Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 425 460 509 513
Dones 262 290 321 325
Homes 163 170 188 188
Crèdits matriculats 36.006 40.153 41.449 41.362
Crèdits matriculats per estudiant 84,72 87,29 81,43 80,63
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 375,06 418,26 431,76 430,85
Ràtio EETC / Total matriculats 0,88 0,91 0,85 0,84
Nou ingrés 95 95 95 101
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 186 248 239 205
Ràtio D/O 2,07 2,76 2,66 2,28
Nota de tall juny PAU 11,486 11,9 11,96 12,112
Nou ingrés a 1r curs 93 93 93 97
Dones 54 56 58 61
Homes 39 37 35 36
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 98,9 95,7 95,7 88,7
Nota mitjana d'accés 12,157 12,407 12,304 12,418
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 97,7 100 98,9 97,9

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,66 95,91 95,64 94,92
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,28 97,91 98,96 98,15
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,37 97,95 96,65 96,71
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,57 98,77 98,46 96,98
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  98,85 95,66 98,42 94,8
Taxa d'èxit a 1r curs 97,44 97,42 93,34 93,8
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 96,2 93,22 91,88 89,36
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,36 95,29 95,49 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,32 96,3 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,64 - - -

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 43 35 79
Graduats en t o t+1 41 34 76
Taxa d'eficiència (%) 98,45 98,59 97,96
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,88 5,97 5,99
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014
Graduats en t 39 35 74
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 90,7 85,37 82,22
Graduats en t o t+1 40 37 75
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 93,02 90,24 83,33

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 10 17 11 4
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 13 11 6 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 5 3 4
% no superen règim permanència a 1r curs 2,13 5,38 3,23 4,3
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0