Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 260

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 1.154 1.187 1.212 1.234 1.141
- Dones 779 799 808 582 785
- Homes 375 388 404 382 356
Crèdits matriculats 68.626 67.535 68.103 70.719 64.741
Crèdits matriculats per estudiant 59,47 56,90 56,19 57,31 56,74
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 1.143,76 1.125,58 1.135,05 1.178,65 1.079,02
Ràtio EETC / Total matriculats 0,99 0,95 0,94 0,96 0,95
Estudiants de nou ingrés 296 357 363 320 300
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 260 260 260 260 260
Demanda en 1a opció (D) 457 472 497 442 392
Ràtio D/O 1,76 1,82 1,91 1,70 1,51
Nota de tall juny PAU 10,352 10,666 11,008 11,368 10,928
Nou ingrés a 1r curs 276 272 276 257 259
- Dones 201 180 193 191 187
- Homes 75 92 83 66 72
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 90,6 89,0 92,8 93,8 98,8
Nota mitjana d'accés 10,958 11,562 11,992 11,876 11,621
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,4 99,1 99,6 99,6 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,26 86,05 95,72 92,76 91,39
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,48 97,09 97,71 97,01 96,55
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,56 88,63 97,96 95,62 94,65
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,00 94,61 94,34 97,44 95,95
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  95,43 96,47 98,04 94,23 93,09
Taxa d'èxit a 1r curs 86,44 82,04 98,05 91,94 89,63
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,08 73,30 96,41 89,24 84,71
Taxa de rendiment del 2n any (%) 90,46 96,15 93,64 90,89  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,03 95,32 95,01    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,63 94,60      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 96,82        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 245 249 247 267 246
Taxa d'eficiència (%) 94,56 89,95 94,58 93,26 94,90
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,19 4,13 4,20 4,28 4,12
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 185 180 179 190 196
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 68,77 64,52 63,48 68,35 71,01
Graduats en t o t+1 211 211 212 206 196
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 78,44 75,63 75,18 74,10 71,01

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 67 56 91 116 21
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 47 52 59 58 43
No superen el règim de permanència a 1r curs 20 23 29 24 20
% no superen règim permanència a 1r curs 7,43 8,24 10,28 8,63 7,25
Taxa d'abandonament (%) 17,47 18,28 20,57 20,86 15,58