Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 372 380 389 391
Dones 256 260 263 268
Homes 116 120 126 123
Crèdits matriculats 20.257 21.063 21.438 20.395
Crèdits matriculats per estudiant 54,45 55,43 55,11 52,16
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 337,62 351,05 357,3 339,92
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,92 0,92 0,87
Nou ingrés 90 95 92 85
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 296 253 242 248
Ràtio D/O 3,7 3,16 3,03 3,1
Nota de tall juny PAU 11,026 11,19 11,338 11,292
Nou ingrés a 1r curs 88 94 91 85
Dones 59 62 58 63
Homes 29 32 33 22
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 98,9 93,6 96,7 96,5
Nota mitjana d'accés 11,507 11,595 11,365 11,433
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96 95,9 93,2 97,1

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,67 97,59 97,94 95,98
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,36 98,17 98,58 96,93
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,3 99,41 99,35 99,02
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,76 99,09 98,97 99,1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  98,9 97,11 97,9 95,78
Taxa d'èxit a 1r curs 98,39 99,4 98,3 98,12
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 97,33 97,17 96,78 93,98
Taxa de rendiment del 2n any (%) 99,56 99,69 98,43 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 99 95,65 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,44 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 71 80 82 65
Graduats en t o t+1 68 74 77 60
Taxa d'eficiència (%) 98,4 98 98,02 98,32
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,23 4,39 4,38 4,43
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 53 50 53 42
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 56,99 59,52 60,23 47,19
Graduats en t o t+1 78 74 71 42
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 83,87 88,1 80,68 47,19

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 9 10 9 4
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 4 6 5 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 2 3 4
% no superen règim permanència a 1r curs 1,12 2,27 3,19 4,4
Taxa d'abandonament (%) 4,49 0 0 0