o t+1 22 18 12 4
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 25,58 25 15,38 4,94

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 49 78 47 26
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 48 54 40 23
No superen el règim de permanència a 1r curs 31 47 35 23
% no superen règim permanència a 1r curs 38,27 50,54 38,89 25
Taxa d'abandonament (%) 59,26 0 44,44 0