Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places 110

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 504 488 489 483 482
- Dones 304 304 301 301 307
- Homes 200 184 188 182 175
Crèdits matriculats 29.426 28.673 27.493 27.118 25.547
Crèdits matriculats per estudiant 58,38 58,76 56,22 56,14 53,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 490,43 477,88 458,21 451,96 425,78
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,98 0,94 0,94 0,88
Estudiants de nou ingrés 131 115 120 118 121
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 110 110 110 110 110
Demanda en 1a opció (D) 188 208 191 174 204
Ràtio D/O 1,71 1,89 1,74 1,58 1,85
Nota de tall juny PAU 10,255 10,543 10,838 11,342 11,860
Nou ingrés a 1r curs 126 113 117 116 118
- Dones 75 78 69 72 83
- Homes 51 35 48 44 35
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 78,6 87,6 90,6 93,1 88,1
Nota mitjana d'accés 10,623 11,037 11,399 11,858 12,207
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 99,1 98,1 99,0 99,0 99,1

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,33 91,90 91,96 95,79 94,30
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,06 95,84 96,72 97,29 96,18
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,07 95,89 95,08 98,45 98,04
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,91 96,17 95,99 96,25 98,42
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  95,69 94,73 96,36 94,23 93,60
Taxa d'èxit a 1r curs 97,17 93,62 96,28 97,96 95,66
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 93,26 89,02 91,86 92,51 89,69
Taxa de rendiment del 2n any (%) 94,35 89,52 98,36 95,69  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,21 97,29 99,55    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,73 94,65      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 86,90        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 115 113 97 110 106
Taxa d'eficiència (%) 93,95 96,18 94,61 95,72 95,27
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,49 4,16 4,33 4,20 4,53
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 79 88 76 82 73
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 67,52 75,86 62,30 69,49 57,94
Graduats en t o t+1 92 101 90 100 73
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 78,63 87,07 73,77 84,75 57,94

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 24 20 21 16 6
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 24 8 19 13 20
No superen el règim de permanència a 1r curs 9 4 6 3 7
% no superen règim permanència a 1r curs 7,69 3,45 4,92 2,54 5,56
Taxa d'abandonament (%) 19,66 6,90 15,57 11,02 15,87