Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 233 220 207 215
Dones 182 182 164 178
Homes 51 38 43 37
Crèdits matriculats 13.130 12.526 11.852 11.472
Crèdits matriculats per estudiant 56,35 56,94 57,26 53,36
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 218,83 208,77 197,53 191,2
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,95 0,95 0,89
Nou ingrés 66 59 60 67
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 65
Demanda en 1a opció (D) 122 107 102 84
Ràtio D/O 2,03 1,78 1,7 1,29
Nota de tall juny PAU 12,062 12,072 11,976 11,898
Nou ingrés a 1r curs 65 57 59 67
Dones 53 51 42 54
Homes 12 6 17 13
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 73,8 61,4 74,6 61,2
Nota mitjana d'accés 12,33 12,16 11,999 11,994
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 98 98,1

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,69 93,88 91,55 92,4
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,57 98,42 96,54 95,71
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,98 95,39 94,83 96,54
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,15 96,57 97,27 97,31
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  95,05 98,13 92,05 90,13
Taxa d'èxit a 1r curs 88,87 91,73 88,3 94,99
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 85,06 90,15 81,1 86,94
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,65 93,28 93,3 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,47 95,58 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,43 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 24 37 52 35
Graduats en t o t+1 21 34 48 33
Taxa d'eficiència (%) 97,29 95,23 97,8 97,75
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,42 4,49 4,33 4,09
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 17 22 42 30
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 26,98 32,35 60,87 41,67
Graduats en t o t+1 29 28 45 30
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 46,03 41,18 65,22 41,67

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 42 37 22 6
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 26 21 15 5
No superen el règim de permanència a 1r curs 9 4 10 5
% no superen règim permanència a 1r curs 12,5 6,15 17,54 8,47
Taxa d'abandonament (%) 36,11 0 0 0