Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 260

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 1.134 1.154 1.183 1.140
Dones 740 779 796 764
Homes 394 375 387 376
Crèdits matriculats 64.196 68.626 70.989 66.382
Crèdits matriculats per estudiant 56,61 59,47 60,01 58,23
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 1.069,92 1.143,76 1.183,15 1.106,37
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,99 1 0,97
Nou ingrés 306 296 357 297
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 260 260 260 260
Demanda en 1a opció (D) 463 457 472 497
Ràtio D/O 1,78 1,76 1,82 1,91
Nota de tall juny PAU 10,09 10,352 10,666 11,008
Nou ingrés a 1r curs 278 276 272 276
Dones 167 201 180 193
Homes 111 75 92 83
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88,1 90,6 89,3 92,8
Nota mitjana d'accés 10,775 10,981 11,655 12,126
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96,6 98,4 99,1 99,6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,62 90,26 86,05 90,42
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,21 96,48 97,09 97,82
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,19 93,56 88,63 92,44
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,07 95 94,61 94,63
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  93,12 95,43 96,47 97,9
Taxa d'èxit a 1r curs 88,79 86,44 82,04 89,83
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,94 83,08 73,3 82,93
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,46 90,46 95,59  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 91,09 93,67    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,63      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 270 245 249 247
Graduats en t o t+1 226 210 205 209
Taxa d'eficiència (%) 94,65 94,56 89,95 90,25
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,21 4,19 4,13 4,2
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 189 185 180 178
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 70,26 68,77 64,52 63,12
Graduats en t o t+1 213 211 211 184
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 79,18 78,44 75,63 65,25

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 74 67 55 6
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 43 47 51 57
No superen el règim de permanència a 1r curs 21 20 23 29
% no superen règim permanència a 1r curs 7,81 7,43 8,24 10,28
Taxa d'abandonament (%) 15,99 17,47 18,28 20,21