Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 425 460 510 513 515
Dones 262 290 323 326 313
Homes 163 170 187 187 202
Crèdits matriculats 36.006 40.153 41.630 42.771 42.122
Crèdits matriculats per estudiant 84,72 87,29 81,63 83,37 81,79
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 375,06 418,26 433,65 445,53 438,77
Ràtio EETC / Total matriculats 0,88 0,91 0,85 0,87 0,85
Nou ingrés 95 95 95 101 96
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 186 248 239 205 224
Ràtio D/O 2,07 2,76 2,66 2,28 2,49
Nota de tall juny PAU 11,486 11,9 11,96 12,112 12,486
Nou ingrés a 1r curs 93 93 93 97 93
Dones 54 56 58 61 49
Homes 39 37 35 36 44
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 98,9 95,7 95,7 88,7 91,4
Nota mitjana d'accés 12,175 12,408 12,319 12,471 12,694
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 97,7 100 98,9 97,9 100

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,66 95,91 95,64 94,51 94,62
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,28 97,91 98,96 98,16 97,86
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,37 97,95 96,65 96,29 96,70
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,57 98,77 98,46 96,99 96,93
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  98,85 95,66 98,42 95,13 93,58
Taxa d'èxit a 1r curs 97,44 97,42 93,34 93,77 94,96
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 96,20 93,22 91,88 88,27 85,96
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,36 95,29 95,49 97,18  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,32 95,85 99,44    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,64 96,14      

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 0 43 35 79 78
Graduats en t o t+1 0 41 34 76 77
Taxa d'eficiència (%) 0 98,45 98,59 97,44 97,54
Durada mitjana dels estudis (anys) 0 5,88 5,97 5,99 5,95
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 45 0 0 0 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 47,87 0 0 0 0
Graduats en t o t+1 45 0 0 0 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 0 0 0 0 0

 

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 10 17 11 19 7
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 14 12 9 10 7
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 5 3 4 7
% no superen règim permanència a 1r curs 2,13 5,38 3,23 4,3 7,22
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0 0