Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 70

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 332 330 311 291
Dones 228 226 217 206
Homes 104 104 94 85
Crèdits matriculats 18.674 18.922 17.568 16.837
Crèdits matriculats per estudiant 56,25 57,34 56,49 57,86
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 311,23 315,37 292,8 280,62
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,96 0,94 0,96
Nou ingrés 85 76 89 78
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 70 70 70 70
Demanda en 1a opció (D) 154 93 78 136
Ràtio D/O 2,2 1,33 1,11 1,94
Nota de tall juny PAU 8,4 8,386 8,264 9,002
Nou ingrés a 1r curs 84 75 81 77
Dones 54 53 60 59
Homes 30 22 21 18
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 91,7 89,3 82,7 89,6
Nota mitjana d'accés 9,266 9,308 10,159 10,998
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 60 63,1 54,9 97,1

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,23 93,31 89,62 94,63
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,42 96,54 95,02 97,99
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,69 96,66 94,32 96,57
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,23 96,62 96,28 95,84
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  97,7 96,83 91,27 98,06
Taxa d'èxit a 1r curs 95,43 94,1 93,54 95,9
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,64 91,24 84,17 93,68
Taxa de rendiment del 2n any (%) 90,89 86,25 93,52  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,59 97,63    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,58      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 86 67 75 73
Graduats en t o t+1 74 61 68 59
Taxa d'eficiència (%) 95,39 96,99 94,68 94,53
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,37 4,28 4,37 4,71
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 55 52 54 48
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 59,78 54,74 60,67 60,76
Graduats en t o t+1 67 65 65 50
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 72,83 68,42 73,03 63,29

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 21 22 32 3
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 18 24 18 15
No superen el règim de permanència a 1r curs 3 5 4 2
% no superen règim permanència a 1r curs 3,26 5,26 4,49 2,53
Taxa d'abandonament (%) 19,57 25,26 20,22 18,99