Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 510 513 515 518 527 526
- Dones 323 326 313 311 303 302
- Homes 187 187 202 207 224 224
Crèdits matriculats 41.630 42.333 43.128 42.971 42.374 40.891
Crèdits matriculats per estudiant 81,63 82,52 83,74 82,96 80,41 77,74
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 433,65 440,97 449,25 447,61 441,39 425,95
Ràtio EETC / Total matriculats 0,85 0,86 0,87 0,86 0,84 0,81
Estudiants de nou ingrés 95 101 96 99 94 100
             
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 239 205 224 280 173 217
Ràtio D/O 2,66 2,28 2,49 3,11 1,92 2,41
Nota de tall juny PAU 11,960 12,112 12,486 12,706 12,234 12,200
Nou ingrés a 1r curs 93 97 93 91 87 93
- Dones 58 61 49 53 49 56
- Homes 35 36 44 38 38 37
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 95,7 88,7 91,4 92,3 96,6 94,6
Nota mitjana d'accés 12,329 12,546 12,803 12,983 12,705 12,522
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 98,9 97,9 100,0 100,0 100,0 98,9

 

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,64 94,51 95,60 95,33 94,82 95,90
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,96 98,16 97,86 98,36 97,95 98,36
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,65 96,29 97,70 96,92 96,80 97,50
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,46 96,99 96,90 97,59 97,10 96,76
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  98,42 95,13 93,68 95,11 95,62 99,89
Taxa d'èxit a 1r curs 93,34 93,77 94,86 93,36 93,99 96,82
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 91,88 88,27 89,52 89,45 90,54 95,49
Taxa de rendiment del 2n any (%) 95,49 97,18 92,57 93,10 92,10  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 99,44 97,40 96,26 95,81    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 98,94 97,02 96,50      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 99,01 98,14        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 97,83          

 

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 35 79 79 83 67 90
Taxa d'eficiència (%) 98,59 97,44 97,66 97,25 97,36 96,75
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,97 5,99 5,95 5,88 6,07 6,06
             
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 35 74 70 76 69 80
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 85,37 82,22 82,35 80,85 74,19 86,02
Graduats en t o t+1 37 76 72 78 75 80
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 90,24 84,44 84,71 82,98 80,65 86,02

 

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 11 19 13 16 18 1
             
Curs de la cohort  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 4 14 11 15 16 10
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 3 2 2 5 3
% no superen règim permanència a 1r curs 2,44 3,33 2,35 2,13 5,38 3,23
Taxa d'abandonament (%) 9,76 15,56 12,94 15,96 17,20 10,75