Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 389 392 385 383 356
- Dones 263 269 265 267 266
- Homes 126 123 120 116 90
Crèdits matriculats 21.450 21.391 21.146 20.274 18.579
Crèdits matriculats per estudiant 55,14 54,57 54,92 52,93 52,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 357,50 356,51 352,43 337,90 309,65
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,91 0,92 0,88 0,87
Estudiants de nou ingrés 92 85 87 86 86
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 242 248 309 243 251
Ràtio D/O 3,03 3,10 3,86 3,04 3,14
Nota de tall juny PAU 11,338 11,292 12,044 11,976 12,190
Nou ingrés a 1r curs 91 85 86 79 83
- Dones 58 63 65 52 65
- Homes 33 22 21 27 18
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 96,7 96,5 96,5 100,0 100,0
Nota mitjana d'accés 11,393 11,498 12,452 12,225 12,326
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 93,2 97,1 97,5 97,1 97,1

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,94 96,12 97,45 96,84 96,43
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,58 97,15 97,63 97,31 96,92
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,35 98,93 99,82 99,51 99,49
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,97 99,10 98,78 99,48 98,38
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  97,90 95,79 96,60 97,86 98,54
Taxa d'èxit a 1r curs 98,30 97,91 99,92 99,47 99,59
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 96,78 93,78 96,52 97,43 98,27
Taxa de rendiment del 2n any (%) 98,33 95,81 99,05 97,31  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,98 96,11 97,54    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,21 93,39      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 90,49        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 82 67 85 83 96
Taxa d'eficiència (%) 98,02 97,88 98,54 98,37 87,80
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,38 4,45 4,45 4,51 4,52
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 53 42 47 48 53
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 60,23 47,19 53,41 51,06 58,24
Graduats en t o t+1 73 76 74 82 53
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 82,95 85,39 84,09 87,23 58,24

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 8 19 13 12 0
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 12 7 10 9 13
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 1 2 3 4
% no superen règim permanència a 1r curs 1,14 1,12 2,27 3,19 4,40
Taxa d'abandonament (%) 12,50 7,87 11,36 9,57 14,29