Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 60

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 218 220 214 222
- Dones 179 184 177 185
- Homes 39 36 37 37
Crèdits matriculats 12.154 12.370 12.073 12.274
Crèdits matriculats per estudiant 55,75 56,23 56,41 55,29
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 202,57 206,16 201,21 204,56
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,94 0,94 0,92
Estudiants de nou ingrés 68 69 67 72
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 65 65 65 65
Demanda en 1a opció (D) 113 83 98 106
Ràtio D/O 1,74 1,28 1,51 1,63
Nota de tall juny PAU 12,350 12,350 12,366 12,088
Nou ingrés a 1r curs 68 64 64 68
- Dones 53 56 53 56
- Homes 15 8 11 12
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 60,3 56,3 57,8 66,2
Nota mitjana d'accés 12,488 12,388 12,446 12,093
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 98,2 100,0

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,56 90,87 88,65 93,74
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,85 97,14 95,48 98,70
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,66 93,55 92,85 94,97
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,87 98,51 94,94 95,66
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  96,59 93,92 88,77 99,00
Taxa d'èxit a 1r curs 95,00 91,80 88,52 93,24
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 92,13 86,21 80,28 92,33
Taxa de rendiment del 2n any (%) 87,11 88,02 91,83  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 93,32 96,55    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,67      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 43 43 42 45
Taxa d'eficiència (%) 97,87 97,59 95,55 97,64
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,33 4,40 4,83 4,22
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 29 29 26 35
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 44.62 50.88 44.07 53.03
Graduats en t o t+1 38 36 33 35
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 58.46 63.16 55.93 53.03

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 20 25 38 3
         
Curs de la cohort  2019-2020 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 18 25 20 23
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 4 10 5
% no superen règim permanència a 1r curs 1.52 6.15 17.54 8.47
Taxa d'abandonament (%) 27.27 36.92 35.09 38.98