Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places 110

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 510 504 488 489
Dones 322 304 304 301
Homes 188 200 184 188
Crèdits matriculats 28.930 29.426 28.496 24.987
Crèdits matriculats per estudiant 56,73 58,38 58,39 51,1
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 482,17 490,43 474,93 416,45
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,97 0,97 0,85
Nou ingrés 127 131 115 120
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 110 110 110 110
Demanda en 1a opció (D) 151 188 208 191
Ràtio D/O 1,37 1,71 1,89 1,74
Nota de tall juny PAU 9,842 10,255 10,543 10,838
Nou ingrés a 1r curs 118 126 113 118
Dones 72 75 78 69
Homes 46 51 35 49
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 91,5 78,6 87,6 90,7
Nota mitjana d'accés 10,582 10,651 11,02 11,404
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 99 99,1 98,1 99,1

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,75 91,33 91,9 92,28
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,58 95,06 95,84 96,42
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,99 96,07 95,89 95,71
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,74 95,91 96,17 95,97
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  94,81 95,69 94,85 95,83
Taxa d'èxit a 1r curs 95,28 97,17 93,62 97,69
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 90,72 93,26 89,02 94,2
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,32 94,35 89,46 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,11 93,95 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 93,23 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 181 115 113 95
Graduats en t o t+1 165 98 101 87
Taxa d'eficiència (%) 93,63 93,95 96,18 95,02
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,41 4,49 4,16 4,34
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 122 79 88 74
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 70,11 67,52 75,86 60,66
Graduats en t o t+1 141 92 101 75
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 81,03 78,63 87,07 61,48

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 17 24 20 5
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 18 10 12 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 6 3 7 4
% no superen règim permanència a 1r curs 4,92 2,54 5,56 3,54
Taxa d'abandonament (%) 14,75 0 0 0