Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 80

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 385 383 356 369
- Dones 265 267 266 277
- Homes 120 116 90 92
Crèdits matriculats 21.146 20.274 19.952 18.928
Crèdits matriculats per estudiant 54,92 52,93 56,04 51,30
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 352,43 337,90 332,53 315,47
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,88 0,93 0,85
Estudiants de nou ingrés 87 86 86 86
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 80 80 80 80
Demanda en 1a opció (D) 309 243 251 221
Ràtio D/O 3,86 3,04 3,14 2,76
Nota de tall juny PAU 12,044 11,976 12,190 12,020
Nou ingrés a 1r curs 86 79 83 85
- Dones 65 52 65 65
- Homes 21 27 18 20
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 96,5 100,0 100,0 98,8
Nota mitjana d'accés 12,450 12,241 12,409 12,448
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 97,5 97,1 97,1 100,0

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,45 96,84 96,43 95,39
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,63 97,31 96,92 95,81
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,82 99,51 99,49 99,56
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,78 99,48 98,38 98,44
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  96,60 97,86 98,54 97,46
Taxa d'èxit a 1r curs 99,92 99,47 99,59 99,57
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 96,52 97,43 98,27 97,14
Taxa de rendiment del 2n any (%) 99,05 97,91 98,86  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,54 92,72    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,34      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 85 83 96 63
Taxa d'eficiència (%) 98,54 98,37 97,80 97,22
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,45 4,51 4,52 4,29
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 47 48 53 43
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 53.41 51.06 58.24 50.59
Graduats en t o t+1 74 82 70 44
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 84.09 87.23 76.92 51.76

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 13 12 17 3
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 13 10 17 8
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 3 4 3
% no superen règim permanència a 1r curs 2.27 3.19 4.40 3.53
Taxa d'abandonament (%) 13.64 10.64 17.58 9.41