Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 70

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 332 330 312 290 291
- Dones 228 226 218 205 215
- Homes 104 104 94 85 76
Crèdits matriculats 18.674 18.922 17.587 16.689 16.967
Crèdits matriculats per estudiant 56,25 57,34 56,37 57,55 58,31
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 311,23 315,37 293,12 278,15 282,78
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,96 0,94 0,96 0,97
Estudiants de nou ingrés 85 76 89 79 81
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 70 70 70 70 70
Demanda en 1a opció (D) 154 93 78 136 108
Ràtio D/O 2,20 1,33 1,11 1,94 1,54
Nota de tall juny PAU 8,400 8,386 8,264 9,002 9,662
Nou ingrés a 1r curs 84 75 81 77 80
- Dones 54 53 60 59 58
- Homes 30 22 21 18 22
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 91,7 89,3 82,7 89,6 91,3
Nota mitjana d'accés 9,247 9,314 9,999 10,472 10,884
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 60,0 63,1 54,9 97,1 98,6

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,23 93,31 89,62 95,50 93,76
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,42 96,54 95,02 97,96 96,33
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,69 96,66 94,32 97,48 97,34
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,23 96,62 96,28 95,79 97,50
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  97,70 96,83 91,15 98,05 92,47
Taxa d'èxit a 1r curs 95,43 94,10 93,54 96,63 97,36
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,64 91,24 84,17 95,22 90,13
Taxa de rendiment del 2n any (%) 90,89 86,25 93,52 93,02  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,59 97,63 96,51    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,58 96,64      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 93,57        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 86 67 75 72 66
Taxa d'eficiència (%) 95,39 96,99 94,68 95,49 96,64
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,37 4,28 4,37 4,69 4,38
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 55 52 54 48 52
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 59,78 54,74 60,67 60,76 61,90
Graduats en t o t+1 67 65 65 59 52
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 72,83 68,42 73,03 74,68 61,90

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 21 22 32 28 6
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 18 24 20 16 19
No superen el règim de permanència a 1r curs 3 5 4 2 3
% no superen règim permanència a 1r curs 3,26 5,26 4,49 2,53 3,57
Taxa d'abandonament (%) 19,57 25,26 22,47 20,25 22,62