Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta places 80

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 359 353 332 315
Dones 239 236 229 216
Homes 120 117 103 99
Crèdits matriculats 20.225 19.797 18.674 17.884
Crèdits matriculats per estudiant 56,34 56,08 56,25 56,77
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 337,08 329,95 311,23 298,07
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,93 0,94 0,95
Nou ingrés 92 81 85 76
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 80 70 70 70
Demanda en 1a opció (D) 100 74 154 93
Ràtio D/O 1,25 1,06 2,2 1,33
Nota de tall juny PAU 8,604 7,526 8,4 8,386
Nou ingrés a 1r curs 89 79 84 75
Dones 59 57 54 53
Homes 30 22 30 22
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 91 82,3 91,7 88
Nota mitjana d'accés 9,493 8,802 9,22 9,272
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 77,6 38,6 60 62,5

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,05 91,72 93,21 93,31
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,19 96,73 96,42 96,54
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,71 94,82 96,66 96,66
Crèdits matriculats per primer cop (%) 94,46 95,16 95,23 96,62
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  96,26 97,9 97,7 95,73
Taxa d'èxit a 1r curs 95,44 95,9 95,43 94,1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,05 93,2 92,64 91,24
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,45 91,2 90,89 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,82 96,82 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,46 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 50 61 84 67
Graduats en t o t+1 48 59 72 61
Taxa d'eficiència (%) 95,99 96,84 95,4 96,99
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,3 4,3 4,39 4,28
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 37 45 54 51
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 41,57 52,33 58,7 53,68
Graduats en t o t+1 51 61 66 51
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 57,3 70,93 71,74 53,68

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 23 28 24 4
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 20 14 8 3
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 4 2 3
% no superen règim permanència a 1r curs 5,26 4,49 2,53 3,57
Taxa d'abandonament (%) 21,05 15,73 0 0