Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2008-2009
Any del pla d'estudis vigent 2008
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 207 215 218 220 213
- Dones 165 179 179 184 176
- Homes 42 36 39 36 37
Crèdits matriculats 12.022 11.802 12.154 12.370 11.612
Crèdits matriculats per estudiant 58,08 54,89 55,75 56,23 54,52
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 200,37 196,70 202,57 206,16 193,53
Ràtio EETC / Total matriculats 0,97 0,91 0,93 0,94 0,91
Estudiants de nou ingrés 60 67 68 69 66
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 60 65 65 65 65
Demanda en 1a opció (D) 102 84 113 83 98
Ràtio D/O 1,70 1,29 1,74 1,28 1,51
Nota de tall juny PAU 11,976 11,898 12,350 12,350 12,366
Nou ingrés a 1r curs 59 66 68 64 64
- Dones 42 53 53 56 53
- Homes 17 13 15 8 11
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 74,6 60,6 60,3 56,3 57,8
Nota mitjana d'accés 12,129 12,066 12,429 12,353 12,417
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,0 98,1 100,0 100,0 98,2

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,55 91,09 95,56 90,87 88,65
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,54 95,77 97,85 97,14 95,48
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,83 95,11 97,66 93,55 92,85
Crèdits matriculats per primer cop (%) 97,27 97,35 96,87 98,51 94,94
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  92,05 91,92 96,59 93,92 86,98
Taxa d'èxit a 1r curs 88,30 93,46 95,00 91,80 88,67
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 81,10 83,12 92,13 86,21 80,28
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,30 96,52 87,11 88,02  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,60 95,35 93,32    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 99,28 97,04      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 100,00        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 52 36 43 43 42
Taxa d'eficiència (%) 97,80 97,12 97,87 97,59 95,55
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,33 4,14 4,33 4,40 4,83
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 42 30 29 29 26
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 60,87 41,67 44,62 50,88 44,07
Graduats en t o t+1 45 42 38 36 26
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 65,22 58,33 58,46 63,16 44,07

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 22 26 20 25 7
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 23 28 24 20 23
No superen el règim de permanència a 1r curs 5 9 4 10 5
% no superen règim permanència a 1r curs 7,25 12,50 6,15 17,54 8,47
Taxa d'abandonament (%) 33,33 38,89 36,92 35,09 38,98