Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 220 207 215 218
Dones 182 165 179 179
Homes 38 42 36 39
Crèdits matriculats 12.526 12.022 11.884 11.916
Crèdits matriculats per estudiant 56,94 58,08 55,27 54,66
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 208,77 200,37 198,06 198,6
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,97 0,92 0,91
Nou ingrés 59 60 67 68
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 65 65
Demanda en 1a opció (D) 107 102 84 113
Ràtio D/O 1,78 1,7 1,29 1,74
Nota de tall juny PAU 12,072 11,976 11,898 12,35
Nou ingrés a 1r curs 57 59 66 68
Dones 51 42 53 53
Homes 6 17 13 15
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 61,4 74,6 60,6 60,3
Nota mitjana d'accés 12,184 12,072 12,052 12,412
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 98 98,1 100

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,88 91,55 91,09 94,88
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,42 96,54 95,77 97,86
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,39 94,83 95,11 96,96
Crèdits matriculats per primer cop (%) 96,57 97,27 97,35 96,89
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  98,13 92,05 92,1 95,94
Taxa d'èxit a 1r curs 91,73 88,3 93,46 93,46
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 90,15 81,1 83,12 90,19
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,28 93,3 96,52 31,6
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,58 97,6 34,15  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 98,13 34,08    
Taxa de rendiment del 5è any (%) 24,69      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 37 52 36 43
Graduats en t o t+1 34 48 33 41
Taxa d'eficiència (%) 95,23 97,8 97,12 96,94
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,49 4,33 4,14 4,33
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 22 42 30 29
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 32,35 60,87 41,67 44,62
Graduats en t o t+1 28 45 42 30
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 41,18 65,22 58,33 46,15

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 37 22 26 1
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 38 23 27 21
No superen el règim de permanència a 1r curs 6 5 9 4
% no superen règim permanència a 1r curs 8,82 7,25 12,5 6,15
Taxa d'abandonament (%) 55,88 33,33 37,5 32,31