Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 260

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 1.164 1.134 1.118 1.111
Dones 773 740 751 744
Homes 391 394 367 367
Crèdits matriculats 64.349 64.196 63.693 60.915
Crèdits matriculats per estudiant 55,28 56,61 56,97 54,83
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 1.072,48 1.069,92 1.061,54 1.015,25
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,94 0,95 0,91
Nou ingrés 314 306 296 295
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 260 260 260 260
Demanda en 1a opció (D) 408 463 457 472
Ràtio D/O 1,57 1,78 1,76 1,82
Nota de tall juny PAU 9,796 10,09 10,352 10,666
Nou ingrés a 1r curs 282 278 276 274
Dones 180 167 201 181
Homes 102 111 75 93
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 90,1 88,1 90,6 89,1
Nota mitjana d'accés 10,707 10,728 10,943 11,266
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 99,1 96,6 98,4 99,2

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,1 90,62 90,26 90,5
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,17 96,21 96,48 96,92
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,73 94,19 93,56 93,37
Crèdits matriculats per primer cop (%) 94,95 95,07 95 94,37
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  94,26 93,01 95,38 94,82
Taxa d'èxit a 1r curs 89,91 88,78 86,48 89,56
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 85,59 83,94 83,08 86,45
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,91 91,46 90,61 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,55 92,07 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,95 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 282 270 245 248
Graduats en t o t+1 235 226 210 205
Taxa d'eficiència (%) 94,87 94,65 94,56 94,58
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,06 4,21 4,19 4,13
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 212 189 185 180
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 69,51 70,26 68,77 64,52
Graduats en t o t+1 249 213 211 181
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 81,64 79,18 78,44 64,87

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 63 74 70 21
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 49 53 42 19
No superen el règim de permanència a 1r curs 23 29 24 19
% no superen règim permanència a 1r curs 8,24 10,28 8,63 6,88
Taxa d'abandonament (%) 17,56 0 0 0