Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 220 207 215 218 221
- Dones 182 165 179 179 184
- Homes 38 42 36 39 37
Crèdits matriculats 12.526 12.022 11.802 12.154 11.909
Crèdits matriculats per estudiant 56,94 58,08 54,89 55,75 53,89
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 208,77 200,37 196,70 202,57 198,48
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,97 0,91 0,93 0,90
Estudiants de nou ingrés 59 60 67 68 70
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 65 65 65
Demanda en 1a opció (D) 107 102 84 113 83
Ràtio D/O 1,78 1,70 1,29 1,74 1,28
Nota de tall juny PAU 12,072 11,976 11,898 12,350 12,350
Nou ingrés a 1r curs 57 59 66 68 69
- Dones 51 42 53 53 60
- Homes 6 17 13 15 9
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 61,4 74,6 60,6 60,3 52,2
Nota mitjana d'accés 12,209 12,129 12,066 12,429 12,326
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 98,0 98,1 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,88 91,55 91,09 95,56 90,87
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,42 96,54 95,77 97,85 97,14
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,39 94,83 95,11 97,66 93,55
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,57 97,27 97,35 96,87 98,51
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  98,13 92,05 91,92 96,59 93,92
Taxa d'èxit a 1r curs 91,73 88,30 93,46 95,00 91,80
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 90,15 81,10 83,12 92,13 86,21
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,28 93,30 96,52 87,11  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,58 97,60 95,35    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 98,13 99,28      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 98,15        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 37 52 36 43 43
Taxa d'eficiència (%) 95,23 97,80 97,12 97,87 97,59
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,49 4,33 4,14 4,33 4,40
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 22 42 30 29 29
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 32,35 60,87 41,67 44,62 50,88
Graduats en t o t+1 28 45 42 38 29
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 41,18 65,22 58,33 58,46 50,88

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 37 22 26 22 6
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 38 23 29 25 20
No superen el règim de permanència a 1r curs 6 5 9 4 10
% no superen règim permanència a 1r curs 8,82 7,25 12,50 6,15 17,54
Taxa d'abandonament (%) 55,88 33,33 40,28 38,46 35,09