Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 90

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 425 460 510 513 515 517
- Dones 262 290 323 326 313 311
- Homes 163 170 187 187 202 206
Crèdits matriculats 36.006 40.153 41.630 42.333 43.128 41.280
Crèdits matriculats per estudiant 84,72 87,29 81,63 82,52 83,74 79,85
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 375,06 418,26 433,65 440,97 449,25 430,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,88 0,91 0,85 0,86 0,87 0,83
Estudiants de nou ingrés 95 95 95 101 96 99
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 90 90 90 90 90 90
Demanda en 1a opció (D) 186 248 239 205 224 280
Ràtio D/O 2,07 2,76 2,66 2,28 2,49 3,11
Nota de tall juny PAU 11,486 11,900 11,960 12,112 12,486 12,706
Nou ingrés a 1r curs 93 93 93 97 93 97
- Dones 54 56 58 61 49 57
- Homes 39 37 35 36 44 40
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 98,9 95,7 95,7 88,7 91,4 92,8
Nota mitjana d'accés 12,183 12,409 12,325 12,513 12,769 12,857
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 97,7 100,0 98,9 97,9 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,66 95,91 95,64 94,51 95,60 95,33
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,28 97,91 98,96 98,16 97,86 98,36
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,37 97,95 96,65 96,29 97,70 96,92
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,57 98,77 98,46 96,99 96,90 97,59
             
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  98,85 95,66 98,42 95,13 93,68 95,54
Taxa d'èxit a 1r curs 97,44 97,42 93,34 93,77 94,86 93,57
             
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 96,20 93,22 91,88 88,27 89,52 89,45
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,36 95,29 95,49 97,18 92,57  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 97,32 95,85 99,44 97,40    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,64 96,23 98,94      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 98,09 97,56        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 98,64          

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 43 35 79 79 83
Taxa d'eficiència (%) 98,45 98,59 97,44 97,66 97,25
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,88 5,97 5,99 5,95 5,88
           
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Graduats en t 39 35 74 70 76
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 90,70 85,37 82,22 82,35 80,85
Graduats en t o t+1 40 37 76 72 76
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 93,02 90,24 84,44 84,71 80,85

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 10 17 11 19 14 7
             
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 3 4 14 11 14 12
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 1 3 2 2 5
% no superen règim permanència a 1r curs 4,65 2,44 3,33 2,35 2,13 5,38
Taxa d'abandonament (%) 6,98 9,76 15,56 12,94 14,89 0,00