Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places 110

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 488 489 483 482 465
- Dones 304 301 301 307 297
- Homes 184 188 182 175 168
Crèdits matriculats 28.673 27.493 27.118 27.493 25.489
Crèdits matriculats per estudiant 58,76 56,22 56,14 57,04 54,82
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 477,88 458,21 451,96 458,21 424,82
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,94 0,94 0,95 0,91
Estudiants de nou ingrés 115 120 118 121 122
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 110 110 110 110 110
Demanda en 1a opció (D) 208 191 174 204 197
Ràtio D/O 1,89 1,74 1,58 1,85 1,79
Nota de tall juny PAU 10,543 10,838 11,342 11,860 11,634
Nou ingrés a 1r curs 113 117 116 115 120
- Dones 78 69 72 82 80
- Homes 35 48 44 33 40
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,6 90,6 93,1 87,8 94,2
Nota mitjana d'accés 11,037 11,399 11,858 12,231 12,080
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,1 99,0 99,0 99,1 98,2

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,90 91,96 95,79 94,30 93,97
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,84 96,72 97,29 96,18 96,12
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,89 95,08 98,45 98,04 97,76
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,17 95,99 96,25 98,42 97,99
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  94,73 96,36 94,23 93,34 95,59
Taxa d'èxit a 1r curs 93,62 96,28 97,96 95,66 97,12
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,02 91,86 92,51 89,69 93,08
Taxa de rendiment del 2n any (%) 89,52 98,36 95,69 93,97  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,29 99,55 96,97    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,65 94,84      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 86,93        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 113 97 110 106 124
Taxa d'eficiència (%) 96,18 94,61 95,72 95,27 95,78
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,16 4,33 4,20 4,53 4,44
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 88 76 82 73 88
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 75,86 62,30 69,49 57,94 77,88
Graduats en t o t+1 101 90 100 97 88
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 87,07 73,77 84,75 76,98 77,88

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 20 21 16 22 2
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 8 19 13 22 10
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 6 3 7 4
% no superen règim permanència a 1r curs 3,45 4,92 2,54 5,56 3,54
Taxa d'abandonament (%) 6,90 15,57 11,02 17,46 8,85