Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 70

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 330 312 290 299 293
- Dones 226 218 205 221 208
- Homes 104 94 85 78 85
Crèdits matriculats 18.922 17.587 16.689 17.040 17.305
Crèdits matriculats per estudiant 57,34 56,37 57,55 56,99 59,06
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 315,37 293,12 278,15 283,99 288,42
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 0,94 0,96 0,95 0,98
Estudiants de nou ingrés 76 89 79 81 79
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 70 70 70 70 70
Demanda en 1a opció (D) 93 78 136 108 89
Ràtio D/O 1,33 1,11 1,94 1,54 1,27
Nota de tall juny PAU 8,386 8,264 9,002 9,662 9,532
Nou ingrés a 1r curs 75 81 77 80 76
- Dones 53 60 59 58 50
- Homes 22 21 18 22 26
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 89,3 82,7 89,6 91,3 72,4
Nota mitjana d'accés 9,295 9,989 10,330 10,706 10,000
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 63,1 54,9 97,1 98,6 98,4

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,31 89,62 95,50 93,76 93,12
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,54 95,02 97,96 96,33 96,48
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,66 94,32 97,48 97,34 96,52
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,62 96,28 95,79 97,50 97,57
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  96,83 91,15 98,05 92,47 94,17
Taxa d'èxit a 1r curs 94,10 93,54 96,63 97,36 96,81
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 91,24 84,17 95,22 90,13 91,28
Taxa de rendiment del 2n any (%) 86,25 93,52 93,02 86,40  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,63 96,51 98,16    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,64 98,07      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 95,43        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 67 75 72 66 57
Taxa d'eficiència (%) 96,99 94,68 95,49 96,64 97,01
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,28 4,37 4,69 4,38 4,44
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 52 54 48 52 42
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 54,74 60,67 60,76 61,90 56,00
Graduats en t o t+1 65 65 59 60 42
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 68,42 73,03 74,68 71,43 56,00

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 22 32 28 17 5
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 25 20 17 20 21
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 4 2 3 8
% no superen règim permanència a 1r curs 5,26 4,49 2,53 3,57 10,67
Taxa d'abandonament (%) 25,26 22,47 21,52 23,81 28,00