Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 380 389 392 385
Dones 260 263 269 265
Homes 120 126 123 120
Crèdits matriculats 21.063 21.450 21.520 21.082
Crèdits matriculats per estudiant 55,43 55,14 54,9 54,76
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 351,05 357,5 358,66 351,37
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,92 0,91 0,91
Nou ingrés 95 92 85 87
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 253 242 248 309
Ràtio D/O 3,16 3,03 3,1 3,86
Nota de tall juny PAU 11,19 11,338 11,292 12,044
Nou ingrés a 1r curs 94 91 85 86
Dones 62 58 63 65
Homes 32 33 22 21
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 93,6 96,7 96,5 96,5
Nota mitjana d'accés 11,609 11,406 11,488 12,469
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 95,9 93,2 97,1 97,5

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,59 97,94 96,12 96,66
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,17 98,58 97,15 97,64
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,41 99,35 98,93 99
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,09 98,97 99,1 98,78
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  97,11 97,9 95,79 96,67
Taxa d'èxit a 1r curs 99,4 98,3 97,91 97,62
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 97,17 96,78 93,78 94,38
Taxa de rendiment del 2n any (%) 99,69 98,33 95,69  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,83 98,98    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 98,28      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 80 82 67 82
Graduats en t o t+1 74 77 62 79
Taxa d'eficiència (%) 98 98,02 97,88 98,49
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,39 4,38 4,45 4,46
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 50 53 42 45
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 59,52 60,23 47,19 51,14
Graduats en t o t+1 74 73 76 46
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 88,1 82,95 85,39 52,27

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 10 8 19 3
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 9 11 4 10
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 1 1 2
% no superen règim permanència a 1r curs 1,19 1,14 1,12 2,27
Taxa d'abandonament (%) 10,71 12,5 4,49 11,36