Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places 110

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 573 510 504 488
Dones 346 322 304 304
Homes 227 188 200 184
Crèdits matriculats 31.676 28.930 29.316 27.145
Crèdits matriculats per estudiant 55,28 56,73 58,17 55,63
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 527,93 482,17 488,6 452,42
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,95 0,97 0,93
Nou ingrés 126 127 131 115
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 110 110 110 110
Demanda en 1a opció (D) 214 151 188 208
Ràtio D/O 1,95 1,37 1,71 1,89
Nota de tall juny PAU 10,488 9,842 10,255 10,543
Nou ingrés a 1r curs 122 118 126 113
Dones 80 72 75 78
Homes 42 46 51 35
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 91 91,5 78,6 87,6
Nota mitjana d'accés 10,866 10,588 10,621 10,988
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 99 99 99,1 98,1

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,18 91,74 90,99 91,77
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,66 95,58 94,67 95,72
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,36 95,98 96,11 95,87
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,86 96,74 95,91 96,15
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  98,1 94,81 95,69 94,05
Taxa d'èxit a 1r curs 96,95 95,28 97,17 93,6
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 95,29 90,72 93,26 88,9
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,92 92,32 94,35 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,03 95,83 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 89,28 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 138 181 114 111
Graduats en t o t+1 129 165 97 99
Taxa d'eficiència (%) 93,01 93,63 94,05 96,13
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,39 4,41 4,48 4,16
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 88 122 79 86
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 46,56 70,11 67,52 74,14
Graduats en t o t+1 131 140 92 86
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 69,31 80,46 78,63 74,14

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 22 17 26 7
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 8 16 6 7
No superen el règim de permanència a 1r curs 4 6 3 7
% no superen règim permanència a 1r curs 3,45 4,92 2,54 5,56
Taxa d'abandonament (%) 6,9 13,11 0 5,56