Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 70

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 351 332 315 299
Dones 233 228 215 207
Homes 118 104 100 92
Crèdits matriculats 19.802 18.674 18.016 16.863
Crèdits matriculats per estudiant 56,42 56,25 57,19 56,4
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 330,03 311,23 300,27 281,05
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,94 0,95 0,94
Nou ingrés 81 85 76 82
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 70 70 70 70
Demanda en 1a opció (D) 74 154 93 78
Ràtio D/O 1,06 2,2 1,33 1,11
Nota de tall juny PAU 7,526 8,4 8,386 8,264
Nou ingrés a 1r curs 79 84 75 81
Dones 57 54 53 60
Homes 22 30 22 21
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 82,3 91,7 88 82,7
Nota mitjana d'accés 8,813 9,243 9,288 9,421
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 38,6 60 62,5 54,9

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,72 93,23 93,31 90,85
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,73 96,42 96,54 94,95
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,82 96,69 96,66 95,68
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,16 95,23 96,62 96,23
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  97,9 97,7 96,83 91,09
Taxa d'èxit a 1r curs 95,9 95,43 94,1 94,66
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 93,2 92,64 91,24 86,49
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,2 90,89 86,25 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,82 96,47 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,67 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 61 86 67 75
Graduats en t o t+1 59 74 61 68
Taxa d'eficiència (%) 96,84 95,39 96,99 96,18
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,3 4,37 4,28 4,37
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 45 55 52 54
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,33 59,78 54,74 60,67
Graduats en t o t+1 61 67 65 54
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 70,93 72,83 68,42 60,67

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 28 22 23 8
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 16 13 8 8
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 2 3 8
% no superen règim permanència a 1r curs 4,49 2,53 3,57 10,67
Taxa d'abandonament (%) 17,98 0 0 0