Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 260

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 1.134 1.154 1.187 1.212 1.148
- Dones 740 779 799 808 791
- Homes 394 375 388 404 357
Crèdits matriculats 64.196 68.626 67.535 68.103 64.423
Crèdits matriculats per estudiant 56,61 59,47 56,90 56,19 56,12
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 1.069,92 1.143,76 1.125,58 1.135,05 1.073,72
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,99 0,95 0,94 0,94
Estudiants de nou ingrés 306 296 357 363 321
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 260 260 260 260 260
Demanda en 1a opció (D) 463 457 472 497 442
Ràtio D/O 1,78 1,76 1,82 1,91 1,70
Nota de tall juny PAU 10,090 10,352 10,666 11,008 11,368
Nou ingrés a 1r curs 278 276 272 276 294
- Dones 167 201 180 193 207
- Homes 111 75 92 83 87
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 88,1 90,6 89,0 92,8 88,1
Nota mitjana d'accés 10,698 11,017 11,591 12,064 11,872
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96,6 98,4 99,1 99,6 99,6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,62 90,26 86,05 95,72 92,76
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,21 96,48 97,09 97,71 97,01
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,19 93,56 88,63 97,96 95,62
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,07 95,00 94,61 94,34 97,44
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  93,12 95,43 96,47 98,04 93,65
Taxa d'èxit a 1r curs 88,79 86,44 82,04 98,05 92,15
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 83,94 83,08 73,30 96,41 89,24
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,46 90,46 96,15 93,64  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 91,09 95,03 95,32    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,00 94,63      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 88,77        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 270 245 249 247 267
Taxa d'eficiència (%) 94,65 94,56 89,95 94,58 93,26
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,21 4,19 4,13 4,20 4,28
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 189 185 180 179 190
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 70,26 68,77 64,52 63,48 68,35
Graduats en t o t+1 213 211 211 212 190
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 79,18 78,44 75,63 75,18 68,35

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 74 67 56 91 22
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 43 47 51 57 57
No superen el règim de permanència a 1r curs 21 20 23 29 24
% no superen règim permanència a 1r curs 7,81 7,43 8,24 10,28 8,63
Taxa d'abandonament (%) 15,99 17,47 18,28 20,21 20,50