Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places 110

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 504 488 489 483
Dones 304 304 301 301
Homes 200 184 188 182
Crèdits matriculats 29.426 28.673 27.719 26.054
Crèdits matriculats per estudiant 58,38 58,76 56,68 53,94
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 490,43 477,88 461,98 434,23
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,98 0,94 0,9
Nou ingrés 131 115 120 118
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 110 110 110 110
Demanda en 1a opció (D) 188 208 191 174
Ràtio D/O 1,71 1,89 1,74 1,58
Nota de tall juny PAU 10,255 10,543 10,838 11,342
Nou ingrés a 1r curs 126 113 117 116
Dones 75 78 69 72
Homes 51 35 48 44
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 78,6 87,6 90,6 93,1
Nota mitjana d'accés 10,66 11,031 11,4 11,849
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 99,1 98,1 99 99

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,33 91,9 91,96 95,01
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,06 95,84 96,72 97,32
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,07 95,89 95,08 97,63
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,91 96,17 95,99 96,28
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  95,69 94,85 96,36 93,96
Taxa d'èxit a 1r curs 97,17 93,62 96,28 96,89
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 93,26 89,02 91,86 89,7
Taxa de rendiment del 2n any (%) 94,35 89,52 98,36 23,56
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,21 97,29 32,94  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,73 35,5    
Taxa de rendiment del 5è any (%) 16,29      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 115 113 97 108
Graduats en t o t+1 98 101 89 94
Taxa d'eficiència (%) 93,95 96,18 94,61 94,2
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,49 4,16 4,33 4,2
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 79 88 76 80
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 67,52 75,86 62,3 67,8
Graduats en t o t+1 92 101 90 82
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 78,63 87,07 73,77 69,49

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 24 20 21 8
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 24 8 19 13
No superen el règim de permanència a 1r curs 9 4 6 3
% no superen règim permanència a 1r curs 7,69 3,45 4,92 2,54
Taxa d'abandonament (%) 19,66 6,9 15,57 11,02